Brugtgrej.dk
Forside  |   Ny annonce  |   Forum  |   Nyhedsmails  |   Støt brugtgrej  |   Kontakt Brugtgrej
54 online brugere
3048 online annoncer
SælgesKøbes

Frekvensregistret og offentligheden 2


#1  15/05-18 14:12
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 669
Hej igen.
Så har jeg fået svar fra ENS’ juridiske afdeling og de skriver.
Frekvensregistret bliver ikke lukket ned, da det er nødvendigt for myndigheden at have, hvilket jo sådan set er 100%forståeligt. ENS skal selvfølgelig vide hvem der bor hvor osv, selvom de alligevel ikke kan være sikre i deres sag.. Endvidere er ENS opmærksomme på gældende persondatalov, som træder i kraft 25. maj. Derudover skriver de citat:

“For så vidt angår registeret over kaldesignaler overvejes det, om det på et tidspunkt kan være relevant at ændre heri, så det vil være frivilligt, om man vil optræde i registeret og med hvilke oplysninger”

Bom Bom. Ligefrem under overvejelse om det kan være frivilligt at fremgå af registret. Jeg synes det lyder rigtigt fornuftigt. Det er er levn fra gamle dage at man SKAL stå heri.. Det er også min fornemmelse at registret slet ikke er up to date. Man kan langt fra altid regne med hvad der står om de forskellige radioamatører her i DK. Nogen står med forkert adresse, nogen fremgår slet ikke og der står folk som har været døde i årevis osv.
Personligt synes jeg at det skal være frivilligt om man vil optræde med navns nævnelse osv i registret. Der kan være rigtig mange grunde til at folk ikke vil kunne findes på nettet og det rager ikke nødvendigvis andre radioamatører i hvilken by man bor, hvis man ikke selv vil have at de skal vide det. Så det bliver spændende at se hvad der sker.

----------
mvh

#2  15/05-18 18:13
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 621
Svar til #1:

Hej Per

Jeg synes at det er fint nok at man kan tjekke om et kaldesignal er tildelt eller ej, eventuelt licens-kategori, eller de samme oplysninger som der står ved hemmelige adresser i dag. Men mere behøver der, IMHO, heller ikke stå i den offentligt tilgængelige del af frekvensregisteret.

I så fald at man ikke længere kan slå et kaldesignal op i det offentligt tilgængelige frekvensregister, så bør konsekvensen nødvendigvis være, at vi heller ikke længere har pligt til at undlade at have kontakt til ulicenserede og ej heller har nogen som helst pligt til at kontrollere det. Det vil være alt for omstændigt om man skulle rette henvendelse til Energistyrelsen desangående.

Jeg kan i øvrigt ikke forstå at Energistyrelsen ikke har adgang til folkeregistret, altså til at kunne samkøre data med dette (ligesom så mange andre myndigheder kan), således ville Energistyrelsen være nogenlunde korrekt opdateret hele tiden (dog ikke med eventuel anden sendeposition end folkeregister-adressen). Det virker lidt molbo-agtigt at vi har pligt til at meddele adresse-forandring selv.. Vi skriver da trods alt 2018.

Tak for info omkring svar fra Energistyrelsen på dine spørgsmål. Det er super at du følger op på det.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

Redigeret 15/05-18 20:17
#3  15/05-18 21:32
Allan 1

Indlæg: 2109
Svar til #2:
Det er snart en halv menneskealder siden radioamatørernes pligt til at kontrollere kaldesignaler faldt ud af bekendtgørelsen. Og så var det jo dengang kun de danske kaldesignaler vi havde pligt til at kontrollere eksistensen af.


#4  15/05-18 21:37
ozomc

Indlæg: 1421
Svar til #3:
Kim lever stadig i den tid :-)

#5  15/05-18 22:44
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 621
Svar til #3:

http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx? id=194712#ide5c43e5e-d08d-4bf4-b923-6bf0 10ea5cce

"... 3.3. Øvrige krav og begrænsninger

For anvendelse af de i punkt 1 nævnte frekvensbånd gælder ud over punkt 3.1 og 3.2 følgende krav og begrænsninger:

1) Der må kun oprettes forbindelse med andre radioanlæg i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten. ..."

Når man skal overholde dette, skal man også kunne kontrollere at overtrædelse af dette paragrafstykke ikke finder sted. Så nej, dette er på ingen måde faldet ud af bekendtgørelsen. Jeg tillader mig at antage at en sådan kontrol kun skal finde sted under dansk jurisdiktion.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

Redigeret 15/05-18 23:04
#6  16/05-18 15:57
Allan 1

Indlæg: 2109
Svar til #5:

Beklager. Du har ikke ret!

Der ligger ikke et krav til kaldesignalverifikation i 1).
Og lå der et verifikationskrav ville det også gælde internationalt.
Men den fortæller, at du ikke må kommunikere med andre, såsom fiskere og lign, vi deler frekvenser med. Og det gælder internationalt for os.

Jeg har desværre ikke længere mine gamle bekendtgørelser, så jeg kan ikke give dig årstallet på, hvornår verifikationen forsvandt.
Jeg kan derfor heller ikke konkludere om det var sammenfaldende med, at P&Ts liste over danske radioamatørers kaldesignaler ikke længere udkom. En liste, der så vidt jeg husker udkom i juni måned hvert år.
Derudover udgav en unævnelig forening også en årsliste til deres medlemmer.


#7  16/05-18 16:53
Jørgen Kragh
Indlæg: 203
Svar til #6:
Du har fuldstændig ret mht. 1. del. Der er intet krav om at man skal sikre sig at den amatørradiostation man har forbindelse med, nu også har et certifikat.

Omkring det meget omtalte verifikationskrav i "den gamle bekendtgørelse" tænker du sikkert på de blå hæfter fra medio 1970'erne og til ultimo 1980'erne.

Det hæfte blev underkastet en juridisk granskning i den daværende Telestyrelsen, og resultatet var at en lang række af kravene i hæftet savnede hjemmel i radiokommunikationsloven. De uhjemlede krav blev naturligvis fjernet, og et af dem var netop verifikationskravet.

Så kravet har aldrig været der. Det stod der godt nok, men var uhjemlet, og dermed ikke gyldigt.

Nu får jeg sikkert en masse folk på nakken, som ikke er enige med mig, men det får være, for jeg var tilfældigvis selv med til at granske det hæfte.

mvh

Jørgen
Brede seler og kameluldssutter giver hver 2 dB

#8  16/05-18 18:12
Peter Marlau
Indlæg: 34
Svar til #7:
Hej Jørgen
Jeg er selvfølgelig helt enig i dit indlæg, da jeg var en del af granskningen, og har været med til at udarbejde amatørradiobestemmelserne fra 1992/1993 og frem til udgangen af 2015, hvor jeg endelig kunne gå på pension.

Vh Peter

#9  16/05-18 18:53
Bo, OZ2M

Indlæg: 362
Hej Jørgen og Peter

Nu er I der igen med data og fakta! Hvad er meningen?

Jeg har sagt det før, og skal gerne gentage det: hvad skal det til for? Hvorfor skal I to hver eneste gang ødelægge en god men ukyndig, holdningsmæssig og følelsesladet diskussion med fakta?

Det er utroligt!

----------
73
Bo, OZ2M, forhold dig til HRCD: https://ham.brugtgrej.dk/forum.php?mode=thread&o bj=70109

#10  16/05-18 19:09
hans e. jensen
Indlæg: 68
Svar til #9:

kun fordi , de er meget klogere end alle andre.............

#11  16/05-18 20:14
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 669
Svar til #7:
Hej Jørgen.

Der var mange paragraffer i de gamle bekendtgørelser der ikke var hjemmel til at udføre, med andre ord havde de ingen gang på jord.

Fx. at tele myndigheden skulle have uhindret adgang til ens hus/lejlighed hvis de ønskede det. Det stred direkte imod grundloven. Nej de kunne komme med en retskendelse eller tiltvinge sig adgang på øjemeddet, under forudsætning af en mistanke, men dette kun ved politiets hjælp. Der var politiet, der skulle foretage tvangsindgrebet. Telefolkene kunne (måtte) intet foretage sig uden tilladelse fra husejer. Der foregik mange ting dengang, der ikke var helt efter bogen. Folk havde simpelthen ikke kendskab til deres retsgoder og det blev udnyttet groft.

----------
mvh

#12  16/05-18 20:23
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 621
Svar til #6:

Det korte af det lange er, at kan man ikke kontrollere om et kaldesignal er tildelt, så kan Energistyrelsen heller ikke med rimelighed kræve at der kun må kommunikeres med amatørradiostationer. Så hvis frekvensregistret fjernes så må kravet om hvem som kommunikeres med også fjernes, ellers vil det være en lovgivning som nærmest er umulig at overholde. Det ville ikke undre mig det mindste om den offentlige del af frekvensregistret forsvandt fordi det virker på mig som om at Energistyrelsen allerhelst vil af med kontrol af / håndhævelse af bestemmelserne for amatørradio.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

#13  16/05-18 20:38
Allan 1

Indlæg: 2109
Svar til #7:
Hej Jørgen

Du kan meget vel have ret i, at det kan komme fra de blå hæfter.
Bekendtgørelsen dengang indeholdt en mærkelig passus om, at det ikke var tilladt at have kommunikation med nogen man var vidende om ikke havde licens. Og alene denne passus "vidende om" er noget juridisk makværk, da den er svær at retsforfølge, og skal nok mere ses som en hensigtserklæring.
Graver jeg lidt dybere, var der dengang i bekendtgørelsen bemærkning om, i hvilke situationer, man måtte have (læs: måske havde pligt til) at besvare ikke radioamatøropkald. Den er væk nu. Og nu kommer der sikkert gang i vaffeljernene og popkornkogerierne.

Overordnet set skal bekendtgørelser ikke læses alene. De skal sammenholdes med de egentlige love og de bevæggrunde, der ligger til grund for disse.
Styrelsens opgaver er blevet noget anderledes end for 50 år siden. Og jeg kan da kun hilse Styrelsens "nye" politiker på området velkommen. Politiker der i sin enkelthed går ud på at løse problemer uden at lede efter dem med lys og lygte. At der så med nogen sandsynlighed vil være en pirat en gang i mellem, det var der også før i tiden, er af så minimal betydning, at det vil være økonomisk uansvarligt at holde en kontrolsektion i kontinuerlig drift. Det er væsentligt bedre at bruge skatteydernes penge på at gøre noget, ikke hvis, men når forstyrrelser af andre tjenester opstår. Og det gør Styrelsen stadig. At det så næppe tilfredsstiller alle radioamatørers kontrollyst / -iver, er der ikke noget at gøre ved.

Og nej. Du skal ikke fra min side have nogen over nakken for, at du var med til at granske det blå hæfte.
Med hensyn til din taksering af radioamatørers på- eller er det udklædning, synes jeg, at det ville være et fremskridt, hvis du ændrede pointgivningen fra db til havenisser. Det er der sikkert flere, der forstår.

Redigeret 16/05-18 21:17
#14  16/05-18 20:59
Allan 1

Indlæg: 2109
Svar til #11:
Eller også er der ingen, der forstår at læse love:

§ 72
Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

Redigeret 16/05-18 21:00
#15  16/05-18 21:55
oz1dox
Indlæg: 14
Svar til #11:

Endnu en "debat spøjler"

Politiet blev ude, da de ikke var omfattet af adgangshjemlen. P&T kontrollanterne gik ind.

OZ1DOX Rene

#16  17/05-18 07:05
Jørgen Kragh
Indlæg: 203
Svar til #11:

Det du nævner med adgang uden retskendelse var lige netop et af de punkter hvor der var en klar hjemmel i radiokommunikationsloven. Det var et lidt dårligt eksempel du der trak frem.

Som Rene skriver gik P&T ind på den hjemmel, mens politiet, som ikke var omfattet af hjemlen, blev udenfor. Politiet skulle nemlig have en dommerkendelse.

Senere besluttede Telestyrelsen at man ikke havde brug for den adgangshjemmel, bl.a. henset til indgrebets omfang i forhold til den eventuelle lovovertrædelse der skulle efterforskes. Ved revisionen af RKL i 1996, blev hjemlen fjernet.

mvh

Jørgen

#17  17/05-18 10:33
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 669
Svar til #16:
Nej jeg mener det jeg skriver.
Hvis P&T forlangte at komme ind til fx. mig, kunne jeg uden videre nægte dem adgang og smække døren i hovedet på dem. De kunne intet gøre. De ville blive nødt til at tilkalde politiet, som så skaffede P&T adgang, hvis de havde tid sådan en sag ellers måtte P&T komme tilbage en anden dag. Men det er korrekt, at P&T kunne gå ind lovligt ved hjemmel i bekendtgørelsen - fx. en mistanke om ulovligt udstyr. Men de kunne ikke gøre noget alene. De kunne ikke selv (lovligt) bede en låsesmed om at åbne døren og efterfølgende tvinge den op.

Det jeg anfægter, er, at det var en udbredt misforståelse at P&T medarbejdere af sig selv kunne tiltvinge sig adgang. Det kunne / måtte de ikke, men det gjorde de. Jeg kender flere der blev "overtalt" med "trusler" om at lukke dem ind, selvom man ikke havde lyst til det :-)

Når det så er sagt, var der overhovedet ingen proportionalitet i forhold til retskrænkelsen og det der skulle undersøges, som du også selv skriver. Tænk at tele myndigheder kunne komme ind i på folks bopæle blot fordi der var msitanke om at blev sendt med fx. 5 watt på 27 mHz eller fordi en amatørradio måske kunne sende uden for båndet. Det var helt absurd og nærmest Øst tyske ttilstande.
Det er klart at den hjemmel blev fjernet igen udfra proportionalitets princippet.


----------
mvh

#18  17/05-18 10:42
Allan 1

Indlæg: 2109
Svar til #16:
Hej Jørgen

Jeg bliver nødt til at korrigere dig en anelse:
Hjelmen optræder i Frekvensloven, men forstyrelsesgraden er hævet.:

"§ 44. Energistyrelsen har mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme med henblik på at standse forstyrrelser af tjenester, radioudstyr, teleterminaludstyr samt elektriske og elektroniske apparater, hvis funktion er afgørende for menneskers liv eller helbred.

Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre adgang til offentlige og private ejendomme som nævnt i stk. 1. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Energistyrelsen forelægger snarest muligt og senest inden 24 timer efter, at Energistyrelsen tvangsmæssigt har skaffet sig adgang som nævnt i stk. 1, sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet kan godkendes. Burde indgrebet efter rettens opfattelse ikke være foretaget, giver retten meddelelse herom til energi-, forsynings- og klimaministeren."

http://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx? id=183640#ide28647e4-1c5e-48b9-acfc-02ca 2861d654Redigeret 17/05-18 11:11
#19  17/05-18 10:57
Allan 1

Indlæg: 2109
Svar til #17:
Du vinder intet ved at lukke døre for personer med hjelmet adgang.
Det eneste du opnår er, at politiet gør arrest i dig, samt oig ikke mindst enfdnu en person, f.eks en nabo skal tilkaldes som vidne til Styrelsens udførelse af styrelsen tilsynspligt.
Du risikerer dermed, at du bliver stillet for en dommer og kommer til at betale alle sagens omkostninger og endog en bøde oveni.

Jeg kan forøvrigt love dig for, at det kan gå ganske stærkt med at tiltvinge sig adgang i lignende sager, har jeg oplevet som ledende ejendomsfunktionær for et stort boligkompleks. Adgang og magtanvendelse er en af politiets kerneopgaver, og de deltager meget gerne, også uvarslet.

Redigeret 17/05-18 11:06
#20  17/05-18 11:28
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 669
Svar til #19:
He he - du har vist ikke kørt walkie talkie i gamle dage Allan :-)
Det ,man gjorde var, at tage alt sit radio udstyr og lægge i en rygsæk eller taske. Så forlod man simpelthen hjemmet med P&T ventende udenfor inden politiet ankom. P&T havde ingen hjemmel til at stoppe dig fysisk ej heller at ransage dig. Der var ikke grundlag for civil anholdelse her.
Ja så tog man bøden for at de ikke måtte komme ind, hvilket man sagtens kunne undgå ved den rigtige forklaring og dermed redde sit udstyr :-)

Principielt kunne P&T jo med loven dengang få adgang til alle husstande. Det var ikke engang sikkert. at der var et radioanlæg på adressen en mistanke var nok - helt hen i vejret !!

Mere grotesk var det at børn under 12 år slet ikke måtte benytte privatradioanlæg. Var man imellem 12 og 15 år skulle det være under tilsyn af en person på mindst 15 år. Overtrådte man dette var det lig med bøde jf. strafbetingelserne i cirkulæret. Men mindreårige kan ikke straffes og således ikke få en bøde så det var en klar fejl i cirkulæret.

Hvis en ejendomsfunktionær skal tiltivnge sig adgang til en lejlighed er det kun pga. nødret fx. ved vandskade. Ellers er lejeloven meget restriktiv. Der skal gives 6 ugers varsel, hvis man vil ind for at lave et mindre arbejde. Er der derimod tale om et større arbejde skal man have 3 mdr´s varsel. Så nej ingen kommer bare ind - med mindre der som sagt er tale om nødret eller en fogedforretning.

----------
mvh