Brugtgrej.dk
Forside  |   Ny annonce  |   Forum  |   Nyhedsmails  |   Om brugtgrej  |   Kontakt Brugtgrej
197 online brugere
2938 online annoncer
SælgesKøbes

Frekvensregistret og offentligheden 2

Denne tråd er lukket for nye indlæg

#1  15/05-18 14:12
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 758
Hej igen.
Så har jeg fået svar fra ENS’ juridiske afdeling og de skriver.
Frekvensregistret bliver ikke lukket ned, da det er nødvendigt for myndigheden at have, hvilket jo sådan set er 100%forståeligt. ENS skal selvfølgelig vide hvem der bor hvor osv, selvom de alligevel ikke kan være sikre i deres sag.. Endvidere er ENS opmærksomme på gældende persondatalov, som træder i kraft 25. maj. Derudover skriver de citat:

“For så vidt angår registeret over kaldesignaler overvejes det, om det på et tidspunkt kan være relevant at ændre heri, så det vil være frivilligt, om man vil optræde i registeret og med hvilke oplysninger”

Bom Bom. Ligefrem under overvejelse om det kan være frivilligt at fremgå af registret. Jeg synes det lyder rigtigt fornuftigt. Det er er levn fra gamle dage at man SKAL stå heri.. Det er også min fornemmelse at registret slet ikke er up to date. Man kan langt fra altid regne med hvad der står om de forskellige radioamatører her i DK. Nogen står med forkert adresse, nogen fremgår slet ikke og der står folk som har været døde i årevis osv.
Personligt synes jeg at det skal være frivilligt om man vil optræde med navns nævnelse osv i registret. Der kan være rigtig mange grunde til at folk ikke vil kunne findes på nettet og det rager ikke nødvendigvis andre radioamatører i hvilken by man bor, hvis man ikke selv vil have at de skal vide det. Så det bliver spændende at se hvad der sker.

----------
mvh

#2  15/05-18 18:13
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 934
Svar til #1:

Hej Per

Jeg synes at det er fint nok at man kan tjekke om et kaldesignal er tildelt eller ej, eventuelt licens-kategori, eller de samme oplysninger som der står ved hemmelige adresser i dag. Men mere behøver der, IMHO, heller ikke stå i den offentligt tilgængelige del af frekvensregisteret.

I så fald at man ikke længere kan slå et kaldesignal op i det offentligt tilgængelige frekvensregister, så bør konsekvensen nødvendigvis være, at vi heller ikke længere har pligt til at undlade at have kontakt til ulicenserede og ej heller har nogen som helst pligt til at kontrollere det. Det vil være alt for omstændigt om man skulle rette henvendelse til Energistyrelsen desangående.

Jeg kan i øvrigt ikke forstå at Energistyrelsen ikke har adgang til folkeregistret, altså til at kunne samkøre data med dette (ligesom så mange andre myndigheder kan), således ville Energistyrelsen være nogenlunde korrekt opdateret hele tiden (dog ikke med eventuel anden sendeposition end folkeregister-adressen). Det virker lidt molbo-agtigt at vi har pligt til at meddele adresse-forandring selv.. Vi skriver da trods alt 2018.

Tak for info omkring svar fra Energistyrelsen på dine spørgsmål. Det er super at du følger op på det.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på stort set alle typer af digi-modes, dog ikke DV.
Oscar Zulu 2 Digital :-)

Redigeret 15/05-18 20:17
#3  15/05-18 21:32
Deleted user
Indlæg: 2148
Svar til #2:
Det er snart en halv menneskealder siden radioamatørernes pligt til at kontrollere kaldesignaler faldt ud af bekendtgørelsen. Og så var det jo dengang kun de danske kaldesignaler vi havde pligt til at kontrollere eksistensen af.


#4  15/05-18 21:37
ozomc

Indlæg: 1545
Svar til #3:
Kim lever stadig i den tid :-)

#5  15/05-18 22:44
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 934
Svar til #3:

http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx? id=194712#ide5c43e5e-d08d-4bf4-b923-6bf0 10ea5cce

"... 3.3. Øvrige krav og begrænsninger

For anvendelse af de i punkt 1 nævnte frekvensbånd gælder ud over punkt 3.1 og 3.2 følgende krav og begrænsninger:

1) Der må kun oprettes forbindelse med andre radioanlæg i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten. ..."

Når man skal overholde dette, skal man også kunne kontrollere at overtrædelse af dette paragrafstykke ikke finder sted. Så nej, dette er på ingen måde faldet ud af bekendtgørelsen. Jeg tillader mig at antage at en sådan kontrol kun skal finde sted under dansk jurisdiktion.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på stort set alle typer af digi-modes, dog ikke DV.
Oscar Zulu 2 Digital :-)

Redigeret 15/05-18 23:04
#6  16/05-18 15:57
Deleted user
Indlæg: 2148
Svar til #5:

Beklager. Du har ikke ret!

Der ligger ikke et krav til kaldesignalverifikation i 1).
Og lå der et verifikationskrav ville det også gælde internationalt.
Men den fortæller, at du ikke må kommunikere med andre, såsom fiskere og lign, vi deler frekvenser med. Og det gælder internationalt for os.

Jeg har desværre ikke længere mine gamle bekendtgørelser, så jeg kan ikke give dig årstallet på, hvornår verifikationen forsvandt.
Jeg kan derfor heller ikke konkludere om det var sammenfaldende med, at P&Ts liste over danske radioamatørers kaldesignaler ikke længere udkom. En liste, der så vidt jeg husker udkom i juni måned hvert år.
Derudover udgav en unævnelig forening også en årsliste til deres medlemmer.


#7  16/05-18 16:53
Jørgen Kragh
Indlæg: 228
Svar til #6:
Du har fuldstændig ret mht. 1. del. Der er intet krav om at man skal sikre sig at den amatørradiostation man har forbindelse med, nu også har et certifikat.

Omkring det meget omtalte verifikationskrav i "den gamle bekendtgørelse" tænker du sikkert på de blå hæfter fra medio 1970'erne og til ultimo 1980'erne.

Det hæfte blev underkastet en juridisk granskning i den daværende Telestyrelsen, og resultatet var at en lang række af kravene i hæftet savnede hjemmel i radiokommunikationsloven. De uhjemlede krav blev naturligvis fjernet, og et af dem var netop verifikationskravet.

Så kravet har aldrig været der. Det stod der godt nok, men var uhjemlet, og dermed ikke gyldigt.

Nu får jeg sikkert en masse folk på nakken, som ikke er enige med mig, men det får være, for jeg var tilfældigvis selv med til at granske det hæfte.

mvh

Jørgen
Brede seler og kameluldssutter giver hver 2 dB

#8  16/05-18 18:12
Peter Marlau
Indlæg: 39
Svar til #7:
Hej Jørgen
Jeg er selvfølgelig helt enig i dit indlæg, da jeg var en del af granskningen, og har været med til at udarbejde amatørradiobestemmelserne fra 1992/1993 og frem til udgangen af 2015, hvor jeg endelig kunne gå på pension.

Vh Peter

#9  16/05-18 18:53
Bo, OZ2M

Indlæg: 376
Hej Jørgen og Peter

Nu er I der igen med data og fakta! Hvad er meningen?

Jeg har sagt det før, og skal gerne gentage det: hvad skal det til for? Hvorfor skal I to hver eneste gang ødelægge en god men ukyndig, holdningsmæssig og følelsesladet diskussion med fakta?

Det er utroligt!

----------
73
Bo, OZ2M, forhold dig til HRCD: https://ham.brugtgrej.dk/forum.php?mode=thread&o bj=70109

#10  16/05-18 19:09
hans e. jensen
Indlæg: 92
Svar til #9:

kun fordi , de er meget klogere end alle andre.............

#11  16/05-18 20:14
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 758
Svar til #7:
Hej Jørgen.

Der var mange paragraffer i de gamle bekendtgørelser der ikke var hjemmel til at udføre, med andre ord havde de ingen gang på jord.

Fx. at tele myndigheden skulle have uhindret adgang til ens hus/lejlighed hvis de ønskede det. Det stred direkte imod grundloven. Nej de kunne komme med en retskendelse eller tiltvinge sig adgang på øjemeddet, under forudsætning af en mistanke, men dette kun ved politiets hjælp. Der var politiet, der skulle foretage tvangsindgrebet. Telefolkene kunne (måtte) intet foretage sig uden tilladelse fra husejer. Der foregik mange ting dengang, der ikke var helt efter bogen. Folk havde simpelthen ikke kendskab til deres retsgoder og det blev udnyttet groft.

----------
mvh

#12  16/05-18 20:23
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 934
Svar til #6:

Det korte af det lange er, at kan man ikke kontrollere om et kaldesignal er tildelt, så kan Energistyrelsen heller ikke med rimelighed kræve at der kun må kommunikeres med amatørradiostationer. Så hvis frekvensregistret fjernes så må kravet om hvem som kommunikeres med også fjernes, ellers vil det være en lovgivning som nærmest er umulig at overholde. Det ville ikke undre mig det mindste om den offentlige del af frekvensregistret forsvandt fordi det virker på mig som om at Energistyrelsen allerhelst vil af med kontrol af / håndhævelse af bestemmelserne for amatørradio.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på stort set alle typer af digi-modes, dog ikke DV.
Oscar Zulu 2 Digital :-)

#13  16/05-18 20:38
Deleted user
Indlæg: 2148
Svar til #7:
Hej Jørgen

Du kan meget vel have ret i, at det kan komme fra de blå hæfter.
Bekendtgørelsen dengang indeholdt en mærkelig passus om, at det ikke var tilladt at have kommunikation med nogen man var vidende om ikke havde licens. Og alene denne passus "vidende om" er noget juridisk makværk, da den er svær at retsforfølge, og skal nok mere ses som en hensigtserklæring.
Graver jeg lidt dybere, var der dengang i bekendtgørelsen bemærkning om, i hvilke situationer, man måtte have (læs: måske havde pligt til) at besvare ikke radioamatøropkald. Den er væk nu. Og nu kommer der sikkert gang i vaffeljernene og popkornkogerierne.

Overordnet set skal bekendtgørelser ikke læses alene. De skal sammenholdes med de egentlige love og de bevæggrunde, der ligger til grund for disse.
Styrelsens opgaver er blevet noget anderledes end for 50 år siden. Og jeg kan da kun hilse Styrelsens "nye" politiker på området velkommen. Politiker der i sin enkelthed går ud på at løse problemer uden at lede efter dem med lys og lygte. At der så med nogen sandsynlighed vil være en pirat en gang i mellem, det var der også før i tiden, er af så minimal betydning, at det vil være økonomisk uansvarligt at holde en kontrolsektion i kontinuerlig drift. Det er væsentligt bedre at bruge skatteydernes penge på at gøre noget, ikke hvis, men når forstyrrelser af andre tjenester opstår. Og det gør Styrelsen stadig. At det så næppe tilfredsstiller alle radioamatørers kontrollyst / -iver, er der ikke noget at gøre ved.

Og nej. Du skal ikke fra min side have nogen over nakken for, at du var med til at granske det blå hæfte.
Med hensyn til din taksering af radioamatørers på- eller er det udklædning, synes jeg, at det ville være et fremskridt, hvis du ændrede pointgivningen fra db til havenisser. Det er der sikkert flere, der forstår.

Redigeret 16/05-18 21:17
#14  16/05-18 20:59
Deleted user
Indlæg: 2148
Svar til #11:
Eller også er der ingen, der forstår at læse love:

§ 72
Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

Redigeret 16/05-18 21:00
#15  16/05-18 21:55
oz1dox
Indlæg: 18
Svar til #11:

Endnu en "debat spøjler"

Politiet blev ude, da de ikke var omfattet af adgangshjemlen. P&T kontrollanterne gik ind.

OZ1DOX Rene

#16  17/05-18 07:05
Jørgen Kragh
Indlæg: 228
Svar til #11:

Det du nævner med adgang uden retskendelse var lige netop et af de punkter hvor der var en klar hjemmel i radiokommunikationsloven. Det var et lidt dårligt eksempel du der trak frem.

Som Rene skriver gik P&T ind på den hjemmel, mens politiet, som ikke var omfattet af hjemlen, blev udenfor. Politiet skulle nemlig have en dommerkendelse.

Senere besluttede Telestyrelsen at man ikke havde brug for den adgangshjemmel, bl.a. henset til indgrebets omfang i forhold til den eventuelle lovovertrædelse der skulle efterforskes. Ved revisionen af RKL i 1996, blev hjemlen fjernet.

mvh

Jørgen

#17  17/05-18 10:33
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 758
Svar til #16:
Nej jeg mener det jeg skriver.
Hvis P&T forlangte at komme ind til fx. mig, kunne jeg uden videre nægte dem adgang og smække døren i hovedet på dem. De kunne intet gøre. De ville blive nødt til at tilkalde politiet, som så skaffede P&T adgang, hvis de havde tid sådan en sag ellers måtte P&T komme tilbage en anden dag. Men det er korrekt, at P&T kunne gå ind lovligt ved hjemmel i bekendtgørelsen - fx. en mistanke om ulovligt udstyr. Men de kunne ikke gøre noget alene. De kunne ikke selv (lovligt) bede en låsesmed om at åbne døren og efterfølgende tvinge den op.

Det jeg anfægter, er, at det var en udbredt misforståelse at P&T medarbejdere af sig selv kunne tiltvinge sig adgang. Det kunne / måtte de ikke, men det gjorde de. Jeg kender flere der blev "overtalt" med "trusler" om at lukke dem ind, selvom man ikke havde lyst til det :-)

Når det så er sagt, var der overhovedet ingen proportionalitet i forhold til retskrænkelsen og det der skulle undersøges, som du også selv skriver. Tænk at tele myndigheder kunne komme ind i på folks bopæle blot fordi der var msitanke om at blev sendt med fx. 5 watt på 27 mHz eller fordi en amatørradio måske kunne sende uden for båndet. Det var helt absurd og nærmest Øst tyske ttilstande.
Det er klart at den hjemmel blev fjernet igen udfra proportionalitets princippet.


----------
mvh

#18  17/05-18 10:42
Deleted user
Indlæg: 2148
Svar til #16:
Hej Jørgen

Jeg bliver nødt til at korrigere dig en anelse:
Hjelmen optræder i Frekvensloven, men forstyrelsesgraden er hævet.:

"§ 44. Energistyrelsen har mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme med henblik på at standse forstyrrelser af tjenester, radioudstyr, teleterminaludstyr samt elektriske og elektroniske apparater, hvis funktion er afgørende for menneskers liv eller helbred.

Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre adgang til offentlige og private ejendomme som nævnt i stk. 1. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Energistyrelsen forelægger snarest muligt og senest inden 24 timer efter, at Energistyrelsen tvangsmæssigt har skaffet sig adgang som nævnt i stk. 1, sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet kan godkendes. Burde indgrebet efter rettens opfattelse ikke være foretaget, giver retten meddelelse herom til energi-, forsynings- og klimaministeren."

http://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx? id=183640#ide28647e4-1c5e-48b9-acfc-02ca 2861d654Redigeret 17/05-18 11:11
#19  17/05-18 10:57
Deleted user
Indlæg: 2148
Svar til #17:
Du vinder intet ved at lukke døre for personer med hjelmet adgang.
Det eneste du opnår er, at politiet gør arrest i dig, samt oig ikke mindst enfdnu en person, f.eks en nabo skal tilkaldes som vidne til Styrelsens udførelse af styrelsen tilsynspligt.
Du risikerer dermed, at du bliver stillet for en dommer og kommer til at betale alle sagens omkostninger og endog en bøde oveni.

Jeg kan forøvrigt love dig for, at det kan gå ganske stærkt med at tiltvinge sig adgang i lignende sager, har jeg oplevet som ledende ejendomsfunktionær for et stort boligkompleks. Adgang og magtanvendelse er en af politiets kerneopgaver, og de deltager meget gerne, også uvarslet.

Redigeret 17/05-18 11:06
#20  17/05-18 11:28
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 758
Svar til #19:
He he - du har vist ikke kørt walkie talkie i gamle dage Allan :-)
Det ,man gjorde var, at tage alt sit radio udstyr og lægge i en rygsæk eller taske. Så forlod man simpelthen hjemmet med P&T ventende udenfor inden politiet ankom. P&T havde ingen hjemmel til at stoppe dig fysisk ej heller at ransage dig. Der var ikke grundlag for civil anholdelse her.
Ja så tog man bøden for at de ikke måtte komme ind, hvilket man sagtens kunne undgå ved den rigtige forklaring og dermed redde sit udstyr :-)

Principielt kunne P&T jo med loven dengang få adgang til alle husstande. Det var ikke engang sikkert. at der var et radioanlæg på adressen en mistanke var nok - helt hen i vejret !!

Mere grotesk var det at børn under 12 år slet ikke måtte benytte privatradioanlæg. Var man imellem 12 og 15 år skulle det være under tilsyn af en person på mindst 15 år. Overtrådte man dette var det lig med bøde jf. strafbetingelserne i cirkulæret. Men mindreårige kan ikke straffes og således ikke få en bøde så det var en klar fejl i cirkulæret.

Hvis en ejendomsfunktionær skal tiltivnge sig adgang til en lejlighed er det kun pga. nødret fx. ved vandskade. Ellers er lejeloven meget restriktiv. Der skal gives 6 ugers varsel, hvis man vil ind for at lave et mindre arbejde. Er der derimod tale om et større arbejde skal man have 3 mdr´s varsel. Så nej ingen kommer bare ind - med mindre der som sagt er tale om nødret eller en fogedforretning.

----------
mvh

#21  07/06-18 12:58
OZ1GT
Indlæg: 193
Svar til #20:
Det er korrekt hvad Per (1 kay´n jay) skriver, jeg er selv fra den gamle tid, hvor privat radio næsten lige var startet op, og mange borgere kendte faktisk ikke deres ret til at afvise div. myndigheder adgang til ens hjem, og det benyttede de sig af i allerhøjeste grad. Mange blev alene skræmt ved at få fortalt, at hvis du nægter os adgang, ringer vi efter politiet omgående, så du kan selv vælge, resultatet bliver det samme.
Men sagens kerne er, at ingen kunne få adgang uden dommerkendelse, og så havde man tiden til at fjerne de spændende effekter inden de kom ind.
Jeg har personlig prøvet det flere gange. Den første gang, hvor jeg kun var 12 år, og alene hjemme, og med truslen om tilkald af politi, lukkede jeg dem desværre ind, derefter fik hurtigt lært mine rettigheder.
Jeg har mange sjove historier om den slags sager tilbage fra 1969 og frem til 1980 men spændende var det.
P.S. Jeg kan ikke huske om der var et regelsæt om at man skulle være 15 år for benyttelse af privat radio, men det blev i alt fald ikke håndhævet, kan jeg meddele.
Francis

Redigeret 07/06-18 13:01
#22  07/06-18 17:48
ozomc

Indlæg: 1545
Svar til #21:
Præcis som i dag, men der er de gamle dog ved at få en blodprop over det :-)

#23  07/06-18 18:36
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1288
Der tager du fejl Lars, men det er en hobby, man kan vælge at gøre lidt ved eller meget ved.
Du tror at man bare kan slaske sig gennem vores hobby uden at yde indsatsen.
Der for må du finde dig i, at vi ikke får en skid ondt i maven, den dag, det går galt, ligesom det er ok, at vi ikke gider høre på dig på HF..

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

Redigeret 07/06-18 18:50
#24  07/06-18 22:26
karsten christensen
Indlæg: 89
Svar til #15: PT kontrollanter stod ude,og inde stod to Dobermann så jo de ventede på politiet,og der gik som reget en halv times tid, så var sommerkampen væk

----------
OZ8KC- 5Q1RITA

#25  08/06-18 09:03
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 758
Svar til #23:

Citat. "den dag, det går galt" - nu er det altså ikke raketvidenskab at være radioamatør men en simpel hobby, som alle kan være med til. Der er ingen grund til at overdrive.
Derudover er det jo 100% lovligt at sende på samtlige amatør bånd uden licens under visse betingelser. Så den der gammeldags holdning har ingen hjemmel længere. Jeg siger ikke at man ikke bør tage licens, men den lovlige mulighed for at sende uden - ja den findes altså,og det kan man ikke klandre nogen for - udover lovgiverne.

----------
mvh

#26  08/06-18 11:04
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1288
Svar til #25:
Såmen ikke så uenig med dig i dit indlæg, når blot reglerne bliver overholdt, og det vil - i dette tilfælde sige - fysisk overvågning af en
A-/B- licens indehaver , hvis du Tx på HF uden licens. Det er sådan det er.

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

Redigeret 08/06-18 11:06
#27  08/06-18 12:35
Peter Marlau
Indlæg: 39
Svar til #26:
Hej Jesper
Bestemmelsen om "personer uden certifikat" er strammere end det, du anfører, jf. følgende:

6) Personer, der ikke er i besiddelse af et gyldigt certifikat, må betjene en radioamatørstation, som tilhører en juridisk person (klubber, foreninger m.v.), hvis betjeningen sker under fysisk overvågning af den person, som efter § 17, stk. 1, sidste pkt., er ansvarlig for anvendelsen af radiofrekvenserne. Den ansvarlige person kan i forbindelse med overvågningen lade sig repræsentere af en person, der har et gyldigt amatørradiocertifikat af mindst samme kategori som den ansvarlige person.

Altså kun i forbindelse med "Juridiske personer".

Vh
Peter

#28  08/06-18 12:39
Peter Marlau
Indlæg: 39
Svar til #25:
Hej Per

Du skriver " ja den findes altså,og det kan man ikke klandre nogen for - udover lovgiverne."

Hvis ikke EDR havde foreslået det, var det næppe blevet indført. Lovgiver havde ikke problemer med at indføre det i forhold til radioreglementet, og lignende bestemmelser findes i øvrigt i andre lande så vidt jeg husker.

Vh
Peter

Redigeret 08/06-18 12:40
#29  08/06-18 13:04
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 934
Svar til #26:

Det er en så godt som uhåndhævelig lovgivning. Det kræver at myndighederne er på pletten så snart at den D-licenserede sender på HF. Og det kommer helt garanteret aldrig til at ske. Så Lars kan såmænd bare sende løs på HF med sin D-licens uden overvågning og sidde og prale af det bagefter her på Brugtgrej (som om der er noget at prale af i stedet for at bringe sagerne i orden). Det kræver nemlig at myndighederne er på pletten lige præcis når den D-licenserede sender på HF for at kontrollere at der er en A- eller B-licenseret radioamatør fysisk til stede for at udøve den påkrævede overvågning. Den lovgivning er IMHO komplet gennemført tåbelig.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på stort set alle typer af digi-modes, dog ikke DV.
Oscar Zulu 2 Digital :-)

Redigeret 08/06-18 13:06
#30  08/06-18 14:05
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 758
Svar til #28:
Nu er det jo ikke noget EDR bestemmer, men foreningen har nok ønsket passusen indført pga Jota /Joti, der ikke rigtig var reguleret tidligere i Bekg. Jeg tror slet ikke EDR eller lovgiverne tænkte på hvilken ladeport de åbnede, da det blev tilladt for U-licenserede at TX’e under fysisk overvågning af en juridisk person i foreningsregi.
En hvilken som helst forening (frimærkeklub fx) med en radioamatør som formand kan invitere alle og enhver ind og TX’e under dennes overvågning. Ja sådan er Bekg. altså konstrureret selvom det nok ikke var hensigten.

----------
mvh

#31  08/06-18 14:14
ozomc

Indlæg: 1545
Svar til #29:
I må have et kedelig liv Kim og Jesper når i ikke har andet at tage jer til end at holde øje med mig, Noget helt andet, har i nogen sinde hørt mig på HF ??? nej vel.

#32  08/06-18 14:49
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1288
Svar til #29:
Det du kalder på pletten er i realiteten på frekvensen. Resten er rent administrativt.


----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

#33  08/06-18 14:56
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 934
Svar til #31:

Holde øje med dig???

Du må have ret høje tanker om dig selv som ikke rigtig har hold i virkeligheden. Faktisk kører jeg slet ikke analoge modulationsarter på HF, jeg anvender i øjeblikket udelukkende kun digitale modulationsarter. Dertil kommer at det rager mig langsomt om du ulovligt misbruger din sendetilladelse på bånd som du ingen rettighed har at sende på - det er en sag i mellem dig og Energistyrelsen. At du ligger og storpraler med det på Brugtgrej finder jeg til gengæld ret dumfrækt men det må du selv ligge og rode med. Det som jeg kommenterer på er en tåbelig lovgivning som bestemt ikke er groet i min baghave. At du så er årsagen til at vi diskuterer dette skyldes jo sådan set kun alle dine pralerier om at du helt konsekvent overtræder gældende lovgivning og ikke gider at gøre dig ulejligheden med at få bragt dine sager i orden. Det er som sagt en sag i mellem dig og Energistyrelsen.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på stort set alle typer af digi-modes, dog ikke DV.
Oscar Zulu 2 Digital :-)

#34  08/06-18 15:00
ozomc

Indlæg: 1545
Svar til #33:
Så kan jeg da ikke forstå at du har kommenteret på det de sidste mange år, hvorfor springer du det ikke bare over i stedet.

#35  08/06-18 15:00
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 934
Svar til #32:

Jo men Jesper, de kan jo ikke bevise noget uden at have konstateret det på adressen. Vedkommende kan jo altid have en fast aftale med en eller flere A- eller B-licenserede som altid påstår sig til stede under vilkår hvor der skal overvåges. Dette kan kun afgøres ved kontrol på adressen.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på stort set alle typer af digi-modes, dog ikke DV.
Oscar Zulu 2 Digital :-)

#36  08/06-18 15:08
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1288
Svar til #31:
Der er ingen større byrde end at have store evner.

Sarkasme kan forekomme :-)

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

Redigeret 08/06-18 15:10
#37  08/06-18 15:14
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1288
Svar til #35:
Jeg tror blot, man skal vente og se.
Selvfølgelig løser det sig.

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

#38  08/06-18 15:16
ozomc

Indlæg: 1545
Svar til #35:


"Dette kan kun afgøres ved kontrol på adressen."
Dette kan heller ikke lade sig gøre, de har ingen ret til at kontrollere adressen, ens hjem er ukrængelig med undtagelse af politiet, og tvivler på at de gider sådan noget nissepis, Vi er trods alt kun radiovrag.

#39  08/06-18 15:24
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1288
Svar til #38:
Er der " grund til at antage", kan der ske mange ting , mens sagen undersøges.

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

#40  08/06-18 16:11
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 934
Svar til #38:

Man kan jo vende den om og sige at hvis du ikke kan dokumentere at der befinder sig en person på adressen som i situationen har ret til at lave den påkrævne overvågning, så er det vel egentlig bare at afgøre sagen som at du har overtrådt bekendtgørelsen om Amatørradio.

Der er nogle steder i diverse lovgivninger som har omvendt bevisbyrde og det er sikkert også gældende her.

Meeeen som sagt, der kommer ingen kontrol for telemyndighederne har forlængst sluppet taget i amatørradio-området. Så du fortsætter naturligvis bare med dit forehavende. Og fortsæt endelig med at prale her, så Energistyrelsen kan se hvor meget til grin de er.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på stort set alle typer af digi-modes, dog ikke DV.
Oscar Zulu 2 Digital :-)

Redigeret 08/06-18 16:42
#41  08/06-18 16:14
ozomc

Indlæg: 1545
Svar til #40:

Tak !

#42  08/06-18 16:59
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 758
Svar til #40:
Omvendt bevisbyrde.
Tanken er ædel Kim, men det vil ubetinget være anklagemyndigheden, der skal kunne dokumentere (bevise) at der ikke er/var fysisk overvågning, hvis en formastelig oplyser at det var tilfældet. Det kunne så være i form af forklaring fra vidnet (overvågeren) Hvis det nægtes at oplyse hvem der foretog overvågningen, så tvivler jeg på at en dommer vil tro på tiltaltes forklaring. Omvendt bevisbyrde forekommer relativt få steder og heldigvis for det. Det er typisk i civil retslige sager, Toldloven og skattesager.

----------
mvh

#43  08/06-18 17:30
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 934
Svar til #42:

Ja ja, Per, lad os se om den holder i retten. Der kommer snart en lovstramning (klip i kørekortet) omkring brug af håndholdt mobiltelefon som fører af et køretøj. Her er der ganske afgjort omvendt bevisbyrde. Lad mig se dig vinde sådan en sag i retten. Du er retsløs i sådan en sag, Per, retsløs. Siger politibetjenten at han så at du brugte en håndholdt mobiltelefon forud for at han skrev sagen, så vil dommeren dømme dig skyldig i forseelsen, ikke hver gang, men hver eneste gang. Jeg vil antage at en sag om overtrædelse af den del af bekendtgørelsen som vi diskuterer vil indeholde samme form for bevis-element, nemlig intet fra anklagemyndigheden. Kan den formastelige D-licenserede så bevise sin uskyld i sådan en situation uden at have dokumenteret overvågeren ved kontrollen, det betvivler jeg så ganske afgjort men det vil en eventuel retssag jo i givet fald afgøre.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på stort set alle typer af digi-modes, dog ikke DV.
Oscar Zulu 2 Digital :-)

Redigeret 08/06-18 17:38
#44  08/06-18 17:31
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1288
Svar til #42:
Du har både konjunktive udtryksformer og hypoteser i dit svar Per.
Ganske "overbevisende" :-)

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

Redigeret 08/06-18 17:45
#45  08/06-18 19:26
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 758
Svar til #44:
Jeg må tilstå at jeg ikke forstår hvad du mener !

Men skåret ud i pap.
En D licens kører HF under påstand om overvågning af en A.
Der indledes en sag.
I retten forklarer A at det er korrekt = frifindelse

Hvis D påstår at A var tilstede men ikke vil oplyse hvem A er så A kan afhøres som vidne Så vil der ske domfældelse.

----------
mvh

#46  08/06-18 20:10
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 758
Svar til #43:
Jeg forstår præcis hvad du mener Kim, men det er ingenlunde tale om omvendt bevisbyrde i dit tilfælde. Du dømmes på et vidneudsagn fra en Polititjenestemand - altså et ord imod dig og din evt. forklaring. Politifolks ord vægter som oftets højest i retten, idet de ikke har noget at vinde personligt.
Vi kan så diskutere værdien af beviset - det er en anden sag :-)
Men det hænder altså at folk frikendes selvom politiet påstår noget andet.
https://ekstrabladet.dk/biler/jesper-frikendt-fo r-at-tale-i-mobil-betjentens-forklaring- hang-ikke-sammen/6915521
Der findes flere eksempler.

----------
mvh

#47  08/06-18 23:25
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 934
Svar til #46:

Det er yderst sjældent at retten ikke tager politiets forklaring som det egentlige "bevis". Normalt taber folk altid. Men når nu stramningen kommer med klip i kørekortet kan det da være at nogle flere sager havner i retten. Amatørradio-området bliver efter al sandsynlighed også omfattet af denne lovgivning som noget nyt.

Med hensyn til omvendt bevisbyrde indenfor de bestemmelser om overvågning, så ved vi det ikke før at en sag kommer for retten og det vil formentlig aldrig ske. Energistyrelsen har forlængst droppet at håndhæve amatørradio-området noget videre. Men lad os nu forestille os at det alligevel ville ske: Hvis Energistyrelsen tager for gode varer, at man efterfølgende en fysisk kontrol hvor man ikke kunne/ville dokumentere en såkaldt overvåger, bare kan diske op med en eller anden som påstår sig at have været til stede, så vil du have ret, men så vil myndighederne aldrig nogensinde kunne anlægge en sag, Og så er den bestemmelse (bilag 4, afsnit 3,1 nr. 4) blot endnu værre end af mig pt. antaget.

Den gældende bekendtgørelse om amatørradio ER en meget uheldig lovgivning. For eksempel mener Jørgen Kragh (i indlæg #7) ikke at vi har pligt til at kontrollere om den station som vi taler med har en sendetilladelse, at dette ikke er hjelmet i lovgivningen og aldrig har været det, men ikke desto mindre står der i bekendtgørelsen at vi KUN må oprette forbindelse med andre radioanlæg i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten (hvad det ellers er for tjenester nu om dage). Hvordan overholder man dette uden at foretage en kontrol? Såfremt at man ikke forventer en kontrol i forhold til dette krav, så er det jo dybest set bare en hensigtserklæring, og det burde i så fald så slet ikke stå der, eller i det mindste formuleres anderledes.

Jeg fatter ikke at juristerne i den styrelse som har siddet med dette område, dem har der jo været nogle stykker af gennem tiden, er gået med til udarbejdelsen af indholdet i den bekendtgørelse som vi kender den i dag. Det er især bekendtgørelsens 3.1 nr. 4 og nr. 6 i bilag 4 som efter min mening aldrig burde have været forfattet.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på stort set alle typer af digi-modes, dog ikke DV.
Oscar Zulu 2 Digital :-)

Redigeret 08/06-18 23:58
#48  09/06-18 09:50
Deleted user
Indlæg: 2148
Svar til #47:
Selvfølgelig vil langt de fleste sager, hvor politiet frembærer et eller flere beviser blive vundet af anklagemyndigheden.
Var det omvendt havde anklagemyndigheden et problem.
Det har intet at gøre med, at retten tager politiets forklaring for gode varer. Det har at gøre med, at anklagemyndigheden grundet sin uddannelse og erfaring ikke anlægger tvivlsomme sager med mindre det drejer sig om nye lovgivninger, hvor der ikke forelægger en højere domstols retspraksis.

Når tilsynsmyndigheden for frekvensanvendelse har kunnet skrue ned for kontrollen af radioamatører skyldes det, at det er yderst sjældent, at radioamatører forstyrre andre tjenester. Når radioamatørerne forstyrrer hinanden grundet uhensigtsmæssige QSO-afviklinger og chikane må de klare det indbyrdes, eventuelt ved rettens hjælp.
Vores sparsomme skattekroner skal ikke gå til pædagoger for et fåtal af voksne, og til et frekvenspoliti. Det vil være at skyde lagt over målet.

Bekendtgørelserne fejler intet. De har i mere end 50 år givet mig mulighed for at køre en masse god radio. Tilmed til de fjerneste steder på kloden.

vy 73 de oz7xf

#49  09/06-18 11:53
Peter Marlau
Indlæg: 39
Svar til #30 og kommentar til #48 (OZ7XF)

Per: ”Nu er det jo ikke noget EDR bestemmer, men foreningen har nok ønsket passusen indført pga Jota /Joti, der ikke rigtig var reguleret tidligere i Bekg.”

Peter Marlau: Det er noget af en omskrivning af, hvad jeg skrev (”Hvis ikke EDR havde foreslået det, var det næppe blevet indført. Lovgiver havde ikke problemer med at indføre det i forhold til radioreglementet, og lignende bestemmelser findes i øvrigt i andre lande så vidt jeg husker.”). Du gisner og gætter.


Per: ”Jeg tror slet ikke EDR eller lovgiverne tænkte på hvilken ladeport de åbnede, da det blev tilladt for U-licenserede at TX’e under fysisk overvågning af en juridisk person i foreningsregi.”

Peter Marlau: Igen et gæt, der desværre viser, at du ikke har den store tiltro til medarbejdernes evner i styrelsen. Men jeg kan betro dig, at man selvfølgelig var opmærksom på rækkevidden af bestemmelsen, og at denne eventuelt kunne misbruges. Nu laver man jo ikke bestemmelser på området med udgangspunkt i, at alle vil forsøge at omgå disse. I så fald skulle man sådan set ikke tillade amatørradio overhovedet. Hvis bestemmelsen ikke virkede efter hensigten, kunne den blot trækkes tilbage.

Per: ”En hvilken som helst forening (frimærkeklub fx) med en radioamatør som formand kan invitere alle og enhver ind og TX’e under dennes overvågning. Ja sådan er Bekg. altså konstrureret selvom det nok ikke var hensigten.”

Peter Marlau: Se mit svar ovenfor.

Tak til OZ7XF (indlæg #48) for i sit indlæg at bringe problemerne ned på jorden, hvor de hører til.


#50  09/06-18 15:54
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 934
Svar til #49:

”…Nu laver man jo ikke bestemmelser på området med udgangspunkt i, at alle vil forsøge at omgå disse. …”

Den er godt nok ny (i hvert fald for mig). Selvfølgelig gør man det. Med den tese kan man jo snakke sig fra omtrent hvad som helst. Det er jo ikke første gang at man finder ud af at det lovgivningsmæssige arbejde som man har udarbejdet ikke fungerer hensigtsmæssigt. Et eksempel på det er de forkætrede regler som jeg har nævnt flere gange i denne tråd, naturligvis 3.1. nr. 4 i bilag 4. Den blev man efterfølgende nød til at præcisere da der kom nogle vidtløftige fortolkninger ud af det. Energistyrelsen var nød til at få præciseret at overvågningen skulle være af fysisk art og ikke blot af cyber-mæssig art som for eksempel via Skype eller lignende. Det er sådan noget som jeg kalder lovsjusk, men du har sikkert en mildere fortolkning af det jf. det citerede. Og reglen vil jo sikkert nok heller aldrig blive håndhævet. Man mærker jo tydeligt at staten har sluppet taget i amatørradio. At man ville udlicitere administrationen af amatørradio til HRCD (dog ikke myndighedsopgaverne) siger jo mere end mange ord.

”… I så fald skulle man sådan set ikke tillade amatørradio overhovedet. …”

Nu ville Danmark jo så blive det eneste land af demokratiske stater som ikke ville tillade amatørradio og det ville sætte os i et tvivlsomt selskab med alverdens diktaturstater. Og dette altså blot fordi at statens jurister ikke kan finde ud af at sætte noget ordentlig lovgivning sammen som tager højde for relevante juridiske problemstillinger… Helt ærlig, det er ikke et seriøst argument, den præmis holder ikke.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på stort set alle typer af digi-modes, dog ikke DV.
Oscar Zulu 2 Digital :-)

#51  09/06-18 16:04
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 934
Svar til #48:

”… Når tilsynsmyndigheden for frekvensanvendelse har kunnet skrue ned for kontrollen af radioamatører skyldes det, at det er yderst sjældent, at radioamatører forstyrre andre tjenester. …”

Sådan er virkeligheden desværre ikke i København. Her er der de sædvanlige padder som overtræder bekendtgørelsen for amatørradio ved at lave diverse chikanerier, især på repeatere. Grunden til at det sjældent bliver anmeldt er formentlig mere en generel opfattelse af at det er svært at få styrelsens folk til at gøre noget ved dette end at det handler om at chikane ikke finder sted. Bare se al den uacceptable chikane som er sket på 80 meter over for folk som diskuterede den forening (bestående af 3 bogstaver) som vi ikke må nævne på Brugtgrej. Skal dette løses privat, så kommer det til at handle om selvtægt og her trækker de fleste sig trods alt. Selvfølgelig er det myndighederne som skal løse den slags opgaver.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på stort set alle typer af digi-modes, dog ikke DV.
Oscar Zulu 2 Digital :-)

Redigeret 09/06-18 17:33
#52  09/06-18 16:30
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 758
Svar til #49:
Hej Peter.

Du får det til at lyde som om at Styrelsen er marionet for EDR. EDR er en forening, der tilfældigvis har en masse radioamatører som medlemmer. Intet andet - den er i Styrelsessammenhæng en tilfældig forening, der blot er kommet med et forslag om lempligere regler.
Det kunne ligeså godt være en privatperson, der rettede henvendelse til Styrelsen og så ville de måske kigge på emnet.
Det er styrelses opgave at lave god og sikker lovgivning ikke EDR, der intet har at skulle have sagt i den sammenhæng. Naturligvis gætter jeg mht. Jota / Joti, jeg har jo ikke været med til forhandlingerne. Jeg har dog hørt det omtalt andetsteds. Det er for så vidt ligegyldigt om jeg gætter eller ej. Fakta er, at man har ønsket mulighed for at kunne sende lovlig uden licens, hvilket styrelsen er gået med til. Bekg. er så skrevet på sådan en måde, at hvis Maren i Kæret vil køre radio er det meget nemt at kunne gøre det lovligt.

Det jeg anfægter, er, at man laver en lov, der ikke er til at håndhæve. Den er så at sige til at lukke op og ....... I ud fra et strafferetligt synspunkt. Man kan nærmest ikke komme efter folk, der overtræder Bekg. Tag ikke fejl, der er helt sikkert folk, der vil udnytte loven til dens fulde og de huller der nu engang er, jeg har selv påpeget flere af dem. Det er ikke bare noget jeg siger.
Jeg arbejder med lovgivning hver dag og jeg ser dagligt, hvordan huller i loven udnyttes til fulde og folk kommer afsted med med det pga. lovsjusk. Derfor bliver love ændret hele tiden, de er langtfra altid perfekte.
Det er interessant at man i Bekg. nu har rettet det til, så der står "fysisk overvågning". Jeg har selv anfægtet ordet overvågning, som der kun stod før. Der er ingen tvivl om at Styrelsen er
blevet gjort opmærksom på problematikken i kun at benytte ordet overvågning, hvorfor de ændrede ordvalget til "fysisk overvågning". De kunne godt se, at det var helt hen i vejret og at man kunne lave remote overvågning. Overvågning kan jo være hvad som helst.
Det er da super positivt at de lytter til kritikken og måske endda følger med her på BG.
Der var en eller anden, der på et tidspunkt brugte vendingen hensigterklæring om bekg. Jeg er tilbøjelig til at give ham / hende ret igen ud fra et strafferetligt synspunkt. Der står at de fleste overtrædelser straffes med bøde, men det vil aldrig ske i virkeligheden fordi bevisbyrden ikke kan løftes, uden at man benytter rigtig rigtig mange ressourcer i efterforskningen.

Når alt det her er sagt og skrevet, så overholder jeg selv Bekg. regler og har ingen ønsker om andet. Men jeg synes at det er kritisabelt, at man ikke gør mere ud af lave en lov, der "holder" Jeg tror ikke, at jeg inden for andre områder har set så svag en lov. Det er helt anderledes i fx. USA, hvor der bliver slået meget hårdt ned på selv mindre overtrædelser og de har ingen problemer med bevisbyrden.

Edit: Kan se at Kim har skrevet noget af det samme som jeg mht. overvågning :-)


----------
mvh

Redigeret 09/06-18 16:32
#53  09/06-18 18:23
ozomc

Indlæg: 1545
Svar til #52:
Tjaa, Det hele var meget nemmere dengang man kun kunne købe/eje er radio hvis man var i besiddelse af gyldig licens til den pågældende radio. Jeg husker oppe ved norad i Hjørring der kunne man kun købe en radio hvis man kunne fremvise en gyldig licens, så var det lige meget om man stod med pengene i hånden. Så et eller andet sted så er det jo telestyrelsen selv der har ødelagt det hele ved at give det fuldstændig frit at købe hvilken som helst radio eller eje den. men der var nu alligevel lidt sport i at have en VHF radio dengang i 1980, og man skulle skynde sig at pille den fra inden man åbnede døren, lidt det samme med en politiscanner. Men som tiden har udviklet sig kan man i dag købe hvad som helst og have det til at stå fremme med god samvittighed, det er jo energistyrelsen der har bevisbyrden for at man har benyttet anlægget uden at være i besiddelse af den gyldige licens, eller har en bisidder ved sin side.

Nu har Jesper og Kim lidt at kommentere :-)

Redigeret 09/06-18 18:40
#54  09/06-18 18:29
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1288
Svar til #53:
Vrøvl

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

#55  09/06-18 20:43
OZ7AFH / CRK
Indlæg: 223
Svar til #52:
Nu er det jo ikke noget nyt fænomen, at der laves lovgivning, der er umulig at håndhæve.
Tager vi afsæt i den nyligt ikrafttrådte GDPR (EU's persondataforordning), så mangler der pt. så meget lokal lovgivning her i landet, at virksomheder kun meget vanskeligt kan behandle jobansøgninger via mail, og endnu mere barokt bliver det, hvis loven skal håndhæves, idet Datatilsynet på nuværende tidspunkt end ikke er bemyndiget til at udskrive bøderne for evt. overtrædelser!

#56  09/06-18 21:01
Deleted user
Indlæg: 2148
Svar til #51:
Hej Kim

Jeg lægger absolut ikke op til selvtægt i strafferetslig forstand.

Jo mere du skriver døre op og stolper ned om chikane på båndene, jo mere interessant bliver det at chikanere.

Jeg har ikke problemer med chikane på båndene. Hverken i København eller andre steder.

Jeg har absolut ikke behov for genindførelse af licens og et frekvenspoliti. Jeg klarer problemerne selv.
Det har et langt liv i de hårde kvarterer i København lært mig.

#57  09/06-18 21:57
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 934
Svar til #56:

Det er jo også nemt nok hvis man aldrig selv sender aktivt men prøv du at se om du kan bruge for eksempel HCØ VHF dagligt uden nedluknings-chikane. På Røret UHF har der gennem flere år dagligt været ballade. Så jo det er der skam. Jeg hører ikke til den skole at bare man tier om problemer, så forsvinder de. Jeg synes heller ikke at vi skal illustrere en løgn om at ballade ikke findes og ud fra det postulat konkludere at det er derfor at der ikke er behov for en mere aktiv Energistyrelse, fordi det er der helt uden den mindste tvivl.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på stort set alle typer af digi-modes, dog ikke DV.
Oscar Zulu 2 Digital :-)

Redigeret 09/06-18 23:10
#58  09/06-18 23:08
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 934
Svar til #53:

Jamen jeg er skam helt enig i dine betragtninger bortset fra det om bevisbyrden. Den der liberalisering af reglerne er skam ikke noget at jeg har næret noget ønske om og jeg kan heller ikke se at det kan være i myndighedernes interesse. Jeg mener i øvrigt at nogle af reglerne er noget som EU har krævet implementeret i dansk lovgivning.

På CB-radio-området har Energistyrelsen droppet at formulere tekniske krav selv og henviser til ETSI-standarder formuleret på engelsk. Dette synes jeg er en uskik.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på stort set alle typer af digi-modes, dog ikke DV.
Oscar Zulu 2 Digital :-)

#59  09/06-18 23:16
Deleted user
Indlæg: 2148
Svar til #57:
Tro endelig ikke, at jeg er typen, der holder mig tilbage eller går over på den anden side af gaden.

At bruge repeatere vil i sig selv give anledning til ballade grundet manglende kød på indholdet.
"Sovs og kartofler", er der nok af.Denne tråd er lukket for nye indlæg