Brugtgrej.dk
Forside  |   Ny annonce  |   Forum  |   Nyhedsmails  |   Om brugtgrej  |   Kontakt Brugtgrej
157 online brugere
3007 online annoncer
SælgesKøbes

GDPR og andres sendeadresser

Denne tråd er lukket for nye indlæg

#1  08/02-19 19:56
Michael Olsen
Indlæg: 89

Der har jo været en masse polymik angående hemmelige adresser og alt det der.
Mit spørgsmål er meget simpelt.
Må man på radioen til en anden station oplyse hvor andre radiofolk, hvad enten det er radioamatører eller 27 mhz operatører, sender fra ?
Altså må man sige: Station X, jamen han sender da fra Ballerup Boulevard nr XX.
Er der noget ændret heromkring efter GDPR er trådt i kraft eller er det fortsat tilladt ?


Hilsen Michael

#2  08/02-19 21:18
OZ4ADP Anders

Indlæg: 40
Svar til #1:
Det kommer an på hvor informationer kommer fra.

Hvis radioamatøren selv har lagt sin adresse offentligt ud ( f.eks qrz.com) så skulle det ikke være noget problem.

Men hvis det kommer fra medlemsoplyniger fra en klub, så vil det kunne være på kant med loven.

----------
Anders
OZ4ADP / 5P1S

https://twitter.com/OZ4ADP

Redigeret 08/02-19 22:24
#3  08/02-19 22:13
OZ7AFH / CRK
Indlæg: 235
Svar til #1:

Jeg overser nok helt, hvor det her kommer fra - GDPR har da ikke nogen som helst relevans i den sammenhæng?!?

Som amatør bør du følge de retningslinjer, der har eksisteret de sidste gu'ved hvor mange år, at man ikke formidler den slags over radioen, uanset hvor det måtte stamme fra; det har ikke noget med amatørradio at gøre.

Har du derimod uretmæssigt kunnet skaffe dig adgang til oplysningerne, kan det være at kilden til oplysningerne ikke har overholdt GDPR.

#4  10/02-19 17:20
Hauge
Indlæg: 133
Svar til #3:
Ja det har nok ikke så meget med GDPR at gøre. Det er så vidt jeg ved hjemmesiders forpligtelse til at behandle folks personlige og fortrolige data på en ordentlig predefineret måde.
Det med at oplyse hvor andre har qth, har muligvis ændret sig lidt over tid. Man har altid kunne oplyse hvor andre radioamatører boede også helt konkrete adresser var ok at slynge ud på ámatørradioen, det kan jeg da huske at jeg fik belært. Man fremgik ligefrem af en bog og man kunne ikke slippe for at stå i bogen. Hvis man sagde, at man ikke ønskede at få sin adresse ud på båndet så fik man bestemt at vide at det her var amatørradio og at qth´er ikke var hemmelige man havde nemlig ikke noget at skjule på amatørbåndet, det husker jeg også meget tydeligt. Det var nærmest den største forskel fra 27 MHz, hvor alle var anonyme af frygt for konsekvenser af den ene eller anden art. En frygt helt uden hold i virkeligheden, datidens sølvpapirshatte om jeg så må sige :-)

Så jeg er uenig med dig. Retningslinjerne har i mange år været sådan at ens egen eller andres qth overhovedet ikke er hemmelig på amatørbåndet, når man vel og mærke taler om det på radioen, de fleste har jo også antenner alle kan se, og så er de alligevel ikke hemmelige. Det er selvfølgelig ikke ok at oplyse qth´er på internettet, det er noget helt andet.

----------
...
Hauge

#5  10/02-19 19:31
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1016
Svar til #4:

Du skal lære en paragraf at forstå, Hauge. Den hedder paragraf 264d. Det er naturligvis ulovligt i følge straffeloven at videregive en ikke-offentlig tilgængelig adresse hen over radioen, eller noget som helst andet sted. Det er personfølsomme oplysninger i tilfælde af beskyttet adresse. Det er logik for burhøns. Det har INTET at gøre med hvad der har været sædvane og ikke-sædvane på amatørradioen. Der kan være mange grunde til at folk har beskyttet adresse i folkeregistret, årsager som kort sagt ikke vedkommer hverken dig eller andre det mindste.

Min i folkeregistret beskyttede/hemmelige adresse og andre radioamatørers beskyttede/hemmelige adresser er naturligvis registreret hos Energistyrelsen, sådan som det altid har været hos diverse telemyndigheder gennem tiderne, men i mange år har man kunnet få dem udeladt af den offentligt tilgængelige del af frekvensregistret hvis man havde beskyttet adresse i folkeregistret. Det har sandsynligvis altid været tilfældet men der har sandsynligvis også dengang været nogen som misinformerede i egen interesses øjemed. Det eneste krav som forelå var at telemyndighederne skulle kende den til enhver tid gældende adresse, noget som de åbenbart har givet slip på i dag.

Din påstand om 27 MHz er helt hen i vejret. Der var en del som havde god grund til ikke at have offentlig adresse ligesom der var andre som var ligeglade med det på 27 MHz. Det havde en del at gøre med det fnidder som kunne være på 27 MHz dengang (i de glade 70'ere & 80'ere) mest på grund af alt for lidt plads til alt for mange aktive på kanalerne, på alt for dårlige uselektive CB-radioer, samt at nogle forsøgte at undgå at blive udleveret til P&T (og diverse senere styrelser) på grund af diverse ulovligheder i driften af deres hobby. Der kunne selvfølgelig også være nogle helt andre private forhold som gjorde at man ikke ønskede at offentliggøre sin adresse. Det har intet med sølvpapirshat at gøre.

Det er mærkværdigt at vi hele tiden skal have den slags diskussioner omkring beskyttede adresser i amatørradio- og CB-radio-regi, mens man ude i samfundet intet problem har med at håndtere den slags uden at folk skal beskyldes for en hel masse. Det ligner ballade for balladens egen skyld. :-(

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på FM, SSB, DMR, FT8, samt diverse øvrige tekstbaserede digimodes.
Oscar Zulu 2 (way too much) Digital :-)

Redigeret 11/02-19 04:54
#6  10/02-19 19:38
john brandstrup
Indlæg: 41
Svar til #5:
Selvfølgelig må man være anonym, jeg lærer aldrig at forstå hvorfor. Alle med licens burde fremstå med call, kategori, navn og adresse. Man gemmer sig kun hvis der er noget man ikke kan stå ved. Venlig hilsen til alle john brandstrup, oz1atb

#12  10/02-19 21:19
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1016
Svar til #11:

Det HAR jeg jo allerede gjort to gange i aften, Hans, men du vil åbenbart ikke besvare min PB omkring dette her. Lad os bare tage den på PB, men det kræver sådan set at du svarer når man sender administrationen en PB. I øvrigt copy/pastede jeg ikke hvad jeg skrev men jeg gentog at jeg anser John Brandstrups skriveri som perfidt, intrigant og frastødende. Det mener jeg mig i min gode ret til.

Og der er intet odiøst i hvad jeg skrev henvendt til John Brandstrup, det er der til gengæld i hvad John Brandstrup skriver. Og lige nu her i aften gør du dig til smagsdommer over hvilke indlæg som passer ind i din smag. Jeg har aldrig nogensinde på noget som helst forum oplevet lignende administration.

Mener du virkelig at sådan en beskyldning: "Man gemmer sig kun hvis der er noget man ikke kan stå ved.", at den er rimelig, Hans? Der kan være mange grunde til folk har hemmelig adresse, at lange sådan en usmagelig beskyldning ud er ikke ok, det er langt fra ok.

Sidst men ikke mindst, så er John Brandstrups indlæg lige så relevant eller irrelevant som mine indlæg. Selve tråden startede med om GDPR havde nogen indflydelse på om man måtte meddele ikke-offentligt tilgængelige adresser over radioen. John Brandstrups indlæg oplyste ikke dette på nogen måde men afsporede debatten hvis vi virkelig skal gå ud af den relevans-tangent. Og hvis du vil bruge dette såkaldte relevans-parameter så hårdt fremadrettet, så får du godt nok travlt med at slette indlæg fremadrettet.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på FM, SSB, DMR, FT8, samt diverse øvrige tekstbaserede digimodes.
Oscar Zulu 2 (way too much) Digital :-)

Redigeret 10/02-19 21:36
#13  10/02-19 21:29
john brandstrup
Indlæg: 41
Svar til #12:
Jeghar ikke anklaget nogen medamatør. Kun skrevet min personlige mening. Jeg ser meget gerne indlæg om elektronik mm. Venlig hilsen john oz1atb

#14  10/02-19 21:33
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1016
Svar til #13:

Jo du har. Det kan jo ses af alle. Stå dog i det mindste ved dit skriveri. :-(

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på FM, SSB, DMR, FT8, samt diverse øvrige tekstbaserede digimodes.
Oscar Zulu 2 (way too much) Digital :-)

#15  10/02-19 21:45
john brandstrup
Indlæg: 41
Svar til #14:
Jeg står gerne ved min mening kim, men det er også et spørgsmål om hvordan man opfatter det, og fra min side er det ikke ment som en beskyldning mod medamatør er. Bedste hilsner john oz1atb. Ikke flere indlæg fra mig om dette emne

#16  10/02-19 21:46
Søren Edvardsen OZ3SED/5P5SE/HT159

Indlæg: 203
Svar til #1:
Det gælder kun virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer, så du må godt fortælle hvor en anden radioamatør bor...

http://www.bisnode.dk/bliv-klog-paa-data/nyhede r/persondataforordning-hvornar-hvorfor-h vem-og-hvad/

Vy 73 Oz3sed/5p5se/HT159
Søren

#17  10/02-19 21:50
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1016
Svar til #15:

Nej det tror jeg er en god ide at der ikke kommer. At du ikke vil stå ved det du skriver, det er der jo ikke så meget at gøre ved. Det tjener nok tråden bedst at lade den ligge der.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på FM, SSB, DMR, FT8, samt diverse øvrige tekstbaserede digimodes.
Oscar Zulu 2 (way too much) Digital :-)

#18  10/02-19 21:57
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1016
Svar til #16:

Ja i forhold til GDPR gælder det sådan men ikke i forhold til § 264d i straffeloven, her er offentliggørelse af beskyttede adresser stadig forbudt, da det i den forbindelse er at betragte som personfølsomme oplysninger (private forhold). Jeg skal gerne tage den ud af den argumenterende tangent men jeg tror at de fleste godt selv kan regne den ud.

"
§ 264 d Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.
"

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på FM, SSB, DMR, FT8, samt diverse øvrige tekstbaserede digimodes.
Oscar Zulu 2 (way too much) Digital :-)

Redigeret 10/02-19 23:08
#19  11/02-19 00:52
OZ7XF
Indlæg: 188
GDPR er udelukkende opdrømt med det formål at gøre det lovligt at udveksle persondata over landegrænserne indenfor EU, hvilket i visse lande før havde været forbudt, belagt med restriktioner og besværligt.
Herhjemme blev GDPR af vore politikere solgt til almuen som en styrkelse af vores beskyttelseslovgivninger. Jeg ser ikke udvidelsen af muligheden for udveksling af persondata over grænserne som en styrkelse af beskyttelsen, men som en katastrofe for både den nationale og personlige sikkerhed.
Næste skridt på EU-borgerliggørelsen er indførelse af fælles pas, nedlæggelse af landegrænser og nationale parlamenter, fælles straffelove og afsoningssteder, og en præsident for et etpartisystem.

Redigeret 11/02-19 01:00
#20  11/02-19 14:58
OZ7AFH / CRK
Indlæg: 235
Svar til #16:

Sludder: Idet GDPR reelt blot er en overbygning til gældende dansk persondatalov, skal du naturligvis også overholde den som privatperson.

Henter du data fra en utilstrækkeligt sikret kilde, er det ganske rigtigt kilden, der i første omgang får ørerne i maskinen i forhold til GDPR, men det fritager dig da på ingen måde for ansvar som borger.

Iøvrigt er en adresse, hemmelig eller ej, ikke personfølsomme data - det er blot persondata, men ikke desto mindre omfattet af GDPR.

#21  11/02-19 15:02
Hauge
Indlæg: 133
Svar til #5:
Hej Kim.

Jeg vil ikke gøre mig klog på det med loven som du skriver om. Det er muligt at der er noget med folkeregistret og den 264 lov, det ved du sikkert en masse om. Men det kan da ikke have noget at gøre med at oplyse adresse på amatørradioen ? Hvis man ikke ved om folk har hemmelige adresser kan det da ikke være ulovligt, hvor skulle man vide det fra ? Jeg forholder mig til de såkaldte qth lister fra frekvenslisten og dem som fremgår her kan det da umuligt være ulovligt at oplyse hvor bor. Der er fx nogen der står med adresser i gamle lister men ikke af de nye, det kan umuligt være ulovligt at oplyse deres adresser på radioen, når de fremgår af nogle af listerne ? Det er altså noget gråzone agtigt noget, som der nok ikke rigtigt er tænkt på.

Det giver faktisk heller ikke rigtig nogen mening at have hemmelig adresse, når man er radioamatør eller privatradio mand for den sags skyld. Man kan jo så nemt som ingen ting pejle folk og som sagt ofte se deres antenner og så er man alligevel ikke hemmelig mere. Det var nok derfor at man ikke betragtedes som hemmelig på amatørradioen som jeg blev belært i sin tid. Jeg forstår faktisk ikke den problematik med at være hemmelig over radioen. Man kan jo selv høre de såkaldte hemmelige folk snakke offentligt ud i æteren, så hvorfor tro at man kan være hemmelig samtidig, det passer ikke sammen, dette endda sammenholdt med fx en profil her på BG eller andre steder. Jeg er noget uforstående over for det såkaldte problem, men det er måske mig, der er overser noget ?
Jeg kan sagtens forstå at man er hemmelig på internettet, har hemmelig tlf. nummer osv osv. Men på radioen, der fatter jeg det ikke !

----------
...
Hauge

#22  11/02-19 15:35
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1016
Svar til #21:

Altså for dælan da, Hauge: Hvis du kan slå en adresse op i et offentlig tilgængeligt register, så er den jo nok ikke hemmelig. Hvis du derimod får en adresse oplyst som ikke findes i et offentligt tilgængeligt register, så er der en risiko for at du uretmæssigt er kommet i besiddelse af denne oplysning med mindre at det er den person som bor på den pågældende adresse som oplyser den til dig. Her er det nok en ret god ide at være lidt forsigtig. I det hele taget er det en rimelig god ide aldrig at oplyse telefonnumre eller adresser til nogen uden accept fra den person som har nummeret og/eller bor på adressen. Det er sådan at jeg selv håndterer den slags, det er ikke så svært.

Jeg har ikke synlige antenner og grundet private forhold har jeg beskyttet adresse i folkeregistret ligesom flere andre også har det. Hvis nogen har en legitim grund til at få min adresse oplyst, så får de naturligvis det men jeg udbeder mig altid diskretion om dette under henvisning til min adressebeskyttelse. Jeg mener ikke at hverken jeg eller andre skal retfærdiggøre at vi benytter os af en rettighed som alle mennesker har, radioamatører eller ej. Du skal betragte radioen som et offentligt tilgængeligt medie på linje med alt muligt andet, herunder Internettet. Hvis en beskyttet adresse (i folkeregistret) oplyses der, så er adressebeskyttelsen pr.definition ulovligt krænket. Det er ikke noget som du kan botanisere i eller gradbøje på nogen måde.

I øvrigt har du jo ikke selv forrygende travlt med at identificere dig på nogen måde, du kan jo i realiteten være hvem som helst, så det virker, IMHO, en anelse hyklerisk hvad du skriver.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på FM, SSB, DMR, FT8, samt diverse øvrige tekstbaserede digimodes.
Oscar Zulu 2 (way too much) Digital :-)

Redigeret 12/02-19 01:49
#23  11/02-19 15:43
Erik Skov Christensen
Indlæg: 1223
Svar til #21:
Ja - du undgår jo selv en sammenkædning mellem hvad du siger og gør på internettet og så din identitet og persondata omkring det at være radioamatør. Og det er fuldstændig i orden for mig. Det er nemt for dig at bryde den sammenkædning, fordi du nok ellers ikke er en offentlig person eller er i konflikt med personer som har interesse i at cikanere dig. Men med internettet er det blevet sådan at der er opstået en ny slags pøbelvælde. Har man sine meningers mod i virkeligheden eller på nettet, så vil man også blive forfulgt, på nettet og i det virkelige liv, med shitstorm og det der er værre. og det uanset hvilken vinkel meningerne og modet har. Og fordi det er sådan, så er det nødvendig at undgå sammenkædninger. og det er man nødt til at gøre på forhånd, for selv en lille uskyldig trafik konflikt kan eskalere.

Min måde at håndtere persondata forspørgelser er at ikke udlevere på anfordring. men jeg laver i stedet en kontakt formidling ved at give spørgerens kontakt informationer til den han ønsker kontakt med såfremt spørgeren ønsker det. På den måde styrer alle selv hvor meget de ønsker informationer og kontakter spredt. Og vores persondataer er jo vores egne først og fremmest og ikke allemands eje.

vh erik

----------
Mest SWL :-)

Redigeret 11/02-19 16:20
#24  11/02-19 17:53
Hauge
Indlæg: 133
Svar til #22:
Kim vi er nok slet ikke så langt fra hinanden når det kommer til stykket. Jeg har fuld forståelse for at have hemmelig adresse ift. Det offentlige, det kan der være mange grunde til. Der hvor kæden springer af for mig er i relation til radio hobbyen fordi det ikke giver mening, da det er fysisk umuligt at være hemmelig på radioen. Jeg ville fx kunne finde dig til hver en tid, hvis jeg gad bruge tid på det og i øvrigt gad køre til djævleøen ?
Men jeg er helt forvirret nu angående alle de gamle qth lister som der flyder rundt omkring. Er det her fx tilladt ? http://www.oz1bii.dk/documents/QTH-liste-2015.p df det er en liste fra 2015 og jeg kan se, at flere jeg kender som i dag har hemmelig adresse fremgår af denne her gamle liste med navn, det gør de ikke i dag. Der ligger da også masser af de lister på fx internet archive ligesom mange har dem liggende lokalt fra tidligere. Hvis nogen oplyser andres adresser fra gamle qth lister hvad så ?? Man kan ikke forlange at folk skal slå den slags op hele tiden, det kan jo ændres fra dag til dag og før i tiden var det nok med en bog, der udkom en gang årligt.

----------
...
Hauge

#25  11/02-19 18:31
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1016
Svar til #24:

Jo men Hauge, er det ikke meget nemmere bare at holde sig til kun meddele adresser videre når du har fået tilladelse til det af vedkommende som bor på den adresse som du ønsker at videreformidle, ligeledes med telefonnumre? Så kan du gøre op med al forvirringen på een gang.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på FM, SSB, DMR, FT8, samt diverse øvrige tekstbaserede digimodes.
Oscar Zulu 2 (way too much) Digital :-)

#26  11/02-19 22:20
OZ7XF
Indlæg: 188
Mine Herrer!

Tråden er fra start af kørt helt af sporet.
Et er lovgivninger, et andet er almen pli.

Jeg har aldrig kendt mage, at nogle kunne finde på at spørge 3. mand om en anden mands adresse. Vil man absolut have anden mands adresse må man sgu spørge manden selv.
Sådan har det været i min omgangskreds, lige fra børnehavens tid.

7xf

#27  12/02-19 08:01
Søren Edvardsen OZ3SED/5P5SE/HT159

Indlæg: 203
Svar til #20:
Læs trådstarters spørgsmål.:

Er der noget ændret heromkring efter GDPR er trådt i kraft eller er det fortsat tilladt ?

Der er intet der er ændret i forhold til GDPR, som privat person.

Vy 73 Oz3sed
Søren

Redigeret 12/02-19 08:07
Denne tråd er lukket for nye indlæg