Brugtgrej.dk
Forside  |   Ny annonce  |   Forum  |   Nyhedsmails  |   Om brugtgrej  |   Kontakt Brugtgrej
84 online brugere
3181 online annoncer
SælgesKøbes

Spørgsmål vedr .UV tyt 8000 d


#1  01/10-19 15:27
Michael johansson
Indlæg: 2
Har lige siden jeg var ganske ung brugt håndholdt walkie og fra før det blev lovligt lyttede vi på scannere fra Sverige hvor vi lyttede til politiet og brand ...nu har jeg så kik på denne her tyt UV 8000 walkie ..men jeg har ingen licens og er heller ikke interesseret i at få en ,mit spørgsmål er ..må jeg købe den og bare holde mig på de "lovlige " kanaler ..feks arbejder jeg som maskinfører for et asfalt sjak...der ville den være handy til at komme i kontakt med chaufføren når han skal læsse asfalt i ..ellers når jeg går i skoven..bare til at lytte på alt det jeg plejer på scanneren ...og ellers holde mig på pmr som jeg kan forstå den også kan kodes til ...vidste ikke der var så mange kringlede regler vedr dette...men man kan jo feks få kineser walkier fra diverse forretninger som sælges til blandt andet hardball osv ...hilsen Michael

#2  01/10-19 17:16
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1392
Svar til #1:
Hej Michael

Det er ikke forbudt at eje radioen og lytte på den, men det er ikke tilladt at sende på den - overhovedet - hvis man ikke har et amatør crrtifikat af minimum kategori "B", da den kan mere end blot sende på de frekvenser, hvortil der ingen licens kræves.

Imidlertid forstår jeg godt din argumentation, og det er derfor nærliggende at kigge på tilladelse contra tilgivelse, hvis du bliver taget på "fersk gerning".Der tror jeg du skal regne med en laaaaang forklaring om det ikke tillladte ved din handling efterfulgt af et "Fyyyyyyh ha". Mere sker der næppe ved det.

Resten er så op til din samvittighed, og der er det værd at huske på, at det er ikke en hemmelighed, hvis man deler den med andre :-))


----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

Redigeret 01/10-19 17:19
#3  01/10-19 17:23
Michael johansson
Indlæg: 2
Svar til #2:
Mange tak ...har kikker rundt men bliver bare mere og mere forvirret over frekvenser og hvad man må og ikke må ...men så vidt jeg kan se er det at omkring 5 watts sende tilladelse ...jeg må lytte til hvad den nu bkan opfange og kun sende på de lovlige pmr kanaler ...troede bare 27 meter båndet bar lovligt ...er det ikke der lastbiler snakker ...de har da ingen licens ?

#4  01/10-19 17:36
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1392
Svar til #3:
Grunden til at du ikke må sende på den overhovedet skal findes i, at denne radio kan sende på frekvenser ud over de lovlige - her: Dem der ikke kræver licens.
Man formoder derfor at en minimum "B" licenceret amatør ved tilstrækkeligt om båndplaner -grænser etc. En del af pensum til "B" licensen.
Denne nødvendige viden formodes ikke at være til stede hos en "fra gaden".

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

Redigeret 01/10-19 17:39
#5  01/10-19 19:42
OZ1BPZ Claus Christiansen
Indlæg: 1678
Svar til #1:
Du må lytte på alt det du vil.

Radioen må ikke bruges til at sende på PMR eller LMR frekvenser hverken med eller uden tilladelse da den ikke overholder ETSI 300-086-2

Den må heller bruges til at sende på maritim VHF da den ikke overholder standarderne for dette, eller rettere så skal det fremgå af dokumentationen at radioen overholder de forskellige standarder for at den kan bruges lovligt.Den må kun lovligt sende på amatørfrekvenserne hvis du har et certifikat af minimum kategori D.

Det hele står i detaljer på ENS.dk under frekvenser.


----------
OZ1BPZ / 5P1CC

Livet er for kort til KW manikere......

#6  01/10-19 22:21
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1392
Svar til #5:
Du må ikke betjene udstyr, der kan mere end licensen giver ret til med et "D" certifikatet med mindre etc.......

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

#7  02/10-19 12:01
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 833
Svar til #6:
Det er altså noget vrøvl du skriver Jesper.
En D licenseret må godt benytte fx en Yaesu FT857, en "all band radio" selvom den måske er beregnet til en A/B licenseret.
D må dog ikke sende på HF båndene, med mindre det er under overvågning. Radioen kan imidlertid også køre 2/70 og 6 meter og her må D licensen sende alt det han/hun vil, så længe det selvfølgelig er inden for effektgrænserne. Der er ingen regler om andet end TX delen. Der må stå kw pa. trin tilsluttet som også er tændt ligesom der må stå en Icom 7800 på hylden tilsluttet antenne klar til det hele. Den må alle også dem uden licens betjene, men bare ikke sende. Der ingen krav om overvågning eller andet.
Kort sagt: Alle må alt med alle slags radioer, bare ikke sende.

----------
mvh

#8  02/10-19 20:27
Søren Tullam

Indlæg: 288
svar til
?

----------
7-3 og dingeling
Søren...

Redigeret 02/10-19 22:36
#9  02/10-19 20:42
OZ7XF
Indlæg: 253
Svar til #8:

Jeg håber, at du er klar over, at dine tekster her er ansvarspådragende.

#10  02/10-19 21:30
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1392
Svar til #7:
Jeg ved helt sikkert, at det har været skåret ud i pap, at indehavere af "D" udelukkende måtte betjene typegodkendt sendere, der kunne sende på de til "D" tilladte frekvenser. Dette netop fordi "D'-folket ikke har dokumenteret kendskab til forstyrrelser, og det har ikke ændret sig.

Nu bliver det undersøgt rette sted, og så skal jeg nok svare her, men tror altså, du er lidt ude i ønsketænkning.

Time Will show :-)

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

Redigeret 02/10-19 21:31
#11  02/10-19 22:48
søren/oz4zat
Indlæg: 573
Svar til #

Måske (!) sker der ikke umiddelbart noget ved at sende på diverse frekvenser.
MEN: Et vist kendskab til frekvensernes brug og diverse båndplaner INDEN man trykker på sendetasten må i den grad anbefales !

Bevæger man sig rundt på "ikke-radioamatør-frekvenser" risikerer man at forstyrre lovlige tjenester. Om de legale (og evt. betalende) brugere vil klappe i deres små hænder herover ved jeg ikke.

Radioamatørerne har via deres organisationer aftalt hvilke "radioamatør-frekvenser", som bruges til dette og hint - disse "Båndplaner" bør man - efter min overbevisning - respektere.

I DK er det Energistyrelsen som har ansvaret - husk: Ukendskab til loven fritager ikke for ansvar !
https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/skal-d u-anvende-frekvenser

Her kan man finde båndplaner for de højere bånd:
https://vushf.dk/bandplaner/
For HF-båndene: https://www.oz4skk.dk/442536200

----------
færdes også på http://rdeforum.dk

#12  02/10-19 22:53
søren/oz4zat
Indlæg: 573
Svar til #10:

"5) Personer, der har Kategori D-certifikat, må alene benytte fabriksfremstillede radioanlæg, som ikke er undtaget fra bestemmelserne i bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold."

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx? id=205127#id864b99f5-e788-4f6e-a790-d705 ec3b5d6b

(afsnit 3.5)

----------
færdes også på http://rdeforum.dk

Redigeret 02/10-19 22:54
#13  02/10-19 23:05
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1392
Svar til #12:

Enig i de fabriksfremstillede anlæg og mener også at disse anlæg kun må kunne sende på de for "D" tilladte frekvenser samt med den tilladte tilførte effekt.
Altså en f eks 897 er forbudt at bruge som sender for "D".

Det er "stridens" punkt.

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

Redigeret 02/10-19 23:06
#14  03/10-19 05:09
OZ7XF
Indlæg: 253
Svar til #1:

Hej Michael

Jeg har fundet lidt data på den der tyt og ser, at effekten er 5/10 watt.
Rent teknisk er det ikke blot overkill, at benytte så høje effekter til det formål, som du har skitseret. 100 til 500 milliwatt er alt rigeligt. Og så har en håndstation med en lav effekt den fordel, at den ikke er så tung at slæbe rundt, primært grundet, at den nødvendige batterikapacitet er mindre. Væsentlig mindre.

Der er imidlertid noget andet som du skal have med i dine overvejelser. Det er de danske arbejdsmarkedsregler. Det er ikke blot arbejdsgiverens ansvar at lede og fordele arbejdet. Arbejdsgiveren skal tilmed instruere i arbejdets sikre udførelse, samt stille nødvendige værktøjer til rådig.
Det er muligt, at dit initiativ er en rigtig god idé, men du er nødt til at vende idéen med din arbejdsgiver, og lade ham afgøre om den skal indføres og hvorledes. Og ikke mindst betale for showet ;-)
Og med hensyn til hvorledes, kan det jo være, at arbejdsgiveren er nødsaget til at indføre restriktioner, så benyttelsen overholder ændringen i paragraf 55a i færdselsloven. Det hører også med til arbejdsgiveransvaret at drage omsorg for, at færdselslovgivningen kan overholdes, og gennem sin virke som arbejdsgiver sikre, at også denne lov overholdes af de ansatte..

Redigeret 03/10-19 05:53
#15  03/10-19 05:26
OZ7XF
Indlæg: 253
Svar til #12:

Hej Søren

Godt at se, at du igen er på plads bag skærm og tastatur!

Det kan synes fornuftigt, at D kategorien alene må benytte fabriksfremstillede anlæg.
Men jeg har efterhånden lidt svært ved at se, hvorledes man kan fastholde frekvensbegrænsningerne for denne kategori. Måske skulle en kendt forening med en kendt foreningsformand, der ikke er sovset ind i arbejdsmæssige relationer med Styrelsen begynde at sætte tvivl ved disse frekvensbegrænsninger således, at D indehavere også kan operere på HF-båndene med samme effekter som B indehaverne.
Det drejer sig jo om at få integreret disse operatører i den store radioamatørverden.


Redigeret 03/10-19 05:30
#16  15/10-19 16:50
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 833
Svar til #10:
Hvad så Jesper.
Noget nyt ? Jeg venter i spænding :-)
Der er intet i Bekendtgørelsen, der underbygger dit udsagn hehe


----------
mvh

#17  15/10-19 17:39
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1392
Svar til #16:
Hej Per

Godt du mindede mig om det. Har været lidt bagud grundet diverse.

Beklager vemtetiden :-)

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

#18  15/10-19 18:43
Michael jensen
Indlæg: 537
"Personer, der har Kategori D-certifikat, må alene benytte fabriksfremstillede radioanlæg, som ikke er undtaget fra bestemmelserne i bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold."

Der står intet om hvad for frekvenser disse fabriksfremstillede radioanlæg er begrænset til for D, altså må en D da gerne betjene en HF, bare der ikke sendes på de frekvenser en D ikke må sende på.

----------
Medlem af RDE

#19  15/10-19 18:58
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1392
Svar til #18:

Dét er sagt før i denne tråd, Michael...........

----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

#20  15/10-19 19:16
Michael jensen
Indlæg: 537
Svar til #19:
Det er godt du holder øje med det .
THUMPS UP

----------
Medlem af RDE

#21  15/10-19 20:07
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1052
Svar til #18:

Jeg føler mig ret sikker på at du har helt ret her, Michael.

Jeg kan heller ikke se at der er noget lovgivningsmæssigt til hindring for at eksempelvis en Yaesu FT-897 kan bruges TX-mæssigt af en radioamatør med et D-certifikat så længe at den bruges i overensstemmelse med hvad et D-certifikat giver ret til. Man skal huske på at hvem som helst har lov til at have TX-funktionsdygtige radioer liggende, de skal blot benytte disse radioer i overensstemmelse med lovgivningen. Og lige præcis det sidste her er det springende punkt i forbindelse med om en Yaesu FT-897 må benyttes eller ej. Reglen om fabriks-bygget udstyr i forhold til D-certifikat er jo samtidig også overholdt. Sidst, men ikke mindst, må der også sendes på radioens HF-del af en D-certificeret såfremt at en person med en B- eller A-certifikat overvåger mens der sendes.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på FM, SSB, DMR, FT8, samt diverse øvrige tekstbaserede digimodes.
Oscar Zulu 2 (way too much) Digital :-)

Redigeret 16/10-19 05:12
#22  16/10-19 13:24
Jesper Alstrup/OZ1BYD
Indlæg: 1392
Svar
Ret skal være ret.

Netop talt med Energistyrelsen, der meddeler, at såfremt "D" amatøren - der er uden overvågning - holder sig indenfor de til sendekategorien tilladte frekvenser og effekter, må vedkommende gerne benytte sendere, der er i stand til at arbejde på samtlige amatør bånd.

Altså ingen begrænsning,som jeg påstod. - Sorry!

Det interessante i svaret er, at en "D" åbenbart også må betjene anlæg, der kan afgive større effekt, når blot den begrænses til den Max tilladte for den pågældende kategori.
Så kan der næppe være restriktioner længere mod for høj effekt,
da der ikke længere er mulighed for konsekvent bevisførelse :-)----------
Vy 73 de Jesper/OZ1BYD

Redigeret 16/10-19 13:38
#23  16/10-19 13:54
OZ1BPZ Claus Christiansen
Indlæg: 1678
Svar til #22:
Der kan sagtens være restriktioner nøjagtigt som det er med hastighedsgrænser. Mht konsekvenser ved at overskride effektgrænserne er det jo nok et spørgsmål om hvad en dommer evt vil anse for at være bevis nok hvis ENS.DK rejser en sag.

----------
OZ1BPZ / 5P1CC

Livet er for kort til KW manikere......

#24  16/10-19 14:15
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1052
Svar til #23:

Så liberale som reglerne er blevet vil Energistyrelsen så godt som aldrig have nogen sag på noget tidspunkt. De skal jo trods alt i retten bevise hvad der er sket, altså hvilke regler som er overtrådt og på hvilken måde at det er sket og her tror jeg at der skal ret håndfaste beviser til. Det tror jeg at Energistyrelsen godt er klar over. Derfor vil vi næppe komme til at se ret mange sager i forbindelse med overtrædelse af reglerne. Det er i hvert fald min opfattelse. Gad vide om der i det hele taget har været en eneste sag siden dengang at alle fik ret til at have sender-udstyr liggende uanset at de ikke måtte bruge det sender-mæssigt.
Jeg har ikke hørt om nogen sager. Så i realiteten handler det jo nok så meget om moral og anseelse. Kommer der nogle sager (om overtrædelse af regler) overhovedet, så vil det handle om helt vilde forstyrrelser som skyldes uansvarlig omgang med TX-grejet.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

QRV på FM, SSB, DMR, FT8, samt diverse øvrige tekstbaserede digimodes.
Oscar Zulu 2 (way too much) Digital :-)

Redigeret 16/10-19 14:17
#25  16/10-19 17:42
OZ1BPZ Claus Christiansen
Indlæg: 1678
Svar til #24:
Det er ikke nødvendigt at det kommer så vidt hvis der foreligger en berettiget klage. Men hvad der førhen gav bøder og konfiskation er jo i dag at betragte som petitesser som DJØF vældet nok ikke vil bruge energi på.

----------
OZ1BPZ / 5P1CC

Livet er for kort til KW manikere......

#26  16/10-19 17:57
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 833
Svar til #24:
Det største problem er at bevise HVEM der har foretaget det ulovlige, altså hvem der konkret tastede. Det er umuligt at løfte denne bevisbyrde, derfor ser vi heller ikke nogen sager af denne art.

----------
mvh

#27  16/10-19 17:57
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 833
Svar til #22:
Tak for tilbagemeldingen Jesper :-)

----------
mvh

#28  16/10-19 18:34
OZ1BPZ Claus Christiansen
Indlæg: 1678
Svar til #26:
Jeg tror ikke at man behøver at kunne "bevise" hvem der evt har betjent anlægget. Lad os antage at Ens.dk får en klage over en galning der f.eks laver ballade på vhf kanal 16 og de efterfølgende lokaliserer hvor signaler kommer fra, evt med optagelser af løjerne, og at der på lokationen findes både radio og antenne der kan bruges til det... Så vil jeg nok mene at ejeren af anlægget kan få sig en sang fra de varme lande..

----------
OZ1BPZ / 5P1CC

Livet er for kort til KW manikere......

#29  16/10-19 19:49
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 833
Svar til #28:
Ved overtrædelser skal det bevises, hvem der lavede overtrædelsen, hvis der skal straffes. En tilfældig ejer af udstyr vil ikke kunne straffes for andres overtrædelser heller iikke selvom det er vedkommendes grej, der er benyttet. Nu ser jeg bort fra fra Straffelovens §23 (tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen)
Det er muligt at man i dit eksempel vil tale til ejerens fornuft, men hvis denne modarbejder alt, er der ikke meget at komme efter - jo han kan muligivs indkaldes som vidne med pligt til at tale sandt i retten, med de vidnefritagelsesregler, der er gældende.
Det er som sagt næsten umuligt at løfte bevisbyrden i den her slags sager, det kan jo også være en person i nabolejligheden der laver balladen. Forestil dig, at det du holder en fest og flere af dine gæster går i dit radiorum og nogen af dem laver ballade på din radio uden din viden. Det skal og kan du ikke straffes for. Du kan ikke engang udpege hvem, der gjorde det fordi du ikke ved det.
Der vil aldrig blive taget de rigtige efterforskningsværktøjer i brug i ballade sager, det vil være for dyrt for noget så banalt, ligesom at der slet ikke er åbnet for de tunge værktøjer, da der kun er bødestraf. Vi skal bare opføre os korrekt det må være parolen :-)

----------
mvh

#30  16/10-19 19:51
oz9abs. kim

Indlæg: 85
Svar til #28:
Som Klaus skriver kan de bare høre der er gang i diverse sendere.for mange år siden havde vi æren i Ringsted omegn af en kraftig sender,mange store beam antenner flere master,styrelsen kom til min bopæl og lyttede på 30min snak fra den herre så kørte de direkte op og lukkede hele butikken.mange hf vhf uhf radioer og Ingen Licens.

#31  16/10-19 19:56
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 833
Svar til #30:
Som du selv skriver "for mange år siden" - der er sket meget med lovgivningen siden da.

----------
mvh

#32  16/10-19 20:09
OZ1BPZ Claus Christiansen
Indlæg: 1678
Svar til #29:
Ja det er så det der kan herske tvivl om. Hvis optagelserne godtgør at det er ejeren der laver halløjet, så vil jeg nok tro at den holder i retten. Formentligt kalder man det tekniske beviser.


----------
OZ1BPZ / 5P1CC

Livet er for kort til KW manikere......

#33  17/10-19 16:13
OZ7XF
Indlæg: 253
Svar til #31:

Det er udførelsen af tilsynspligten, der er ændret temmelig meget på, og hvor styrelsen for en del år siden meldte ud, at det eneste, der normalt ville blive taget hånd om er indberetninger af forstyrrelser, dog ikke radioamatører imellem.

Man kan mene, at det er synd for de få, der ikke kan få deres hverdag til at fungere uden meget restriktive regler og evige kontroller.

Med hensyn til ejeransvar er jeg ikke sikker på, at det, du skriver i #29 altid er korrekt.
Glo de bekendtgørelser igennem vi som radioamatører er forpligtet til at overholde.

#34  17/10-19 17:33
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 833
Svar til #33:
Man er ikke strafferetligt ansvarlig for hvad andre mennesker laver og gør, derfor kan jeg ikke straffes for hvad andre mennesker laver og gør med min radio, så længe jeg ikke har tilskyndet eller medvirket til overtrædelsen det ligger helt fast.
Der er så nogle undtagelser i Arbejdsmiljøloven mv. men det har ikke noget med sagen her at gøre.
Tro mig, jeg læser ofte i Bekendtgørelsen(erne) :-)

----------
mvh