Brugtgrej.dk
Forside  |   Ny annonce  |   Forum  |   Nyhedsmails  |   Om brugtgrej  |   Kontakt Brugtgrej
98 online brugere
3099 online annoncer
SælgesKøbes

Må en radio sende af sig selv

Denne tråd er lukket for nye indlæg

#1  25/01-20 20:59
1JEZ
Indlæg: 6
Jeg har modtaget lidt på D-star og der er der mange der automatisk sender deres kaldesignal ud hver 15. minut fx. det er noget systemet gør helt af sig selv, der er således ikke nogen der sidder og taster, de behøver faktisk slet ikke være tilstede. Analoge repeatere sender jo også kaldesignal med morsetegn i et givent tidsinterval.
Men er det lovligt og tilladt at en amatørradio sender af sig selv? Må man i princippet sætte den til at sende en egentlig talebesked ud af sig selv inden for et bestemt
tidsinterval, selvom der ikke er nogen, der betjener den eller er ved den?
Jeg er ikke så meget inde i den nye lovgivning, men meget er blevet lovligt de senere år har jeg erfaret.

----------
1JEZ

#2  26/01-20 13:03
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 879
Svar til #1:
Det er meget simpelt, der er ingen regler for det.
Jeg har lige tærsket Bekg. igennem og det, du omtaler, er ikke længere hjemlet nogen steder, så vidt jeg kan læse mig frem til.
Det nærmeste jeg kan komme frem til er:
"Anvendelsen af radiofrekvenserne må kun ske ved anvendelse af kaldesignal udstedt efter § 17.
Kaldesignalet skal udsendes ved opkald og ved afslutning af hver forbindelse, dog mindst hvert tiende minut så længe forbindelsen er etableret"

Der står ikke noget om, at man ikke må auto-transmittere, så længe der oplyses om call efter ovenstående regel . Reglen om at en ubemandet repeater skal identificere sig selv står heller ikke nogen steder mere.
Du har ret, der er ikke regler om ret meget mere :-)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx? id=209709

----------
mvh Per
Rigtige radioamatører bruger rør forstærkere!

#3  26/01-20 13:29
Deleted user
Indlæg: 134
Svar til #1:
Hej

Automatisk transmission ses forhåbentlig kun fra digitale repeatere, som D-Star og DMR
På disse er det en nødvendighed for det samlede system. De automatiske udsendelser med Call benyttes af de mobile til at finde nærmeste repeater.

Der er også nogle få analoge repeatere der udsender call som CW med mellemrum, når de ikke benyttes.

Ingen af delene er i strid med gældende bestemmelser og kan nærmest betragtes som en hjælp til brugerne

God søndag

----------
Livet er alt for kort til Aristokrater i ternede skjorter, der gør som de tre abekatte.
MEN løgne - fusk/snyd - varmluft jagtes ufortrødent
Profilen bryder sig ikke om censur på dette site!!

#4  26/01-20 14:00
OZ1BPZ Claus Christiansen
Indlæg: 1726
Svar til #1:
Menne.. Der er vist noget ENS.DK båndplaner angående ubemandede repeatere og beacons..

----------
OZ1BPZ / 5P1CC

Livet er for kort til KW manikere......

#5  26/01-20 15:17
Deleted user
Indlæg: 446
Svar til #2:

Som bekendt er bekendtgørelseslæsning en svær en. Navnlig, som her, når en bekendtgørelse "udhules" ved at henvise til internationale aftaler som her: "Det Internationale Radioreglement".

Jeg kan derfor på det kraftigste anbefale skimning af Det internationale Radioreglement, der udover et særligt kapitel, der vedrører radioamatører, også har et generelt kapitel som radioamatører tillige er underlagt.

Der står bl.a noget om forstyrrelse af andre stationer.
Og hvis jeg sætter min sender til at udsende mit kaldesignal regelmæssigt hvert 10 minut i døgndrift på en bestemt frekvens i 80 meter båndet, vil det være at betragte som forstyrrende for andre stationer.


Redigeret 26/01-20 15:36
#6  26/01-20 16:15
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1099
Svar til #2:

Det passer nu ikke helt Per. En sender må ikke uovervåget autosende hvis den ikke er registreret hos Energistyrelsen som ubemandet repeater m.v. At det så i praksis ikke rigtig håndhæves er en anden sag.
Noget andet som måske er en mere interessant problemstilling, og som jeg mener at bestemmelserne ikke rigtig tager højde for, er hvad der kan betragtes som bemandet. Lad os nu tage et eksempel. Som jeg har beskrevet det så mange gange før, så må jeg slet ikke have nogen antenner sat op udendørs på bopælen. Hvis jeg nu kunne sætte en stor gittermast op et andet sted end hvor jeg bor og sætte min radio op der og køre den via remote-styring, skulle den så registreres ind som ubemandet sender? Det kan jeg ikke finde dokumentation for, så det ville jeg i givet fald være nød til at spørge Energistyrelsen om. Jeg gætter på at de som minimum ville kræve sendeposition opgivet. Men da jeg jo ville have noget af mit grej til at køre hjemmefra, så ville der jo være tale om mindst 2 sendepositioner.

----------
Vy 73 de OZ2D
Kim

https://www.qrz.com/db/oz2d

QRV på FM, DMR, FT8, samt diverse øvrige tekstbaserede digimodes.
Oscar Zulu 2 (way too much) Digital :-)

Redigeret 26/01-20 16:18
#7  26/01-20 17:53
Deleted user
Indlæg: 446
Svar til #6:

Jeg kan kun give dig ret. Der er en del uklart i bekendtgørelsen.

"§ 17 Stk. 2. Udstedelse af et kaldesignal er betinget af, at anvendelsen af radiofrekvenserne er knyttet til en dansk adresse, hvorfra frekvensanvendelsen normalt sker.", er jo uklar med hensyn til det normale.
Hvis du f.eks altid sendte på HF båndene fra pos. A og på VHF fra pos. B skulle du jo have tildelt 2 kaldesignaler.
Men hvad, hvis du indimellem anvendte min station til HF, eller var en tur i sommerlandet, så ville jeg mene, at du ikke nødvendigvis skulle have kaldesignal til disse positioner.

Den anden problematik, fjernbetjening og ubemandethed.
Den er næsten endnu værre, hvis man kun kikker bekendtgørelsen.
Men et er bekendtgørelsen, et andet er almindeligt ansvar for ens installationer. Og der vil jeg mene, at man kan komme rigtigt ud på dybt vand, hvis man ikke opholder sig indenfor et temmeligt afgrænset område i forhold til senderen og dens antenne.


Redigeret 26/01-20 17:57
#8  26/01-20 19:08
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 879
Svar til #5:
Der har tidligere stået noget i Bekg. omhandlende at Styrelsen ikke tager sig af indbyrdes forstyrrelser radioamatører imellem.
Jeg kan ikke finde det længere, måske det er fjernet?
Men det betyder at det ikke var/er? ulovligt at forstyrre andre amatørstationer. Nu taler jeg lovgivning og ikke COD. Jeg tror ikke du har ret i din sidste antagelse.
I andre lande USA fx. er det et krav, at man sætter sin krydsbåndsrepeater op til at identificere sig hvert X antal minut, det kan Kenwood radioer bla. den sender ens call ud hvert 10. minut som morsesignal.

Hvis det står til troende det som du skriver i sidste linje, ja så er D-star muligheden ulovlig som #1 omtaler. Jeg har også hørt og set på mit display når stationer hvert 15. minut eller lign udsender call og position af sig selv. Min egen radio kan sættes op til det, det er en del af det at køre D-star, jeg har dog slået mit fra.
Og er der forskel på om det er en repeater der gør det, den generer ligeså meget eller ligeså lidt? Og hvad med beacons de sender jo også regelmæssigt på en bestemt frekvens som du skriver.
Jeg kan ikke se at der er noget at komme efter.

Men det er sikkert og vist, at der nok ikke bliver gjort noget ved det - pga. "forstyrrelser amatørradioer imellem"

PS: hvad er reglen om hvor ofte en repeater skal udsende sit kaldesignal, hvor står det henne?

----------
mvh Per
Rigtige radioamatører bruger rør forstærkere!

#9  26/01-20 19:15
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 879
Svar til #6:
Hvis det er rigtigt som du skriver i 1. linje så må svaret være at fx. en D-star radio ikke må udsende ejerens call og position af sig selv, hvis ejeren ikke er til stede.
APRS er heller ikke lovlig, med mindre der sidder en ved siden af radioen.
Jeg tror altså ikke på det :-)

Nu er hverken D-star amatøren eller APRS en ubemandet repeater, men en automatisk tranciever, så de behøver ikke være registret.
Det bliver vist mere og mere teoretisk.

God pointe du har til sidst med remote rig.

----------
mvh Per
Rigtige radioamatører bruger rør forstærkere!

#10  26/01-20 21:22
Deleted user
Indlæg: 446
Svar til #8:

Ad. ikke tager sig af forstyrrelser indbyrdes.
Jeg kan heller ikke for nuværende finde det i den vanlige bekendtgørelse. Heller ikke i Frekvenslovens kapitel om Styrelsens tilsyn, men dér kan jeg i det mindste se en prioritetsrækkefølge.
Det nærmeste, jeg kan komme lige nu, er:

"De frekvenser, som radioamatører bruger, er fællesbånd. Det betyder, at frekvenserne anvendes samtidigt af flere brugere. Radioamatørerne skal derfor tage hensyn til hinanden, når de anvender frekvenserne.

Energistyrelsen har for det meste ikke mulighed for at behandle klager, som skyldes, at radioamatører ikke tager hensyn til hinanden, når de anvender frekvenserne. Styrelsen har normalt heller ikke mulighed for at behandle klager, som vedrører indholdet af det, der bliver sendt på radioamatørfrekvenserne.

Energistyrelsen vil vurdere, om der i tilfælde, hvor forstyrrelserne er af en alvorlig karakter, vil være behov for at afhjælpe eller reducere forstyrrelsen."
som er sakset fra:
http://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioa matoerer
se endvidere:
http://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/stoej- og-forstyrrelser/tilsyn-med-stoej-og-for styrrelser

Ad. ubemandede amatørradiobeacons.
Læg i bekendtgørelsens bilag 4 mærke til frekvensområdernes lille størrelse. Og specielt med hensyn til ubemandede amatørradiobeacons er det vel indlysende, hvad de skal / må gøre.

Ad. ubemandede amatørradiorepeatere i OZ-land.
Læg i bekendtgørelsens bilag 4 skema 1.4 mærke til de små frekvensområder og især bemærkningerne til de enkelte.

Hvad der foregår i ITU Region 2 og navnlig i USA har aldrig haft min helt store interesse, hvorfor jeg ikke på noget tidspunkt har orket bare at skimme FCC, stats og lokale regler, som de amerikanske radioamatører er underlagt. Heller ikke i nat eller i morgen eller om et år eller mere føler jeg trang til at google, hvad der foregår derovre.

Redigeret 26/01-20 21:37
#11  26/01-20 22:21
søren/oz4zat
Indlæg: 598
Svar til #

Det er mit indtryk, at mange af os lettere bedagede radioamatører ofte associerer til ældre bekendtgørelser.
Ved et tilfælde faldt jeg over den fra 1992 - den har jeg scannet og puttet ind i en pdf-fil - se vedlagte.

Off-topic: og så er det hele lavet med windows/MAC-fri software (kubuntu-gimp-libre-office :-)

/søren/4zat

ps: Hvis det måtte interessere nogen, så har jeg også bekendtgørelse nr. 541/dec 1985 og nr 871/okt 1996

----------
færdes også på http://rdeforum.dk

Redigeret 27/01-20 00:33
#12  27/01-20 03:46
Deleted user
Indlæg: 446
Svar til #11:

Hej Søren og rigtig mange tak for dit indlæg.

Jeg tror ikke , at det kun er med hensyn til amatørradio, at nogle associerer til ældre bekendtgørelser. Jeg synes også til dagligt i trafikken at kunne observere, at nogle ældre billister stadig fører automobilet som om, at der stadig eksisterer "den skærpede almindelige vigepligt", som skelnede mellem mere betydende eller mindre betydende veje. Den vigepligt blev ophævet tilbage i 1976, således at der nu er højrevigepligt overalt, hvor der ikke er foreskrevet ubetinget vigepligt.

Når jeg ser på den gamle bekendtgørelse fra 1992 er den for mig at se langt bedre at forholde sig til end den gældende. En af årsagerne dertil er ganske simpel den, at man i den gamle har medtaget at definere, hvad hulen det drejer sig om. Noget som man nu skal til Det internationale Radioreglement for at finde ud af. En anden åbenlys årsag er, at der ikke i den gamle er medtaget andre tjenester end radioamatørtjenesten i bekendtgørelsen.

Helt ude på et sidespor: Så blev Sørens indlæg læst på en Mac station med Safari (med mig henslængt i en blød TV-stol), men besvaret på en Windows 10 pro station med Firefox (med mig siddende oprejst på en stiv spisestuestol i mit radiorum).

Redigeret 27/01-20 04:01
#13  27/01-20 05:38
OZ2BQ, Frost-Hansen
Indlæg: 91
Svar til #11:

Det ville være fint hvis nogen kunne fremvise "Bekendgørelser" fra omkring 1950 . Og 10 år frem. Det ville nok få hårene til at rejse sig på hovedet af mange unge mennesker af idag... LOL

Må en radio sende af sig selv ?
Jeg så for et års tid siden på APRS en dansk, mobil radioamatør der havde en beacon kørende der gjorde reklame for hans udlejning af en - Hoppeborg....

#14  27/01-20 09:50
Deleted user
Indlæg: 446
Svar til #13:

Her er den fra 1949.

Vedhæftede filer: 188 af 12. april 1949.pdf  
#15  27/01-20 12:07
1JEZ
Indlæg: 6
Svar til #14:
Ok og tak for info omkring emnet til jer.

----------
1JEZ

#16  28/01-20 00:21
CW AFSENDT VED BRUG AF VIBROPLEX ELLER GÅRDPUMPE ER RART.
Indlæg: 457
Svar til #14:
Ak ja, det var dengang. Har du en der var gældende fra omkring 1960 og frem?

----------
GNISTEN - ALTINGS BEGYNDELSE.
IN LIBERTATEM VERITAS LATET.

Denne tråd er lukket for nye indlæg