Brugtgrej.dk
Forside  |   Ny annonce  |   Forum  |   Nyhedsmails  |   Om brugtgrej  |   Kontakt Brugtgrej
117 online brugere
3172 online annoncer
SælgesKøbes

Regler for mast "på" hus?


#1  25/09-20 11:12
Jens Sigurdson

Indlæg: 964
Helt kort.
Hvordan er det nu lige de nøjagtige regler er for at sætte en lille mast helt op ad huset?
Så vidt jeg husker er der noget med at hvis den står tæt på huset er den at regne for en del af huset og ikke en selvstændig mast???
Hvor tæt skal den stå?
Hvor høj må den være?
Hvor meget toprør må man sætte oveni?

Mvh

----------
Hilsen
Jens

#2  25/09-20 12:31
Daniel Buch - OZ8AES

Indlæg: 70
Svar til #1:
Masten skal være fastgjort til huset og må ikke ha’ eget fundament og så er der noget med højden over rygningen på huset.

/Daniel

#3  25/09-20 12:45
Karsten Jacobsen
Indlæg: 37
Svar til #1:
Det er desværre sådan at uanset hvordan en mast placeres er det et bygningsværk og så må antennens øverste punkt ikke overstige den lokale grænse som ofte er 7,5 eller 8,5 m. Skal man højere op skal der ansøges om dispensation. Alt det med højde over tag og lign. er sløjfet for ca 30 år siden eller mere.

#4  25/09-20 14:07
oz3abu
Indlæg: 574
Svar til #1:
5.5 meter over tagryggen 8.5 meter fritstående er i hele denmark

#5  25/09-20 14:45
Karsten Jacobsen
Indlæg: 37
Svar til #4:
Jeg har desværre en klar dom som siger noget helt andet.

#6  26/09-20 08:35
lars Højrup

Indlæg: 1739
Svar til #1:

Sæt en flagstang op, det har jeg gjort 18M og en daimond 510 i toppen :-)

#7  26/09-20 10:50
OZ7ADZ, Niels

Indlæg: 147
Svar til #4:

Den regel bortfaldt desværre med bygningsreglementet af 2008.

----------
Vy 73 de Niels, OZ7ADZ

#8  26/09-20 12:34
Jan Anderschou
Indlæg: 370
Svar til #7:
Kære alle
det er korrekt der er lavet ændringer i BR, men nogle informationer er nok bare flyttet lidt. Reglen om de 5,5 meter over taget står der stadig.
Se https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows. net/2dfa37ef-96eb-4197-8428-f1d478b6c59b /Bekendtg%C3%B8relse%20om%20offentligg%C 3%B8relse%20af%20bygningsreglement%20201 8.pdf
Læs §4 på side 98 om højdeberegning.

----------
Vy 73 de OZ3QY Jan

#9  26/09-20 17:07
Svend Spanget
Indlæg: 279
Svar til #8:
Mener du, at det er relevant for radioamatører?

Antenner, hvis øverste punkt ikke er mere end 5,50 m over tagfladen, tagkviste, skorstenspiber, ventilationshætter, gavltrekanter og tagudhæng, medregnes ikke ved beregningen af en bygningshøjde, såfremt de er af sædvanligt omfang.

#10  26/09-20 19:39
Claus Felby OZ1FDH
Indlæg: 360

#11  26/09-20 21:02
Svend Spanget
Indlæg: 279
Svar til #10:
Sagsbehandleren i kommunens forvaltning griner, hvis man fremfører det argument.
Det gælder jo kun for indvandrernes paraboler...

#12  27/09-20 09:38
Claus Felby OZ1FDH
Indlæg: 360
Svar til #11:
Sagsbehandleren i kommunen skal som enhver anden følge lov og ret. Den gælder både din og min antenne og for den sags skyld alle andres.

#13  27/09-20 09:38
Claus Felby OZ1FDH
Indlæg: 360
Svar til #11:
Sagsbehandleren i kommunen skal som enhver anden følge lov og ret. Den gælder både din og min antenne og for den sags skyld alle andres.

#14  27/09-20 09:48
Karsten Jacobsen
Indlæg: 37
Svar til #8:
Kære Jan,

Du er på et vildspor. Som Svend skriver er radioamatørantenner ikke af sædvanligt omfang. Skulle der være tv antenner i nabolaget er de nok mindre end nogensinde.
Os der har bøvlet i årevis, bl.a. med retssag (tabt selvom der blev brugt super dygtig advokat) har nok andre erfaringer.
Desuden henholder kommunerne sig til G 2.1 side 41 om at lave helhedsvurdering og den slags er dybt subjektivt. Faktisk kan de nøjes med at skrive at en sådan antenne ikke passer ind i nabolaget jf. tabt retssag. Det er i realiteten det største problem hvis kommunen påberåber dette.
G 2.8 side 42 angiver de 8,5 m og lokallt er det ofte kun 7,5 m. Dette henholder man sig til som øverste punkt på antennen. Endvidere G 2.9 der tidligere hed det "skrå højdeplan".
Menneskeretsdelen var et vigtigt punkt i min retssag og dommeren tillage det ikke så stor betydning som kommunalbestyrelsens afgørelse. Dommen var så klar at forsikringsselskabet under ingen omstændigheder ville betale en ankesag og jeg ville ikke ofre yderligere 100.000 - 150.000 kr på sagen - hvis det ville kunne gøre det.

Redigeret 27/09-20 09:52
#15  27/09-20 09:49
Karsten Jacobsen
Indlæg: 37
Svar til #13:
Se mit svar i indlæg nr. 32 Claus.

Redigeret 27/09-20 09:57
#16  27/09-20 10:23
Svend Spanget
Indlæg: 279
Svar til #13:
Jeg har skam forsøgt, Claus.
Forvaltningschefen i Furesø kommune grinede ikke åbenlyst, da hun fortalte mig, at EMRK, paragraf 10 om ytringsfrihed kun gælder for indvandrernes paraboler.

#17  27/09-20 10:33
Svend Spanget
Indlæg: 279
Svar til #14:
Helhedsvurderinger er i praksis den magtfuldkomne sagsbehandlers stærkeste våben.
Og hun kan ikke lide antenner....

Der er nødt til at være objektive kriterier, hvis danske radioamatører skal have mulighed for at opsætte antenner - i hvert fald i byerne.

Svaret fra EDR's formand udstiller foreningens fiasko tydeligt.

#18  27/09-20 10:43
Svend Spanget
Indlæg: 279
Svar til #3:
En bygning har bl.a. vægge og tag.
En antennemast er IKKE en bygning, men det er kommunens sagsbehandler jo ligeglad med.

Wikipedia:
'En bygning er en menneskeskabt, fritstående og fast placeret konstruktion af tilvirkede materialer og anvendt til beboelses-, erhvervsvirksomheds-, betjenings-, opbevarings- eller tidsbegrænset opholdsformål.'

#19  27/09-20 11:25
Jan Anderschou
Indlæg: 370
Svar til #14:
Kære Karsten og andre

Påstanden var at 5,5 meter reglen var bortfaldet. Jeg har gjort opmærksom på, at det er den ikke.
Dermed har jeg ikke taget stilling til, hvorvidt reglen så tilgodeser amatørradio. Det gør den for nogle radioamatører, men ikke for andre.

Reglen fortæller hvad du kan gøre, uden at spørge om lov. Skal du have et større antenneanlæg sat op, skal du gennem en byggesag.
Her har Claus Felby fuldstændig ret, det er kommunan der er den afgørende myndighed i behandling af en byggesag.

Mange radioamatører har en drøm om, at der kan findes regler til at slå kommunen i hovedet med. Det gør der ikke. Opgaven består derfor i at gøre det forståeligt for kommunen, hvorfor man skal have lov at opsætte en antenne. Og ja, kommunen træffer afgørelse på baggrund af en helhedsvurdering.
Vi skal derfor gøre det let for sagsbehandleren at sige ja, Derfor arbejder jeg i EDR for at skabe dette grundlag, som sagsbehandleren kan forholde sig til, når antennesager skal afgøres.

----------
Vy 73 de OZ3QY Jan

#20  27/09-20 11:30
Svend Spanget
Indlæg: 279
Svar til #19:
Det må du vist hellere få hjælp med.
Det er ikke særligt ambitiøst.
Folketing og lovgivning er nok nødt til at blive inddraget...

Det gamle antenneudvalg var besat med erfarne og velmenende amatører, men de kunne intet gøre.
Kommunerne skal tvinges (med lov) til at acceptere et minimum.
Det kunne være 12 m uden krav om statik beregninger.

Redigeret 27/09-20 11:38
#21  27/09-20 11:59
Karsten Jacobsen
Indlæg: 37
Svar til #18:
En antennemast betragtes juridisk som et bygningsværk og dermed er det muligt at påberåbe sig helhedsvurderingen.

#22  27/09-20 12:05
Karsten Jacobsen
Indlæg: 37
Svar til #19:
Kære Jan,

Du har ret, den er ikke bortfaldet, men ubrugelig i praksis hvis kommunen ikke er positiv.
Jo nærmere man er de store byer jo mere restriktiv er kommunerne groft sagt.
Men her vil kommunen end ikke acceptere en mast under 8,5 m idet de påberåber sig helhedsvurderingen. Og fakta er, at man kan godt lave sin mast uden at spørge, men man skal overholde bygningsreglementet. Og med det i hånden kan kommunen tvinge masten ned, selvom den er under højdegrænsen, ved at lave en helhedsvurdering der fylder under tre linjer. Og det kan ske når en venlig nabo klager sin nød.

Toget er kørt for mange, mange år siden hvor det gik op i hat og briller i EDR. Man reagerede end ikke på min retssag selvom Roskilde afdelingens formand skrev ud til bestyrelse og repræsentantskab dengang da sagen var under beramning. Hele forløbet tog over 5 år. Check gerne med Palle OZ1RH.

Redigeret 27/09-20 12:10
#23  27/09-20 12:20
Svend Spanget
Indlæg: 279
Svar til #22:
Desværre.
Da daværende ansvarlig minister, Ole Birk Olesen (LA), igangsatte en revision af planloven (væk med bøvlet), havde EDR en gylden mulighed.
Jeg gjorde opmærksom på dette, men foreningen gjorde, så vidt jeg ved, intet.

Total fiasko!

#24  27/09-20 12:38
Michael jensen
Indlæg: 629
Man må vel godt ha en 20 meter høj trailer stående i sin have.

----------
BYD er Gud.
Rigtige radioamatører forstyrrer naboen

#25  27/09-20 12:58
Karsten Jacobsen
Indlæg: 37
Svar til #24:
Nej, Du må ikke en gang have et festtelt i ret lang tid. Der er faldet mindst en dom omkring transportable master.

#26  27/09-20 20:51
Claus Felby OZ1FDH
Indlæg: 360
Svar til #21:
Ja du har ret i at en fritstående mast er et selvstændigt bygningsværk, men det gælder ikke Ikke hvis masten sidder på et hus.

#27  27/09-20 20:57
Claus Felby OZ1FDH
Indlæg: 360
Svar til #19:
Jeg er enig med Jan her. Det er lobbyarbejde i stor stil der skal til. Men vi har jura og forvaltningspraksis på vores side, f.eks må en "helhedsvurdering" ikke medføre diskrimination af lovlige radiotjenester. Du kan sætte rammer, men ikke implementere et de facto forbud på baggrund af en "helhedsvurdering".
Oplysning, oplysning og oplysning samt en eller to principielle sager som bliver kørt igennem det forvaltningsretlige system vil være en mulig vej frem.

#28  27/09-20 22:30
Claus Felby OZ1FDH
Indlæg: 360
Svar til #22:
Jeg forstår til fulde din frustration. Men det her kan vendes. Det er meget svært for den enkelte amatør. Vi bliver nødt til at arbejde på det i en større gruppe.

#29  27/09-20 22:51
Johnny Zaar 5P1A

Indlæg: 59
Svar til #1:
Hvis man laver sit forarbejde og sin ansøgning seriøst og grundigt nok, er der ofte ingen problemer.

Har selv en tilladelse til en 25 meter høj og godkendt gittermast, endda i kirkens fredningszone, så det kan godt lade sig gøre.

#30  28/09-20 08:10
Jørgen OZ0J
Indlæg: 404
Svar til #29:

Her har jeg desværre den modsatte oplevelse. Jeg bor i landzone som yderste hus i en lille landsby med ca. 120 ejendomme indenfor byskiltet.

Jeg søgte i 2007 Næstved Kommune om byggetilladelse til en mast på 22 meter + toprør. Jeg havde sågar placeret masten, så den var til MINDST visuel gene for mine genboer (2 stk).

Næstved Kommune gav afslag med en latterlig begrundelse om, at den var synlig i området!! Vist noget med naturligt udseende i området.

Jeg sendte i øvrigt sagen til daværende landsformand i EDR og daværende formand for EDRs antenneudvalg. Jeg fik ingen hjælp og ikke en gang en et svar retur selv efter en rykker til begge personer.

Jeg har siden fået byggetilladelse til en fritstående mast i lavere højde, men det var kun ved hjælp af en medamatør, der også kom under Næstved Kommune efter kommunalreformen i 2007. Her spurgte jeg ikke EDR og deres antenneudvalg før ansøgning nr. 2.


----------

Jørgen, OZ0J

#31  28/09-20 08:27
lars Højrup

Indlæg: 1739
Svar til #30:

Der kan man se hvad EDR er værd, lige til at lukke op og skide i.

Jeg var ude for det samme for ca 7 år siden da jeg skulle have min mast op, søgte også hjælp ved EDR skrev til dem flere gange men hørte aldrig noget. skrev så til dem ca et år efter, der fik jeg besked på at antenne udvalget ikke eksisterede mere. så godt man ikke har smidt penge ud på dem :-(

#32  28/09-20 08:44
Erik Skov Christensen
Indlæg: 1436
Jeg ved ikke hvordan jeg får dette indlæg formuleret så det ikke bliver en debat krig - men nu prøver jeg alligevel i håb om at folk tæller til 10 inden de farer i det negative blækhus.

Jeg mener ikke det er love og regler, sagsbehandlere og administrationer der er den egentlige hindring for opsættelse af radioamatør antenner, ej heller mener jeg en ekstraordinær indsats fra EDR's side på præcis de områder vil ændre det store.

FORDI den egentlige hindring, som jeg ser det, er den om sig gribende pænheds tyranni og leflen for det velanset - hvis Bjake Engels navn stod i hjørnet af det visualiserings prospekt i aflever med ansøgningen ville det gå glat igennem!

Forestil jer I er sagsbehandler i kommunen og I får en antenne opsætning ansøgning fra en radioamatør. I ved intet men i skal håndtere ansøgningen. Første skridt, billeder, Google er min ven! Og hvad får man så i resultatet, en gang "øjebæ" (ifølge pænhedsdjævlen de altid har siddende og kigge dem over skulderen) som ingen vil tage ansvar for at sige ja til og så er det løb sådan set kørt! Så er helheds vurderingen allerede lavet. Så man er ikke oppe imod et bureaukrati men et pænhedskrati; eller et pænheds pøbel vælde hvis jeg skal hive grovfilen frem. Et krati og vælde som går dybt ind i vore folkevalgte. (her i Odense flytter og ændrer man vejbane belægninger og markeringer, vejskilte og lyskryds signaler, fælder træer for at helhedsindtrykket skal være pæn!!! )

Hvordan så få en antenne op! Den uambitiøse vej med en skjult antenne kan man jo altid starte med. Ved de synlige antenner skal man først og fremmes tænke pænheden ind i projektet fra begyndelsen (f.eks lysmast i stedet for gittermast); og jeg tror man altid skal sørge for at lave en flot FORFØRENDE præsentations prospekt, så naboerne er med og ikke imod og således at sagsbehandler tror andre allerede har forholdt sig professionel til det pænheds relateret . . . den tekniske beskrivelse er den mindst vigtige men skal selvfølgelig være der! . . . Osv. osv.

I fællesskabet og for fællesskabet tror jeg det er bedre at få 100 uambitiøse "pæne" synlige antennesystemer op end det er at får 10 ambitiøse op. De hundrede vil skabe positiv præcedens for at de ti kan komme op. Og så vil en hjemmeside, som fremviser at det godt kan lade sig gøre at etablere antenne systemer med et godt helheds indtryk, være en stor fordel at kunne henvise til når man skaI sælge sine ønsker til sagsbehandlere. En beskrivelse af mange forskellige "pæne" antennesystemer som allerede er accepteret, godkendt og etableret andre steder vil give sagsbehandlere mere mod til at turde sige ja.

vh erik

PS: Jeg har fem meter tråd opsat i ca 3 m højde - det er hvad jeg kan holde indenfor pænheds kravet her hvor jeg bor. En lille smule mere ambitiøse antenner er det jeg kalder "put and take" midlertidige antenner.

----------
Mest SWL :-)

Redigeret 28/09-20 14:57
#33  28/09-20 08:54
Svend Spanget
Indlæg: 279
Svar til #32:
Netop derfor er det nødvendigt med lovændringer og objektive kriterier.

#34  28/09-20 09:31
Erik Skov Christensen
Indlæg: 1436
Svar til #33:

Ja måske. Men jeg kan ikke umiddelbart se hvordan man stækker et pænhedskrati med lovgivning på et enkeltområde. Det må være noget mere overordnet lovgivning om sagsbehandling; på samme måde som man har stækket burokratiet ved at stille krav til sagsbehandlings forløbet. Jeg tror det mest vigtige er at få italesat pænhedskratiet så der kan komme mere focus på at det bliver brugt til at regulere samfundet udenom vores egentlige demokrati og vore eksisterende rettigheder.

vh erik

----------
Mest SWL :-)

Redigeret 28/09-20 09:32
#35  28/09-20 10:59
Svend Spanget
Indlæg: 279
Svar til #34:
Centralisering (98 store kommuner), radikal feminisme (!), små byggegrunde (byfortætning) og mange andre faktorer har ændret samfundet, og det er ikke altid til det bedre efter min mening.

Vores velstand har givet folk tid til at bekymre sig om forhold hos f.eks. naboen, som de ikke burde tage sig af.

Der laves administrative regler (begrænsninger) for alt, hvad man kan komme i tanker om.
Den offentlige sektor er blevet alt, alt for stor, og de ansatte retfærdiggør deres tilstedeværelse ved f.eks. lokalplaner, hvor alt er reguleret: areal, højde, farver, materialer, forbud mod parkerede campingvogne og udendørs antenner, tvunget medlemsskab af grundejerforeninger og meget mere.

Byer (i hvert fald større) og naboer er noget l...

#36  28/09-20 23:05
kai Kanstrup

Indlæg: 50

#37  29/09-20 00:56
Henrik Rasmussen - OZ6YD

Indlæg: 197
Svar til #32:

Op med antennen!
Og får nogen ondt i R.... - så sætter du et lille skilt ved fortovet hvorpå der står at det er et Piet Hein solur.
Så er det pludselig et kunstnerisk design og SÅ er det flot! ;-)
Så er øjebæen aflivet for kunst er jo nærmest fredet.#38  29/09-20 21:42
Karsten Jacobsen
Indlæg: 37
Svar til #36:
Det er lidt svært at gætte sig til hvad du vil sige?
Men mastedirektivet gælder kun for kommercielle virksomheder - ikke for radioamatør- eller TV antenner.

#39  01/10-20 13:33
Torben Wridt, OZ6TW
Indlæg: 294
Hej alle.

Denne tråd omhandler jo et livsvigtigt emne for vi radioamatører. Uden antenne, ingen kommunikation ..., simpelt.

Som det så udmærket er beskrevet, er vi på det kommunale plan op imod stærke kræfter. Det er min erfaring, at den største frygt hos naboerne i et "pænt" villakvarter er udsigten til, at der vil opstå en værdiforringelse af deres kære parcelhus. Og det er også vigtigt for os at erkende, at kommunens sagsbehandlere er ansat til at varetage almenvellets interesser, og her trækker vi det korteste strå.

Derfor er jeg helt på linje med de gode indlæg fra Svend, Claus og Erik når de fremfører, at vi skal helt til tops i magthierarkiet. Jeg tvivler på, at vi pt. har nogle med lobbyerfaringer i EDR, og det er vel en del af dilemmaet.

Men der kunne åbenbart godt indføres undtagelser i lovgivningen. I Byggeregulativet for 2008 (BR08) kan man i vejledningen læse i flg. i § 2.4 stk. 1: "Bestemmelsen omfatter både det såkaldt vandrette og det
skrå højdegrænseplan. Mobiltelefon- og radioamatørantenner
er ikke omfattet af bestemmelsen". Der er sådanne undtagelser som vi skal have indført i kommende regulativer!

Indrømmet, det er op ad bakke ...

73!
Torben, OZ6TW


#40  01/10-20 13:54
Svend Spanget
Indlæg: 279
Svar til #39:
Det er klart, at vi skal sameksistere venligt med naboerne, men netop argumenter om værdiforringelse og også strålingsfare må kommunens sagsbehandler IKKE tage hensyn til.
De gør det bare alligevel!
Der er måske 500 radioamatører i Danmark, der kunne tænke sig en gittermast i haven.
Det er simpelthen for mærkeligt til at blive accepteret.
Vi skal åbenbart være helt ens - så har hr og fru Jensen det bedst...

#41  01/10-20 14:02
Torben Wridt, OZ6TW
Indlæg: 294
Svar til #40:
Hej Svend!
Jeg er aldeles enig! Fru Jensen har fået for meget magt! :-)

73!

#42  01/10-20 14:13
Svend Spanget
Indlæg: 279
Svar til #41:
Det er jo mændenes egen skyld, men det er en helt anden diskussion.

#43  01/10-20 17:40
OZ6AI -Asbjørn
Indlæg: 572
Svar til #39:
Hej Torben m.fl.

Jeg har faktisk kørt 6 kontinenter ( mangler Antarktis) med 50W SSB -på 20 og 15 Mtr-- med en aluminium skydestige som antenne.

Naboen kaldte mig ganske vist doven, fordi antennen stod op ad huset året rundt - han anede ikke ?--

Vy 73 // Asbjørn

#44  01/10-20 20:23
Svend Spanget
Indlæg: 279
Svar til #43:
Det har jeg da også - bare med en 75 m loop antenne (tråd).
Jeg kørte også Island, Tyrkiet og Marokko på 6 m med den antenne.
HF er lettere end VHF/UHF, hvor en yagi over taget nærmest er en nødvendighed...

#45  01/10-20 20:48
OZ6AI -Asbjørn
Indlæg: 572
Svar til #44:
Hej Svend.

Mine info stammer fra en midlertidig QTH i centrum af Viborg i 1982.
På min nuværende QTH bruger jeg ca. 55 Mtr longwire med gode resultater.-
Vore resultater taler vel for sig selv.

På VHF/UHF er sagen en anden.

73 Asbjørn