Brugtgrej.dk
Forside  |   Ny annonce  |   Forum  |   Nyhedsmails  |   Om brugtgrej  |   Kontakt Brugtgrej
124 online brugere
3092 online annoncer
SælgesKøbes

"Fremtiden banker på" - tanker om hvordan EDR bliver 100år+


#1  05/12-21 21:11
Michael Wehnert
Indlæg: 77
Kære alle,
Håber I vil kigge forbi, dette link:

https://www.edr.dk/2021/12/05/fremtiden-banker-p aa/

Vy 73 de OZ5WU Michael, Sekretær i EDR HB

#2  05/12-21 22:32
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 1068
Svar til #1:
Hej Michael.
Det er godt skrevet må jeg sige mange spændende tanker og overvejelser - thumbs op!
Jeg har dog et par opklarende spørgsmål..

Du nævner: “ Måske skal vi helt derhen, hvor praktisk radiobetjening bliver en del af pensum ”
Betyder det en praktisk prøve?

Endvidere nævner du til slut: “ , og at der kun udstedes kaldesignaler, der er i overensstemmelse med radioreglementet.”
Vil det sige, at det ikke er tilfældet pt? Kan du give eksempler?

----------
mvh. Per

#3  06/12-21 05:41
AB
Indlæg: 162

Redigeret 06/12-21 05:56
#4  06/12-21 11:33
OZ1OXQ.
Indlæg: 968
Svar til #1:
Hej Michael
Jeg finder at dit forslag er fremragende, det er tydeligt du "brænder" for EDR.
Må jeg tillade mig at foreslå at EDR medlemmer, såvel som ikke medlemmer af EDR, i fremtiden bestræber sig på at tale pænt, til og om hinanden?
Ligeså at samme gruppe i fremtiden undlader at oprette tråde hvori medamatører, trådstarter(e) ikke bryder sig om eller hvor vedkommende på baggrund af rygter er ilde lidt.

----------
Proud life member of CW OPS.
Inviteret medlem af Oceania DX Group, med flere.
Skribent til fagtidsskriftet RADIOTELEGRAFEN.

#5  06/12-21 12:14
OZ1OXQ.
Indlæg: 968
Svar til #1:
Hej igen Michael
I min ivrighed glemte jeg følgende: I dit oplæg omtalte du at der i vor fælles fantastiske hobby, heri er jeg afgjort enig, skal/bør man ikke tale nedladende om medamatører der benytter de moderne forskellige DI GI modes, især synes det som om FT8 ofte omtales med en vis ringeagt. Ligeså er det her på brugtgrej.dk set at medamatører der udelukkende benytter sig af de klassiske mode(s) = SSB og CW, dette med glæde og succes, bliver belært om at disse mode(s) er for medamatører med brede seler og ternede skjorter, samt gammeldags. En meddebattør mente således at SSB og CW burde forbydes. Hver især har glæde af den/de mode(s) vedkommende benytter. Mit håb er også at EDR genetablerer antenneudvalget. Jeg har tidligere og flere gange opfordret EDR til at forfatte en pjece om netop antenne(r) som kunne tilsendes diverse Teknik- & Miljø forvaltninger landet rundt. I en sådan pjece kan EDR oplyse om hvorfor antenne(r) er så vigtigt, ligeså bør EDR være opmærksom på at de i landet værende forskellige Teknik- & Miljø forvaltninger tolker lovgivningen mv. på forskellig vis, det uagtet fundamentet i lovgivningen er ens landet over. Der kan naturligvis være forskel på lokal planlægning. Måske EDR også kan oprettet en slags task force der kan håndtere problemer der måtte opstå ifm. ansøgning(er). Et sådant problem oplevede jeg selv ifm. en ansøgning om udvielse/ændring af bestående antenneopsætning hvori jeg var fuldmægtig i 2009. Mig bekendt blev ansøger meddelt den ønskede tilladelse.
Held og lykke med projektet.

----------
Proud life member of CW OPS.
Inviteret medlem af Oceania DX Group, med flere.
Skribent til fagtidsskriftet RADIOTELEGRAFEN.

#7  06/12-21 18:11
Hans Andersen
Indlæg: 35
Svar til #1:
Det var ordentlig omgang, Michael!!!
Men du berører så mange væsentlige emner, at det kan virke overvældende.
Hvor skal vi begynde ?? Der må laves en "to do liste".
Og så kommer udfordringen: "hvem har energi og overskud til at gå i gang.??" Håber, at der er erfarne folk med den indstilling.
Vy 73 de OZ5PT, Hans

#8  06/12-21 21:24
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1387
Svar til #2:

Jeg er enig i stort set alt af hvad Michael skriver i ovenstående link. Jeg hæfter mig især ved sætningen "ingen antenner, ingen amatørradio". Den del af rejsen bliver uden tvivl svær, men jeg tror på at de ideer som nævnes, til hvad der skal ske, kan føre til noget godt for alle os med elendige antenneforhold, på grund af antenneforbud, som ikke kan begrundes med andet end intolerance for antenne-opsætning.

Nu til det som Per kommenterer: Jeg forstår heller ikke rigtig den med at overtræde radioreglementet. Vil det sige at Energistyrelsen med den "nye" mere liberale tilgang til hvordan man kan sammensætte et kaldesignal er ulovlig? Eller handler det om eventcall hvor normale regler for sammensætningen af et kaldesignal kan dispenseres bortset fra at kaldesignalet skal starte med et dansk præfix? Det kunne jeg godt tænke mig et uddybende svar på.

----------
Vy 73 de OZ2D / OZ4IQ

https://www.qrz.com/db/oz2d

Redigeret 07/12-21 07:39
#9  07/12-21 04:26
AB
Indlæg: 162
Svar til #8:

Jeg tror, at det er langt værre end intolerance for antenneopsætning. Det er selvfølgelig let at administrere burhøns og tremmegrise, og mennesket er sat under pres gennem ensretning og vil med tiden degenereres mentalt. Vi har tilmed draget omsorg for at lovgive således, at man ved helhedsplaner og ditto vurderinger sikrer, at nybyggeri skal tage form og farve efter nabobebyggelser. Intet individuelt må stikke ud her. Det kedelige, det lette og ensretningen spredes som ringe i vandet.
Jeg tror nu ikke, at vi kan skabe en Me Too bevægelse for radioamatører. Dertil er vi alt for få og for ringe organiseret.
Det er selvfølgelig godt, at Michael og foreningens ledelse tager fat på fremtiden, men de skal ikke gøre det alene eller i ensomhed. Så støt op om foreningen og deltag i debatterne her:
http://edr.dk/forum1/
Det er ret nødvendigt, hvis man vil noget.

Redigeret 07/12-21 04:39
#14  08/12-21 10:38
Michael Wehnert
Indlæg: 77
Svar til #alle:
Er I rare at holde jer til emnet! ;)

Og nej det er IKKE pæn tale og efterlevelse af Code of Conduct, når der gøres forsøg på at lufte varm luft og dubiøse informationer.
Gøres forsøget alligevel skal jeg nok fremfinde en "Statscertificeret Advokat H" til at sørge for budbringerens ve og vel.

Så kom nu videre og de der vil en forening må gerne stille op i kø som frivillige hænder :)

Jeg kommer med seriøse svar på de seriøse pinde bl. AB og 2D har rejst, skal bare lige ryste noget arbejde af skuldrene mine..

/5WU

Redigeret 08/12-21 11:02
#15  08/12-21 12:35
Hans V. Andersen
Administrator


Indlæg: 1053
Svar til #

Igen er tråden gået i Børnehave mode ! Og diverse indlæg intet har med trådstarters indlæg at gøre !

Diverse indlæg er hermed slettet.

Og igen, jeres gentagne personlige "små fnidder", bedes i holde fra forum

//Hans

Redigeret 08/12-21 16:32
#16  08/12-21 12:52
OZ1OXQ.
Indlæg: 968
Svar til #15:
Enig - flot gjort.

----------
Proud life member of CW OPS.
Inviteret medlem af Oceania DX Group, med flere.
Skribent til fagtidsskriftet RADIOTELEGRAFEN.

#17  08/12-21 21:18
OZ5AGK / Flemming
Indlæg: 180
Svar til #1:

MICHAEL OZ5WU –


Rigtigt godt skrevet .. Absolut et skriv der er værd at huske.


Også rigtig god jul til dig og et godt nyt år.


73 vy oz5agk / Flemming

#18  09/12-21 11:40
Flemming Hessel
Indlæg: 98
Svar til #1:
Er det fremtiden – en kommentar.

I april 2021 bragte OZ en leder skrevet af OZ5WU med titlen ”Der skal handles NU!” og nu i december er EDRs sekretær igen på banen.
Her går sekretæren langt over stregen for, hvordan foreningens ledelse bør omtale og betragte medlemmerne.

Eksempelvis skriver Michael:
I den forbindelse har jeg en bøn til de kræfter i EDR, som tidligere har splintret ethvert forsøg på nytænkning: Accepter venligst, at EDR skal videre NU. I bør hygge jer på 80m med lidt radio og nogle løgnehistorier. Lad nu yngre kræfter udvikle foreningen i fred. I skal nok få jeres trykte medlemsmagasin som vanligt, bare I selv afholder omkostningerne til trykning og udbringning.
Og senere om EDRs ”revitalisering”:
Alle må bidrage til den opgave – eller tie stille!
Groft sagt kan det betragtes som foreningsskadelig virksomhed, at gå imod en livsnødvendig forandring af EDR.

Kort sagt: Jeg alene vide. Har I en anden mening, så klap i.
Du både truer og er direkte uforskammet.
Man fristes til at sige: Hvad bilder du dig ind?

Nu har den siddende hovedbestyrelse haft ledelsen i over et år. Foreningen er blevet administreret og tak for det; men hvilken udvikling er der reelt sket?
Nyt nåleregulativ, ny forretningsorden for HB, forbud mod at medlemmerne anvender EDRs logo og bestemmelser om, hvad man skal gøre, hvis et medlem gentagne gange ikke taler pænt til foreningens ansatte og en del andre såkaldte guidelines.
Var det det, der skule ske nu?
Et informationsudvalg er nedsat i feb. 2021; men ses ikke at have lavet noget som helst siden.
Et antenneudvalg har man endnu ikke kunnet danne. Ej heller et støjudvalg ser ud til at være kommet i gang med at arbejde.
En ide om modtagere, der kan tilgås fra nettet, anbragt rundt om i landet er omtalt i den første leder. Siden har man intet hørt.
I det hele taget hører man ikke meget om hvad HB laver.
De emner, der nævnes i lederne er særdeles relevante; men foreløbig er det bare ord uden handling bag.
Jeg vil gerne spørge Michael direkte om bl.a.:
• Hvad er formålet med at blive ved med at skyde på tidligere tiders ledelse? Det ændrer jo intet, og jeg ved, at skiftende ledelser også de seneste 20 år eller mere arbejdede på mange fronter for at gavne EDR.
• Hvad mener du med din påstand om, at foreningen i dag administreres i en cigarkasse med tilhørende medlemskartotek på papkort?
• Hvorfra ved du, at kun 10 ud af 100 nye certifikater er aktive efter nogle år? Er det ikke blot en påstand, du slynger ud?
• Hvem er det, der udsteder kaldesignaler, der ikke er i overensstemmelse med radioreglementet?

Ord er ikke nok.
Der skal ske noget!
Svaret: ”Ja, det skal der”, er ikke nok.

HB skal lytte til alle medlemmer og orientere meget mere om, hvad der rent faktisk foregår og tage debatten om, hvordan medlemmerne vil have HB skal gøre tingene.
Sidst men ikke mindst: EDRs ledelse skal tale ordentligt til medlemmerne.


Vy 73

Flemming, OZ8XW
EDR medlem nr. 8737

#19  09/12-21 13:58
Michael jensen
Indlæg: 656
Svar til #18:
Det var den måde du selv var på.
Du er bitter over at der er ingen der gider høre på dig.

----------
Lånte fjer

#20  09/12-21 14:22
Kjeld Thomsen - OZ1FF

Indlæg: 550
Svar til #18:

Til OZ8XW

På nær et årstid for et par år siden har jeg været medlem af EDR siden 1960, og i alle årene fulgt med i, hvad der foregik i foreningen både fra sidelinjen og RM/HB.

Du har været en formidabel redaktør af OZ indtil for ca. 10 år siden. Siden har du mest arbejdet for egne interesser og blokeret for en hver form for fornyelse, hvilket har været den væsentligste årsag til de senere års ballade.

Endelig, så er du kommet så langt, at du har indset, at der skal ske noget. Jeg har selvfølgelig fulgt dine skriverier, som mestendels kun har bestået af brok. Jeg har ikke set dig bidrage med noget positivt overhovedet.

Men hvad er det, som du mener kan udvikle EDR til en forening, som kan overleve sit 100-års jubilæum? Det er åbenbart ikke et EDR administreret fra en cigarkasse og et medlemskartotek i en papkasse. Noget, som er en tolkning af din og et andet tidligere markant bestyrelsesmedlems tanker om at fyre forretningsføreren og sælge HQ i Odense. Er det en tilbagevenden til 12 årlige udgaver af OZ distribueret af PostNord, og hvordan skal dette finansieres?

Så Dr Om Flemming. Åben nu op for godteposen og fortæl os hvordan du ser EDRs fremtid. En fremtid for os gamle medlemmer, men også for nye unge medlemmer. Det sidste er svært, men der findes også et potentiale blandt udmeldte aktive radioamatører, som forlod EDR på grund af din og et par andres skalten og valten med foreningen, som havde udviklet sig til et forlag for et månedsmagasin.

Vy 73 de Kjeld, OZ1FF
Medl. nr. 7767

----------
OZ1FF
QRV 1,3 - 47 GHz

#21  09/12-21 14:31
M.Sørensen
Indlæg: 156
Svar
Hvad med bare at takke EDR for, at de rent faktisk forsøger at gøre en kæmpe forskel for alle medamatører i Danmark.

De er til for dig og mig, ja for os alle sammen.

Hvorfor altid kigge tilbage og ikke bare fremad? Det er så nemt at brokke sig og være utilfreds.

Prøv at læse hvad de forsøger at gøre og ændre.

Moderne IT platform, sørge for antenner til alle, vores vigtighed overfor myndighederne osv osv. det er da kun positivt. Intet er dårligt.


Det her lugter af ægte seriøsitet og oprigtighed og ikke den vanvittige ballade som der ellers foregår hver evig eneste dag på diverse repeatere og frekvenser, med tilsvininger og grimt sprog.


Igen vil jeg sige… Tak EDR, tak fordi du gør en forskel for mange.

----------
Tak fordi du er vaccineret.

#22  09/12-21 23:08
søren/oz4zat
Indlæg: 640
Svar til #18:
Flemming Hessel, OZ8XW - du skriver:

"Kort sagt: Jeg alene vide. Har I en anden mening, så klap i."

Hmm ... Hvis man nu accepterer dine påstande, giver det en lyst til at spørge:
Hvem mon har lært Michael den facon ?

----------
færdes også på http://rdeforum.dk

#23  09/12-21 23:50
Jackie Larsen OV1JL
Indlæg: 266
Svar til #1:
Hej Michael.
Virkeligt godt indlæg. Og i samme forbindelse kunne EDR lige så godt betyde: Elektronik - Data - Radio, i stedet for det gammeldags eXperimenterede danske radioamatører.

#24  10/12-21 05:45
AB
Indlæg: 162
Svar til #23:

Det har i et par dekader af år været oppe at vende nogle gange uden, at det blev til noget.
I nogle lokalafdelinger er grænserne mere fyldende end i landsforeningen.
Jeg har nu ikke noget mod at være medlem af en lille eksotisk forening. Og medlemsprisen, der udover at dække løn, hus og have tillige er betaling for Bladet, afskrækker mig ikke.
Jeg vil tillade mig at tvivle på, at der er en væsentlig økonomisk gevinst ved at gøre sig større gennem udvidelse af af interesseområdet og jeg tør godt forudse, at interessekonflikter langt hen ad vejen vil overskygge en mulig fortjeneste.
Så nej tak, herfra.

Omvendt er jeg temmelig sikker på, at vi kan gøre landsforeningen langt bedre end hidtil. Men det kræver, at enkelte af medlemmernes tidligere fyrtårne accepterer, at forlagsvirksomheden ikke er det eneste saliggørende.
Det er dog ikke noget, der kan ske over en nat. Det vil være en lang og sej process, der nødvendigvis vil implicere stort set alle medlemmer ved at give dem mulighed for at danne virtuelle netværk og udveksle viden og erfaringer indenfor hobbyen.
Og selvfølgelig kommer her endnu en bombe. Landsforeningen skal stå for et landsdækkende repeaterprojekt således, at D-Certificerede og dem med ringe antennemuligheder lettere kan kommunikere indenrigs og i døgndrift med hverandre. Jeg fik vist ikke nævnt telelink mellem landsdelene, hvis repeaterne skal snakke sammen indbyrdes.

Der er et hav af udyrkede områder indenfor hobbyen, som landsforeningen endnu ikke har taget hul på.
Så igen. Nej tak til at udvidde med andre områder såsom data, elektronik og brevdueflyvning. Disse finurligheder er udelukkende værktøjer og skal ikke være en del af landsforeningens interesseområde.

Min holdning omkring makerspaces. Man kan godt indgå samarbejde lokalt. Men husk at få antenner op ved eller på biblioteket.

Redigeret 10/12-21 06:12
#25  10/12-21 12:56
Gert Mandrup, OZ4ZG

Indlæg: 488
Svar til #24:

"Landsforeningen skal stå for et landsdækkende repeaterprojekt således, at D-Certificerede og dem med ringe antennemuligheder lettere kan kommunikere indenrigs og i døgndrift med hverandre."

Hvorfor ikke bare bruge de mange, som allerede er lavet?

http://www.d-star4all.dk/dstar4all_repmap_frame .html

#26  10/12-21 13:10
AB
Indlæg: 162
Svar til #25:

For at undgå ævl og bævl omkring ejerskab og driftsudgifter, ser jeg det som et fælles anliggende.

#27  10/12-21 15:05
M.Sørensen
Indlæg: 156
Svar til #25:
Eller hvad med at give de D licenserede adgang til 80 meter båndet kvit og frit en gang for alle og lade dem bruge det som de har lyst?.

Så kan de tale indenlands med alle medamatører uden problemer. Det vil være bedst for alle parter og ville uden tvivl skabe stor glæde for mange.

De har jo måtte bruge 60 meter båndet igennem flere år så det kan også nemt lade sig gøre at give dem lov til 80 meter med fx 50 watt som de allerede er godkendt til på andre bånd.

Det generer ikke nogen og var ikke noget problem i 60 meter tiden.

Tænk hvordan det kunne udbrede radiohobbyen hvis 80 meter blev åbnet for alle for slet ikke at tale om RABOS hjælpe tjeneste, der pludselig har meget mere at trække på. Ren win win .

----------
Tak fordi du er vaccineret.

#28  10/12-21 15:31
AB
Indlæg: 162
Svar til #27:

Jeg kan anbefale dig at læse op på de generelle udbredelsesforhold for de nævnte frekvenser og på de internationale konventioner gældende på området, og sammenholde begge med det danske D-Certifikat.

Redigeret 10/12-21 15:32
#30  10/12-21 17:28
M.Sørensen
Indlæg: 156
Svar til #28:
Jeg kender udemærket til udbredelsesforholdene på 80 meter. Intet problem, at en D licenseret sender på dette bånd.

Det vil være brilliant for dem i dagstimerne til DK samtaler, RABOS bruger også dette bånd af naturlige årsager.

Det var tilladt med 60 meter i sin tid, godt nok på prøve, men det stod vist på i flere år. Så det er pr. definition ikke noget problem for myndigheden, det blev efter min mening bevist ved at det var lovligt dengang.

Jeg tror at alle medamatører er interesseret i at så mange som muligt kan kommunikere indenlands og her er 80 meter selvskrevet.

Det er bare at lave en rundspørge blandt. de d licensere om de er interesseret i at måtte sende her.

Jeg tror at 90% vil sige ja tak.

Så hermed opfordring til at åbne 80 meter for alle medamatører.


----------
Tak fordi du er vaccineret.

#31  10/12-21 18:06
AB
Indlæg: 162
Svar til #30:

1. 80 meter båndet kan ikke bruges hele døgnet rundt indenrigs med de effekter, der er tilladt for radioamatører. Læs grundigere på udbredelsesforholdene og lyt på båndet døgnet igennem, så vil du blive klogere. Det er temmelig interessant, hvad der sker hen over døgnet og hen over året, og med hensyn til de anvendte effekter.

2. Radioamatørernes frekvenstildeling foregår ikke ud fra radioamatørernes ønsker. Læs Frekvensloven.

3. Med hensyn til anvendelse af 60 meter båndet bliver du nødt til udover studie af Frekvensloven også at kikke grundigt på Høringsportalen, alternativer søge aktindsigt for at opnå tilstrækkelig viden.

Generelt finder jeg ikke dine indlæg her på Brugtgrej interessante, oplysende, lære- eller kvalitetsrige. Den eneste årsag til, at jeg reflekterer på dine indlæg er, at de ikke må stå uimodsagt. Denne gang er således ingen undtagelse.
Derudover forstyrrer du en ellers god tråd.

Redigeret 10/12-21 18:22
#32  10/12-21 18:11
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1387
Svar til #24:

Jeg ved ikke om du mener dette ironisk, men hvorfor i alverden skulle EDR poste penge i et landsdækkende repeaternetværk??? Vi har i forvejen flere ASR-netværk som ikke bliver brugt særligt flittigt, det virker som om at folk nu om dage ikke vil bruge repeaterne grundet overdrevent hensynsbetændelse, med det resultat at repeaterne står ubrugte hen. Bare her Københavns-området, er der flere repeatere som lever en hensygnende tilværelse som grundig inaktive. På DMR og D-STAR har vi landsdækkende netværk, der er da muligheder nok, hvis ellers nogen gider at bruge dem. Så set ud fra min betragtning, med det absolut lave aktivitets-niveau som er på VHF og UHF, så ser jeg ingen grund til at poste mange penge i dette. Det ville snarere være en ide hvis de eksisterende repeatere ikke kunne dække behovet for dem af ren og skær høj aktivitet.

----------
Vy 73 de OZ2D / OZ4IQ

https://www.qrz.com/db/oz2d

#33  10/12-21 18:41
AB
Indlæg: 162
Svar til #32:

hej Kim

Jeg har ikke lavet en behovsanalyse, men er dog ikke særlig nervøs for at ramme forkert. Det er muligt, at jeg har gjort det omkring repeater emnet, og accepterer fuldt din større ekspertise på området.


#34  11/12-21 05:35
Jørgen OZ0J
Indlæg: 492
Svar til #18:

” Groft sagt kan det betragtes som foreningsskadelig virksomhed, at gå imod en livsnødvendig forandring af EDR.

Kort sagt: Jeg alene vide. Har I en anden mening, så klap i.
Du både truer og er direkte uforskammet.
Man fristes til at sige: Hvad bilder du dig ind?”

Her vil jeg sende den retur til dig Flemming og minde om en forside på OZ august 2015. Billedet er vedhæftet, og man fristes til at sige ”Hvad bildte du dig ind, Flemming?”


”… men hvilken udvikling er der reelt sket?”

Tja hvis man læser formandens beretning fra RM og før RM-møderne, så vælter det ind med medlemmer. Der kommer godt nok nogle ind til en billig penge, men et medlem er vel et medlem? Eller Flemming, er et medlem kun et medlem, hvis man får OZ med posten og ellers er QRV på 3.748 kHz?


”HB skal lytte til alle medlemmer og orientere meget mere om, hvad der rent faktisk foregår og tage debatten om, hvordan medlemmerne vil have HB skal gøre tingene.”

De der medlemmer, er det dem, der kommer på medlemsmøderne op til RM? Jeg kan så oplyse, at der (så vidt jeg husker) var 5 ”menige” radioamatører i Hvidovre og 4 ”menige” i Næstved. Det er vist ikke der, at HB skal lytte til medlemmerne – eller andre danske radioamatører.

Eller skal medlemmerne høres via https://edr.dk/forum1/? Den side er for alle EDR medlemmer, men jeg har ikke fundet nogen indlæg fra dig Flemming, så du vil vel ikke debattere EDR der?

Og hvor er det ellers, at HB skal lytte til medlemmerne?


” Ord er ikke nok.
Der skal ske noget!
Svaret: ”Ja, det skal der”, er ikke nok.”

Flemming hvad er det så, der skal se? Ikke at svare er ikke nok !!

----------

Jørgen, OZ0J

Vedhæftede filer: oz082015.PNG  
#35  11/12-21 08:34
Kjeld Thomsen - OZ1FF

Indlæg: 550
Svar til #34:

Hej Jørgen

Et gammelt ordsprog siger noget i retning af, at hvis man svinger pisken over et koppel hunde, så hyler de, som bliver truffet. Sådan opfatter jeg Flemmings indlæg i denne tråd.

Alle de senere års indlæg fra Flemming taget in mente, så får vi næppe et svar fra ham. Og fint med det. Flemming har fået de nåle og roser, som han har fortjent engang for meget længe siden. Fortsætter han, er der risiko for, at roserne bliver til tidsler, som han kan stikke sig på.

På det nylige medlemsmøde i Vejen før RM 2021 truede Flemming med at melde sig ud af EDR. Det var det eneste konkrete fra ham på dette møde.

----------
OZ1FF
QRV 1,3 - 47 GHz

Redigeret 11/12-21 08:35
#36  11/12-21 18:30
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1387
Svar til #33:

Fint nok. Du skriver endvidere noget som jeg tolker i retning af at EDR skal være en meget snæver interesse-organisation. Du bliver ikke særlig specifik her men lad os tage noget at det:

"Der er et hav af udyrkede områder indenfor hobbyen, som landsforeningen endnu ikke har taget hul på."

Hvilke?

"Så igen. Nej tak til at udvidde med andre områder såsom data, elektronik og brevdueflyvning. Disse finurligheder er udelukkende værktøjer og skal ikke være en del af landsforeningens interesseområde."

Hvorfor ikke? Forestiller du dig at alting skal ned på et CB-agtig niveau og af hvilken grund?

Du er sådan set en postgang for sent ude. Det er muligt at du har en eller anden drøm om at rulle alting tilbage til en tid før noget som helst blev digitalt (og verden gik af lave). Men virkeligheden er en helt anden. I dag er digital og analog kommunikation allerede blandet sammen til stor fornøjelse for mange af os. Dit drømmescenarie (som jeg tolker det) vil være noget af en falliterklæring og virke ret underligt på mig. Rundt omkring i landet har vi ildsjæle ud i digital udvikling som jeg har en kæmpe-respekt for. Det er disse folks skyld at jeg stadig ser en fremtid for amatørradio for min egen part. Så selvfølgelig skal EDR også afspejle en udvikling af amatørradio, det er jo sådan set det som ligger i begrebet Eksperimenterende Danske Radioamatører.

Men det er sådan set ikke i alt det ovenstående at problemet ligger i dag, men at de folk som i dag bliver radio-amatører, der smutter størsteparten igen indenfor et par år som aktive, ligesom Michael Wehnert beskriver det. DET er et problem ikke mindst fordi tilgangen af radioamatører er svag. Her ligger en opgave i fastholdelse men det er nok lettere sagt end gjort.

Meget af det som du ønsker at landsforeningen skal tage sig af, er jo i virkeligheden noget som sorterer under de enkelte lokalafdelinger rundt omkring i landet. Her er det vigtigt at lokalafdelingerne formår at få folk til at føle sig velkomne og værdsat. I det hele taget synes jeg at der fokuseres alt for meget på landsforeningen mens at det er lokalafdelingerne som driver hobbyen frem (i mine øjne).

----------
Vy 73 de OZ2D / OZ4IQ

https://www.qrz.com/db/oz2d

#37  11/12-21 18:49
john brandstrup
Indlæg: 136
Svar til #36:
Ned på cb agtigt niveau? Kim du og mange andre amatører er netop startet der. Ved at påvirke cb folk er det lykkedes OZ13JK at lokke nye radioamatører til. Jeg er enig med dig om at EDR, samt lokalafdelingerne bør have et bredt område om amatør radio. Digitalt, og analogt m. M. M. Venlig hilsen OZ1ATB

#38  11/12-21 20:05
AB
Indlæg: 162
Svar til #36:

Hej Kim

Udyrkede områder kunne være flere forskellige sports- og konkurrenceprægede aktiviteter. Ikke alle nødvendigt fysisk krævende, men også nogle, der kunne appellere til f.eks selvbyggeren.

Nej jeg forestiller mig absolut ikke, at alting skal ned på CB-agtigt niveau, hvad det så ellers måtte være udover certificeringsforskellen. Jeg ser mere risikoen for, at hobbyen drukner i andre og større hobbyer.

Jeg har ingen drøm om at rulle noget som helst tilbage eller tage noget fra nogle. For tilbage i tiden beskæftigede landsforeningen sig ikke med de aktiviteter som jeg ser som fremtidige muligheder. Så nej, jeg er ikke en postgang for sent ude, frimærkerne er endnu ikke trykt.

Og jo, det hænger sammen med, at jeg ønsker at fastholde flest mulige radioamatører, og det mener jeg ikke gøres udelukkende på baggrund af et blad og en QSL-central. Det drejer sig i al enkelthed om at få flere "varer" på hylderne. Noget, der har været efterspurgt i en årrække. Og i den debat, skal vi nok til at blive mere konkrete. Det er nu, der skal frankeres og deles idéer ud.

Jeg ser for mig en tæt relation mellem landsforening og lokalafdelingerne omkring kommende aktiviteter og ikke så meget som, at noget sorterer under lokalafdelingerne og noget under landsforeningen. Nærmere et både og.
Mange lokalafdelinger gør det godt, enkelte er lukningstruet. Der kan man sikkert lære en del af hinanden, og den læring kunne systematiseres af landsforeningen gennem afvikling af kurser i afdelingsledelse og meget andet.


Redigeret 11/12-21 20:18
#39  11/12-21 23:23
Flemming Hessel
Indlæg: 98
Svar til bl.a. OZ0J og OZ1FF

Det ville være ønskeligt, om I holdt jer til sagen, og ikke gik efter manden.
Jeg har intet imod at diskutere tidligere tiders hændelser; men hvad er formålet.
Lad os nu rette blikket fremad.
Der er aldrig kommet noget konstruktivt ud af at true og tale nedsættende om andre.
Det synes jeg OZ5WU gør i sin leder.
Det var grunden til mit indlæg.
Det ville have klædt jer, at forholde jer til den ting; men det kan I jo nå endnu.
Altså:
Synes du Kjeld og du Jørgen, at det er i orden, at EDRs sekretær nedgør tidligere tiders ledelser, den måde andre bruger amatørradio og truer de, der mener noget andet end OZ5WU, med eksklusion.
(Jeg håber også at OZ5WU snarest får tid til at svare påde spørgsmål flere har stillet til ham.)

Jeg skal beklage, at jeg samtidigt benyttede lejligheden til at komme med en kritik af HBs arbejde.
Det var måske at blande tingene sammen.

Jeg skal snarest på EDRs forum – der vel er det rette sted til at debattere EDR – fremkomme med mine tanker og ideer til, hvordan EDR skal udvikles.
Jeg håber så, at EDRs medlemmer og ledelse vil deltage i debatten. Emnet er nemlig vigtigt, og uenighed er ikke det samme som brok.

Vy 73

Flemming, OZ8XW

#40  12/12-21 06:29
AB
Indlæg: 162
Svar til #39:

Hej Flemming, OZ8XW

En har oprettet denne tråd på foreningens forum:
https://edr.dk/forum1/viewtopic.php?f=47&p=32&si d=e9831dd333b55ea5c971e67c44df94bf#p32
Vi kunne jo tage den derfra til fælles fornøjelse og glæde for andre, og så håbe på, at fordums moderationer ikke overhaler udkommet.

#41  12/12-21 11:57
søren/oz4zat
Indlæg: 640
Flemming Hessel skriver:

"Der er aldrig kommet noget konstruktivt ud af at true og tale nedsættende om andre."

Den lader vi lige stå lidt ...

----------
færdes også på http://rdeforum.dk

#42  13/12-21 11:31
Michael Wehnert
Indlæg: 77
Svar til #alle:

Hej alle,

En meget væsentlig del af min leder i OZ december 2021, tager udgangspunkt i IARU-region 1' s arbejde med at skabe en fornuftig fremtid for "Verdens Bedste Hobby"
IARU har nu offentliggjort de første skridt på den lange vej til organisationsstruktur anno 2021 og frem. Læs mere her:
https://www.iaru-r1.org/stf/
https://www.iaru-r1.org/stf/background/
https://www.iaru-r1.org/stf/workshop-result/
https://www.iaru-r1.org/stf/organisation/

Dette burde afmontere påstande om at tankerne er mine personlige fikse ideer ;)

Der er også amatører der opfatter min retorik, som afskyelig...
Det skal jeg selvfølgelig beklage "lidt" Vi skal bare være klar over at de problemer, der er skabt gennem tiden, ikke forsvinder med portvin og slesk tale.
Ofte er det ganske godt at opridse virkeligheden som den faktisk er og forefindes, det giver nemlig det bedste afsæt ind i fremtiden, at ulykkelighederne er skarpt definerede, så vi ikke gentager succesen.
For som en skandinavisk amatørkollega bemærkede under IARU konferencen: "No Change -- NO Future"
Dette gælder 100% også for EDR...

Det er i dette lys min skarpe kant skal ses, da jeg er af den opfattelse at EDR SKAL have en fremtid..

Vy73 de OZ5WU Michael, Sekretær EDR HB

Redigeret 13/12-21 13:50
#43  13/12-21 12:05
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 1068
Svar til #42:
Hej Michael.
Jeg kunne godt tænke mig, at du svarer på de 2 spørgsmål jeg stiller i #2,


----------
mvh. Per

#44  13/12-21 18:23
Michael Wehnert
Indlæg: 77
Svar til #43:
Hej Per.

Vedr. dit første spørgsmål omkring min tanke om at lade praktisk radiobetjening indgå i pensum for at kunne erhverve et certifikat. Jeg vil ikke på forhånd lægge en linje her. Sagen er jo at en modernisering af prøveform helst skal være så god som mulig, derfor skal spørgsmålet vurderes i den proces. Husk det er ikke EDR der bestemmer, men styrelsens embedsværk.
Jeg kunne jo spørge: Ville en praktisk radiobetjening være en ulempe for prøvedeltagere??
I den forbindelse skal jeg nemlig lige fortælle at jeg da kender et par stykker med certifikat, der ikke har benyttet certifikatet, fordi de ikke aner hvordan de skal gøre..

Så til dit andet spm: Jeg er af den opfattelse at den "frihed" der gives på selvbetjeningsportalen hos ENS, ikke er i overensstemmelse med radioreglementet. Eksempel: OZ99xy. Problemet her er at resten af verden kun benytter et ciffer efter prefix (ciffer i prefix tæller ikke!)
Desuden er antal bogstaver efter tallet max 3 inden for normen i reglementet..
Derfor er det noget skrammel med: OZ8DCBA eller OZ666ABC

Den slags halløj giver også de der frivilligt tilbyder net som DMR og D-Star, et helvedes hus. Fordi de der programmerer infrastrukturen. Kigger nøje i reglementet og koder derefter... Så virker OZ99bv ikke medmindre nogen skal synge og danse ganske meget.

Vy 73 de OZ5WU Michael, sekretær i EDR HB

#45  13/12-21 21:21
AB
Indlæg: 162
Svar til #44:

Hej Michael

Så skal der arbejdes for, at ITU ændrer formen:

http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-RR .25.1-2010-PDF-E.pdf


Vedhæftede filer: Callsign.jpg  
#46  14/12-21 00:58
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1387
Svar til #44:

OZ666ABC kan slet ikke lade sig gøre (andet end som eventcall), der er en karakter for meget, du glemte vist at tælle.

Jeg kan ikke rigtig se problemet i de nuværende regler. Og hvis det skaber nogen problemer hen af vejen kan man jo bare få lavet sit call om eller få tildelt endnu et call som ikke giver problemer.

Lad os dog i stedet for være glade for at det ikke er som i gamle dage hvor Post og Telegrafvæsenet tonsede det ene efter det andet håbløse kaldesignal i hovedet på folk uden mulighed for at folk kunne få det lavet om. I dag er der heldigvis valgfrihed inden for nogle få regler.

----------
Vy 73 de OZ2D / OZ4IQ

https://www.qrz.com/db/oz2d

Redigeret 14/12-21 01:04
#47  14/12-21 10:29
OZ1BPZ Claus Christiansen
Indlæg: 2031
Svar til #46:
Man kunne sagtens få lavet det om...

----------
OZ1BPZ / 5P1CC


#48  14/12-21 14:55
Per (1 kay´n jay)

Indlæg: 1068
Svar til #44:
Tak for tilbagemelding Michael.
Spændende tanker, jeg var bare ikke helt klar over hvad du mente, derfor mit spm.
Jeg har selv nogle store tanker, måske jeg deler dem inden længe :-)


----------
mvh. Per

#49  14/12-21 16:27
Willy Hansen

Indlæg: 120
Svar til #44: hej til alle... Kom til at tænke på om praktisk erfaring med betjening af radioer ku være en "opgave" for lokalafdelingen ?
( jeg var 27Mhz mand før jeg fik licens, og lærte "grundtrin" hos en anden 27Mhz mand.. learning by doing)

Måske det var et forslag ? hvis en lokalafdeling ikke selv har feks HF udstyr ku en af medlemmerne måske tage noget med ? antenner ku man jo osse "lege" med.. evt fielddays / Jota mm...


----------
OZ1HYI / 5P1W
Willy

#50  14/12-21 17:59
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1387
Svar til #47:

Ikke i den periode som jeg tænker på, der udstedte P&T kaldesignaler i en fortløbende alfabetisk rækkefølge og hvad jeg hørte den gang var at det var take it og leave it. Der var så meget pres på tildelingen af amatørradio-licenser at det frie valg af kaldesignal var suspenderet i en længere årrække. Jeg har hørt om nogen som det lykkedes at få ændret et håbløst kaldesignal.

----------
Vy 73 de OZ2D / OZ4IQ

https://www.qrz.com/db/oz2d

Redigeret 14/12-21 18:00
#51  15/12-21 09:07
Kjeld Thomsen - OZ1FF

Indlæg: 550
Svar til #50:

Mit første call udstedt i 1962 viste sig at være dårligt til den måde, som jeg kørte på dengang. Efter ansøgning fik jeg i 1964 tildelt mit nuværende call.

Jeg fik afslag på at få et call med 3-cifret suffix, da man ikke udstedte sådanne calls. Hvorfor man allerede dengang havde udstedt OZ5ABC og OZ9ROS, kunne jeg ikke få nogen forklaring på.

----------
OZ1FF
QRV 1,3 - 47 GHz

#52  15/12-21 13:31
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1387
Svar til #51:

I 1978 hvor jeg tog licens fik jeg at vide at det var så godt som umuligt at får et kaldesignal lavet om. Der var uden tvivl også et særdeles meget større pres på licens-tildelingerne på det tidspunkt end der var i 1962. For det første var 27 MHz kommet til i 1965 og for det andet var D-licensen (den gamle D-licens) kommet til (jeg tror at det var i 1974) som betød at folk kunne få sendetilladelse til amatørradio-frekvensbånd over 30 MHz uden at skulle bestå morseprøve. Aktiviteten på 27 MHz var lige i disse år meget meget stor og mange af dem som var aktive på 27 MHz ville gerne videre på amatørradio.

----------
Vy 73 de OZ2D / OZ4IQ

https://www.qrz.com/db/oz2d

#53  15/12-21 16:42
Jørgen Kragh
Indlæg: 452
Svar til #50 og 51:

Totalt OT.:
At kaldesignalerne slavisk blev udstedt i kronologisk rækkefølge er ikke helt korrekt. Da jeg ansøgte om certifikat, medio 1976, fik jeg tildelt et ikke før udstedt to-bogstavs call. Hvis det havde været 100 % kronologisk, skulle jeg have haft tildelt et call OZ1DA*eller OZ1DB*, for det havde alle de andre, der gik til samme prøve som jeg. Hvorfor jeg måske som den eneste fik et ledigt to-bogstavs call aner jeg ikke, og selv om jeg senere blev ansat i Telestyrelsen, var der ingen der kunne give en forklaring.

Det er først med indførelsen af "dødmandskaldesignalerne" i 1996, der lukkes lidt op for andet end de "kronologiske" calls. I øvrigt var EDR imod indførelse af de calls, men det er en anden historie.

Mht. umuligheden af at få et 3 bogstavs call i begyndelsen af 1960'erne, fornærmer jeg næppe hverken nulevende eller afdøde tidligere kolleger fra Telestyrelsen ved at fortælle at man i mange år forvaltede bl.a. radioamatørområdet på en særegen måde, og at der ikke altid kunne ses en klar hjemmel.

vy 73

Jørgen, OZ7TA

#54  15/12-21 17:20
Kjeld Thomsen - OZ1FF

Indlæg: 550
Svar til #53:

Hej Jørgen

Dengang du var ansat i styrelsen, var "tjenesteuniformen" da jakkesæt, hvid skorte og charmepropel? Det skulle vel matche at "man forvaltede på en særegen måde" :-).

----------
OZ1FF
QRV 1,3 - 47 GHz

#55  15/12-21 17:57
Claus Felby OZ1FDH
Indlæg: 385
Svar til #51:
Og hvad var dit første call?

#56  15/12-21 17:57
Claus Felby OZ1FDH
Indlæg: 385
Svar til #51:
Og hvad var dit første call?

#57  15/12-21 18:34
Kjeld Thomsen - OZ1FF

Indlæg: 550
Svar til #55:

OZ9KY

----------
OZ1FF
QRV 1,3 - 47 GHz

#58  15/12-21 19:21
Jørgen Kragh
Indlæg: 452
Svar til #54:
Hej Kjeld

Der mangler lidt for at den uniform er komplet: Tweedjakke, en kort regnestok og fyldepen i brystlommen, en pibe i munden og en klassisk skoletaske til at have sagerne i. Den var ganske almindelig blandt kandidater udgået fra Polyteknisk Læreanstalt, da den lå i Østervoldgade.

Jeg har ikke set den i brug i Telestyrelsen, men der hvor jeg fortsatte efter Telestyrelsen var der stadig enkelte ældre (tussegamle) ingeniører der brugte den i mere eller mindre komplet udgave.

Om man forvalter mindre særegent, når man møder iklædt forvaskede bukser, krøllet t-shirt og frottesokker i sandaler skal jeg ikke kloge mig på.

vy 73

Jørgen

#59  15/12-21 19:43
AB
Indlæg: 162
Svar til #58:

Godt, at I i det mindste var påklædt, men var der ingen i organisationen, der var iklædt?

#60  15/12-21 21:49
Kim Larsen - OZ2D

Indlæg: 1387
Svar til #53:

Prøv at tage en gammel QTH-liste fra eksempelvis 1990 og se hvor mange kaldesignaler der er startende fra og med OZ1AAA og så ellers slavisk tildelt (OZ1AAB, OZ1AAC etc.etc.) der ud af. Det var vel op imod halvdelen af kaldesignaler på et tidspunkt som startede med tallet 1. I slutningen af 1980'erne gik man væk fra det, tildelte dog stadigvæk i alfabetisk rækkefølge men nu med stigende nummer for hvert halve år. Enkelte fik af en eller anden grund i bl.a. 1978 et kaldesignal tildelt uden for den rækkefølge, som for eksempel jeg, der fik tildelt kaldesignalet OZ4IQ. Der var en mere som jeg kendte til der også fik tildelt et to-bogstaveret kaldesignal i suffixet. På et tidspunkt før dødemandskaldesignalerne fik man mulighed for selv at vælge kaldesignal typisk med (et tal og) 3 bogstaver i suffix. Jeg mener at det skete i starten af 1990'erne. Det var der en del som benyttede sig af.
Og så en lille fejl. Dødemandskaldesignalerne blev tildelt startende i 1995 (eller tidligere) og ikke startende i 1996 som du skriver, det kan du se på min QRZ-profil hvor jeg har lagt billeder af mine certifikater op. OZ2D er tildelt i 1995.

----------
Vy 73 de OZ2D / OZ4IQ

https://www.qrz.com/db/oz2d

Redigeret 15/12-21 22:36
#61  18/12-21 15:41
Flemming Hessel
Indlæg: 98
Svar til alle
Jeg har på EDRs forum oprettet en tråd. https://edr.dk/forum1/viewtopic.php?f=47&t=14
hvor jeg håber interesserede vil komme med input til en debat

Vy 73

Flemming, OZ8XW

Redigeret 18/12-21 15:42
#62  18/12-21 20:05
Erik Jacobsen, OZ6KS
Indlæg: 115
Svar til #53:
Jeg fik også mit 2 bogstavs kaldesignal i en periode i 70'erne hvor alle andre fik OZ1xxx.