Brugtgrej.dk
Forside  |   Ny annonce  |   Forum  |   Nyhedsmails  |   Om brugtgrej  |   Kontakt Brugtgrej
85 online brugere
3041 online annoncer
SælgesKøbes

H.C.Ø. V.H.F..


#1  27/03-24 14:40
Torben Brandstrup
Indlæg: 38
Kjære Læsere.
I et Forsøg paa, at oprette Forbindelse til Repeateren H.C.Ø. paa 2 Meter Baandet paa Frekvens 145.750 MHz.., opdagede Undertegnede, at den ikke aabner, og det er uanset hvilken Radio, og Antenne der benyttes til Formaalet.
Er dén ogsaa lukket? Efterhaanden saa er der ikke ret mange Repeatere tilbage hverken i eller nær Kjøbenhavnsomraadet paa Baandet. Skal vi alle sammen digitaliseres, saa der kun er D.M.R.-Repeaterne, og andet tilsvarende tilbage paa U.H.F.?
Hvad med noget til de V.H.F.-analog-interesserede, som gaar en Tur med deres Haandradioer, og meget gerne vil benytte, og støtte en Repeater derpaa?
Den eneste tilbageværende Repeater i Omraadet er Røret paa Frekvens 145.700 MHz..
Jeg savner de gode Dage med H.C.Ø., og 2M./70CM. Raketten!
Undskyld hvis dette opfattes som et surt Opstød. Det er ikke ment saadan!
Intet uden Mildhed.
Ærbødigst
Torben Brandstrup.
27MHz. / P.M.R.446.: Klein.
Radioamatør.: OZ13JK.

#2  27/03-24 16:21
J. Lau Lindhardt
Indlæg: 609
Svar til #1:
Hej Torben.
Er din radio af samme årgang, som dit tastatur/PC - altså uden æ, ø og å ? Så kunne der måske være en mulig årsag ifbm. toner osv.
Sorry, jeg kunne ikke lade være :-)

God påske.
//Lau

----------
Kleinsmed Emeritus
Proud member of DDXG
https://www.dc3vennerne.dk

#3  28/03-24 18:27
OZ2GRE
Indlæg: 68
Svar til #1:
Jeg tror ikke der er noget der kører hverken fra HCØ eller vandtårnet i Hvidovre ??

Mvh Oz2gre

#4  28/03-24 20:04
Jørgen Kragh
Indlæg: 645
Svar til #3 (og #1 må osse godt læse med):
Det tror jeg, du har ret i. HCØ repeaterne blev drevet af nogle få ildsjæle, som enten ikke er her mere, er blevet for gamle/syge, er flyttet eller fået andre interesser. På et tidspunkt kan HW ikke mere pga. manglende vedligehold, og så går repateren QRT helt af sig selv.

På det punkt er HCØ ikke enestående. HW er der nok af, men det kniber gevaldigt med at få ressourcer til at få det til at fungere, få opsat antenner og vedligeholde systemerne. Der er også et økonomisk aspekt, for antennesites er ikke nødvendigvis gratis, og strøm er det slet ikke. Så når den der måske har sponsoreret repeateren i 30 år ikke vil betale mere, ja, så går repateren også QRT.

Den repeater, jeg er ansvarshavende for drives af en lille EDR afdeling med 7 (som i SYV) medlemmer, hvoraf den yngste er 60 år. Når vi ikke længere orker at rode med den, så går den også QRT.

Vy 73

Jørgen

#5  29/03-24 12:20
Erik Pedersen
Indlæg: 132
Svar til #1:
Da jeg i sin tid var ansvarlig for Hvidovre repeaterne, var jeg ansat ved det daværende Københavns Belysningsvæsen. Her stod jeg for vores LMR radiosystem, med 120 basestationer i Kbh området. Jeg fik derefter lov til at sætte vores 23 cm repeater op i skorstenen. Lidt efter lidt blev der smuglet først en 2m repeater derop, og derefter vores 70cm repeater derop. Jeg kunne komme dagligt i skorstenen og vedligeholdge udstyret. Da HCØ værket blev fjerstyret fra Avedøreværket, og der ikke var folk i porten, blev det straks besværligt at komme derop. Jeg havde altid OZ3NT Poul med derop. Jeg blev derefter virksomheds overdraget, fra Dong til TDC, og nu blev der mere end svært at komme derop. Nu overtog OZ7QF arbejdet med repeaterne, og det kørte fint et par år. Nu gik OZ3NT qrt, og sidenhen er OZ7QF flyttet fra sit hus, og er i dag ikke i stand til at passe arbejdet. Det tror jeg situationen er i dag. Der er vist også problemer med at komme op i vandtårnet i dag.
Vy 73 de OZ1FBV

Redigeret 29/03-24 13:23