Brugtgrej.dk
Forside  |   Ny annonce  |   Forum  |   Nyhedsmails  |   Om brugtgrej  |   Kontakt Brugtgrej
111 online brugere
2941 online annoncer
SælgesKøbes

Indlæg slettet


#1  12/04-24 07:09
Jørgen OZ0J
Indlæg: 652
Mit indlæg er slettet, da det efter nogens mening overtræder Datatilsynets regler.

----------

Jørgen, OZ0J

Redigeret 13/04-24 04:58
#2  13/04-24 10:54
Christian Nicolaisen
Indlæg: 223
Svar til #1:
Fordi dit indlæg indeholdt call's?

Et call er ikke en personfølsom oplysning!

www.gdpr.dk

M.v.h.
Christian

#3  13/04-24 10:58
Jørgen OZ0J
Indlæg: 652
Svar til #2:

Ganske kort gider jeg ikke diskussionen. Dertil er mit liv for kort.

Du - og andre - kan se mere på https://rdeforum.dk/viewtopic.php?t=1724

----------

Jørgen, OZ0J

#4  13/04-24 18:14
Hauge
Indlæg: 234
Svar til #3:
Utroligt EDR ikke har styr på de simple regler. Tænk at offentliggøre hvem der er med i foreningen EDR. Det skulle lige have været et politisk parti, der havde gjort det.
Jeg håber Aldrig EDR kommer til at administrere kaldesignaler i HRCD som der var tale om på et tidspunkt. EDR er absolut ikke opgaven voksen imo når man ser sådan en eklatant fejl.
Godt det er slettet, mange er desværre udstillet uden samtykke.


----------
...
Hauge
Walkie call: JH47 / 47JH

#5  13/04-24 19:34
OZ9F, Leif L. Hjørringgaard

Indlæg: 78
Svar til #4:
Hmm - Nu har jeg ikke set det oprindelige opslag, men hvis det er de Call som mangler at aktivere deres adgang til EDR, så kan det da ikke være ulovligt.
Jeg kan jo andetsteds se CALL navn og adresse. Hvorfor være så hysterisk - GDPR er jo noget der er lavet af nogle jurister i EU og helt det ud over os uskyldige borgere i EU-landene - det var bedre systemet gig efter dem der ikke kan lade være med at misbruge vores data - Dem måtte de for min skyld gerne hænge ud offentligt og derefter pelse dem så de ikke kan komme til at lave noget igen.


#6  13/04-24 20:17
OZ5DM - David

Indlæg: 437
Svar til #4:

"Hauge".

Med din tilsyneladende og åbenlyse, juridiske baggrund og kompetencer, kan du måske forklare os andre hvori det problematiske ligger, ifm. kaldesignaler der bringes i et grundlæggende uskyldigt indlæg.

Et par direkte referencer til det mulige lovstof vil blive værdsat.Alternativt skal vi have spøgelsesjægerne på banen..

----------
73 de OZ5DM/David

"Phone er phantastisk"


#7  13/04-24 20:28
Hauge
Indlæg: 234
Svar til #6:
Det står under datatilsynets regler.
https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/ ofte-stillede-spoergsmaal

Kig under foreninger.

“ Du må som udgangspunkt gerne videregive sådanne oplysninger internt i foreningen, fx i form af en medlemsliste i et medlemsblad, der alene distribueres internt i foreningen, eller på en lukket internetside, hvor kun foreningens medlemmer har adgang.

Det kræver dog et samtykke fra det enkelte medlem, hvis du ønsker at offentliggøre en medlemsliste på det åbne internet.

Efter Datatilsynets opfattelse er et medlemskab af en forening, uanset at denne måtte være en ukontroversiel, fx en sportsforening, en privat sag”

Jeg tvivler på at der er givet samtykke fra samtlige der blev udstillet.

----------
...
Hauge
Walkie call: JH47 / 47JH

#8  13/04-24 20:42
Kjeld Thomsen - OZ1FF

Indlæg: 616
Svar til alle:

Mit call rapporteres ofte i diverse DX-clustre. Hvis nogen vil finde ud af hvem der står bag callet, så kan de bare google det.

Det samme gælder calls på de efterlyste EDR-medlemmer.

Så hvad er problemet? Er det udtryk for, at man keder sig eller er det for at skabe en debat uden indhold?

----------
OZ1FF
QRV 1,3 - 47 GHz

#10  13/04-24 22:11
OZ5DM - David

Indlæg: 437
Svar til #7:
Tak for linket, der dog ikke refererer til lovstof, men alene en yderst simplificeret FAQ.

Med begrænset udgangspunkt i den linkede FAQ er der eet enkelt punkt der ikke nævnes i det omtalte, oprindelige indlæg af OZ0J.

Hvad der absolut IKKE, blev offentliggjort var en medlemsliste.

En medlemsliste indeholder som minimum: navn, kontaktform i form af adresse, e-mail eller lignende.

I visse tilfælde kan medlemslister indeholde oplysninger omkring medlemsnummer, tillidshverv o.l samt i sjældne tilfælde cpr nummer og andre personlige oplysninger med relevans for drift/ medlemskab.

Alene er der tale om en, for almenheden, tilfældig tal/bogstavkombination.----------
73 de OZ5DM/David

"Phone er phantastisk"


Redigeret 13/04-24 22:51
#11  14/04-24 07:33
Jørgen OZ0J
Indlæg: 652
Svar til flere:

Hvem siger, at det er en medlemsliste?

Jeg ser en liste over kaldesignaler og ikke andet. Der står faktisk intet om, hvorvidt de nævnte kaldesignaler er medlem eller ej. Der står, at de skal kontakte medlemsservice@edr.dk, men ikke årsagen.

Hvad er en medlemsliste jf. Datatilsynet? Er det en liste over nogle tal og bogstaver i en kombination? Eller skal en medlemsliste indeholde mere?

Alle skabsjuristerne både her og på https://rdeforum.dk kan jo passende komme med reglerne fra Datatilsynet og GDPR om, HVAD en medlemsliste skal indeholde. Husk dokumentationen !!!

Sjovt nok har ingen brokket sig over listen på Facebook i flere grupper og på EDRs hjemmeside. Hvorfor mon?


----------

Jørgen, OZ0J

#12  14/04-24 10:47
Michael Jensen
Indlæg: 172
Svar til #11:

Hvis man gerne vil stå som en troværdig forening, som man kan regne med. Som gerne vil varetage kontakt med myndighedheder, varetage licens og tilsvarende betroet opgaver, så skal man have styr på sin kommunikation.

I skulle heller lægge jer fladt ned og sige at kommunikationen om medlems kartoteket var en klar fejl.. ikke med næb og klør at forsvare den..

Enig det er jo ikke en katastrofe at den liste er kommet ud men. Men selv om det ikke direkte er nævnt så er det klart at det er medlemmer eller kunder man ønsker skal logge ind i et medlemskartotek.
Så uanset hvor meget foreningen prøver at snakke uden om så er det en del af en medlemsliste man har delt (om retten vil se sådan på det er jo lige meget) det er foreningens troværdighed der lider.

Faktisk skader kommunikationen her mere end det at den liste blev delt.

Evnen til at kommunikere i en sober tone på en professionel måde er en af grundene at jeg ikke skal være med i foreningen.
Jeg er kunde til en QSL services, men jeg er ikke medlem og vil ikke på nogen måde stå sådan. Så hvis det kræver at jeg kommer i et medlems kartotek i EDR så skal jeg ikke have QSL kort.

Inden nogen påpeger det, så står jeg som foredrags holder hos EDR. Da jeg gerne vil dele hvad jeg kan med alle radioamatør. Ikke kun dem i EDR. Men medlem det er jeg ikke. Igen kan man ikke det, eller antydes det på listen at man er medlem, så skal jeg ikke stå der.

Hvis foreningen skal havde en chance i fremtiden så er sober og passende kommunikation alt afgørende. Målet helliger ikke midlet.

73 de OZ1BZJ
Michael… Medlem af ARRL#13  15/04-24 13:17
Per Bekker-Madsen

Indlæg: 324
Svar til alle

Nu må i da til at få jer et liv.

En medlemsliste der indeholder oplysninger der kan føre til en persons NAVN, adresse og/eller telefonnummer er ulovlig at lægge ud offentligt.

En medlemsliste der kun består af kaldesignaler er ikke ulovlig.

Jeg er uddannet EU GDPR officer og reglerne er ganske klare.

Jeg synes virkelig det er under bæltestedet at en person her siger en medlemsliste er ulovlig uden at undersøge forudsætningerne for hvad der er lovligt eller ulovligt. Brug dog Google til at undersøge det inden i starter en steppebrand her.

EDRs kaldesignalsliste er IKKE ulovlig.
Så far dog i flæsket på alle de hjemmesider som QRZ.COM og andre der giver oplysningerne frit.

Argggg


#14  15/04-24 13:34
søren/oz4zat
Indlæg: 702
Svar til #13:
Per> Jeg er helt enig med dig.
Lad os nu sige, at jeg har haft QSO med nogle danske amatører og derefter bringer deres kaldesignaler (og INTET andet) på en hjemmeside - har jeg så overtrådt nogle regler/love ?

Nej ! De har jo allerede "offentliggjort" deres call da vi havde QSO.

Arrrrgggghhhh ! ;-)

----------
Glemmer du - så husker nettet - bit for bit.
færdes også på http://rdeforum.dk

#15  15/04-24 15:34
Christian Nicolaisen
Indlæg: 223
Svar til #3:

Hej Jørgen

Det var egentligt for at hjælpe og stå på din side, jeg skrev mit svar!

Men OK, hvis det skal være på den måde og tone, så glem det!

Farvel EDR, må du vile i fred!

OZ1KFY

#16  15/04-24 16:26
Steffen - OZ1SA
Indlæg: 14
Svar til #13
Nu kender jeg ikke lige den uddannelse, du omtaler, men jeg var indtil jeg gik på pension sidste år tjenestemand ved Europa-Kommissionen og har som sådan været en del i berøring med direktivet, selv om EUs egen databehandling er reguleret af et andet direktiv.

Du beskriver dog problemstillingen ganske præcist. Og det er netop dér, problemet ligger. Et callsign fører direkte - via et opslag i frekvensregisteret - til en persons navn og adresse, og dermed har EDR offentliggjort navne og adresser på en række medlemmer. Og det er problematisk.


#17  15/04-24 16:54
Verner Qvotrup

Indlæg: 452
Svar til #16:

"Et callsign fører direkte - via et opslag i frekvensregisteret - til en persons navn og adresse, og dermed har EDR offentliggjort navne og adresser på en række medlemmer."

EDR driver ikke frekvensregistret, det er X-styrelsen. Så det er X-styrelsen som offentliggør navn og adresse,

Hva' med telefonbøger, både på papir og online?
Her er størstedelen af dem som har en telefon listet. Er det også ulovligt?
Det er kun et fåtal som har "Udeladt nummer" = Ingen optagelse i telefonbøger og lign.

Få jer et liv!

----------
OZ9XU - 5P5Q - OV5O - Verner
Ironi kan meget vel forekomme i indlæg!
Real CW operators never die, just QSB!

Redigeret 15/04-24 16:56
#18  15/04-24 17:31
Jørgen OZ0J
Indlæg: 652
Svar til #15:

Mit svar i #3 var ikke bemyndiget på dig, men jeg fik en laaang svada på https://rdeforum.dk/viewtopic.php?p=11594#p11594

Og så må jeg tilstå, at mit liv er forkert til en længere diskussion om GDPR eller ikke. Derfor mit svar.

Og diskussionen kan ingen ende tage, derfor gider jeg ikke mere.

----------

Jørgen, OZ0J

#19  15/04-24 19:31
Erik
Indlæg: 1920
Svar til #17 m.fl.:

Telefon numre står ikke automatisk i diverse online telefonbøger! Det er et tilvalg. Du har muligheden i dit abonnements selvbetjening! Skulle nogen have gjort det for dig, f.eks. dit telefonselskab, så er det en overtrædelse af lovgivningen.

Og så er det iøvrig ligegyldig om andre har offentliggjort et Call, EDR må stadig ikke når det kan henføres til hvorvidt man er medlem eller ikke. Af den simple årsag at det er privat hvilke foreninger man er medlem af eller ikke medlem af!

Selv hvis man kun identificerer sig via et Call, så er det stadig privat hvorvidt man er medlem eller ej. Altså bliver alene det at offentliggøre Callet i den kontekst som EDR gør, sansynligvis en overtrædelse af lovgivningen.

Vh erik

----------
Mest SWL :-)

Redigeret 15/04-24 19:55
#20  15/04-24 20:16
Hauge
Indlæg: 234
Svar til #19:
Præcis som jeg skrev i indlæg nr. 4.- det er IKKE tilladt. Jeg forstår faktisk ikke hvorfor de gjorde det i det hele taget.
Nu har de jo også fjernet det oprindelige indlæg, så de er klar over misseren, de har lavet, og har dermed indrømmet det imo .
Desværre husker internettet jo alt

----------
...
Hauge
Walkie call: JH47 / 47JH

#21  15/04-24 20:34
Verner Qvotrup

Indlæg: 452
Svar til #19:

Med over 30 års ansættelse ved et teleselskab og selv om det er 20 år siden jeg blev pensioneret, så er/var det som udgangspunkt, at man ved bestilling af en telefonforbindelse (mobil/fastnet) bliver optaget i telefonbogen (papir/online), medmindre man ved bestillingen ønsker "hemmeligt" eller "udeladt" nummer.

Eneste undtagelse var ledsagernumre i en sammenmærkning, som altid var "udeladt".

Selv om det som skrevet er 20 år siden, så tror jeg ikke der er lavet om på det.

Man kan så altid ændre dette enten ved selvbetjening eller ved henvendelse til sit teleselskab. Både den ene og den anden vej.

----------
OZ9XU - 5P5Q - OV5O - Verner
Ironi kan meget vel forekomme i indlæg!
Real CW operators never die, just QSB!

#22  16/04-24 06:59
Axel Nielsen
Indlæg: 169
Svar til #18:
Hej Jørgen,
Offentliggørelsen var/er i strid med loven, længere er den ikke!

Fejlen skal erkendes og Datatilsynet underrettes om bruddet, ligesom man skal forsøge at underrette de personer der var på listen via deres call.

Hvis EDR derved ender med et bødeforlæg er det træls, men jo kun noget der kan tages til efterretning.

Det kunne jo også være at Datatilsynet vurderede at en påtale var nok, al den stund listen er taget ned og man har iværksat de nødvendige tiltag og procedurer for at noget lignende ikke sker igen (hvilket jo allerede er i gang, tænker jeg).

----------
Livet er for kort til dyre PA-trin!
Vy 73 de OZ8AFH/OZ0IO

#23  16/04-24 07:45
Erik
Indlæg: 1920
Svar til #22:

Listen er ikke taget ned, kun opdateret. De er på forsiden: https://www.edr.dk/

For dem der er i tvivl om reglerne: https://www.datatilsynet.dk/
Andmeldelse vejledning findes sammme sted.

Vh Erik

----------
Mest SWL :-)

#24  16/04-24 10:16
Arthur

Indlæg: 708
Svar til #23:
Dette er en skandale af helt uhørt omfang!!!
Hvis man ikke har skjult sit navn og adresse i frekvensregistret, kan man identificeres via sit kaldesignal!!!
Radioamatører bør holde op med at nævne modparterne i en QSO.
Alle gamle trykte QTH lister bør indsamles og destrueres.

OZ4ZG Gert Pernittengryn Mandrup

#25  16/04-24 10:36
John Brix Jensen
Indlæg: 22
Svar til #22:
Hej Axel

Er du nu også helt sikker på det? Nu er jeg ikke selv radioamatør endnu, men som jeg ser det så kan de flestes kaldesignal uden videre slås op flere steder. Hvis du søger i frekvensregistret så finder du navn og adresse på vedkommet, medmindre der er adresse beskyttelse på. Det at sætte en liste på en side med kaldesignaler, vil jeg ikke mene er noget problem. Hvis der bliver offentliggjort personnumre og andre vigtige og personfølsomme data, ja så er der et problem.

Noget andet er at de fleste gør det her til en krig. Synes i ikke vi har krig nok i denne verden? Dem i EDR gør hvad de kan for at få det op at stå, så prøv med en hjælpende hånd i stedet for at trække våben.

Bare min mening

vh John

#26  16/04-24 10:40
Erik
Indlæg: 1920
Svar til #24:

Næ - det var bare en menneskelig fejl, sansynligvis fordi man havde et stort og velment ønske om at være hjælpsom. Og nu er den rettet. https://www.edr.dk/ så er den ikke længere.

Det fremgår at 350 ikke har ladet sig flytte over på det nye medlems system på trods af opfordringer. det må vel betragtes som en bevist udmelding.
125 har man ikke brugbare kontakt oplysninger om, men med den kampagne der har været ført, kan man også med god samvittighed betragte dem som udmeldt.

Vh Erik

----------
Mest SWL :-)

Redigeret 16/04-24 10:45
#27  16/04-24 10:46
Erik
Indlæg: 1920
Svar til #25:

Lovgivningen er entydig, og radioamatører er ikke undtaget.
https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/ grundlaeggende-begreber/hvad-er-personop lysninger

Vh Erik

----------
Mest SWL :-)

#28  16/04-24 15:17
Axel Nielsen
Indlæg: 169
Svar til #25:
Hej John,
Foreninger må ikke offentliggøre deres medlemslister under nogen form, med mindre det er på en "lukket" adgang - Dvs. at det kun er tilgængeligt for medlemmer (der logger ind) eller medlemmer der modtager et blad, hvori listerne så kan fremgå.

Alt der ikke ligger bag login kan scrapes og bruges, samkøres, registreres osv. i alle mulige sammenhænge vi ikke kan overskue konsekvensen af og dermed ikke skal udsættes for.

Hvad vi hver især oplyser på f.eks. qrz.com, bg.dk eller andre "åbne" fora er vores egen sag - Men det er også kun os selv vi dér er ansvarlige for.

Ikke en masse andre der ikke har taget stilling eller ikke er blevet spurgt.

At der så tilsyneladende er mange der ikke kan forstå, der er forskel på en papir-QTH-liste fra anno 1700/hvidkål og it-baseret database/liste, er en anden sag - Det giver desværre meget "støj", men laver ikke om på reglerne.

----------
Livet er for kort til dyre PA-trin!
Vy 73 de OZ8AFH/OZ0IO

Redigeret 16/04-24 15:44