Brugtgrej.dk
Forside  |   Ny annonce  |   Forum  |   Nyhedsmails  |   Om brugtgrej  |   Kontakt Brugtgrej
132 online brugere
2879 online annoncer
SælgesKøbes

Friske LIM-Kanaler paa Zello!


#1  16/05-24 03:32
Torben Brandstrup
Indlæg: 48
Kjære Læser.
Efter nogle forskellige Hændelser, som jeg ikke skal komme nærmere ind paa, fandt jeg det nødvendigt, at nedlægge de Tre oprindelige LIM-Kanaler paa Zello. Efterfølgende har jeg oprettet Tre friske LIM-Kanaler, som hedder 'LIM 01', 'LIM 02', og 'LIM 03'.
Hjemmesiden tilhørende dette har faaet en Omgang frisk "Maling" med en masse Informationer om Initiativet, de friske Kanaler, og meget andet. Hjemmesiden har følgende Internet-Adresse.: https://cblim.webnode.dk/ .
LIM staar for 'Licensfri Internet Mobilradio'. LIM har til Formaal, at skabe Kommunikation paa Zello.

Reglerne for, at benytte Kanalerne er som følger.:
1. Benyt venligst det pæne Sprog, og det gode Humør.
2. Det er paa ingen Maade tilladt, at retransmittere til, og fra nogle af LIM-Kanalerne uden Tilladelse fra Kanalernes Administrator/Moderator. Overtrædelse af dette medfører, at man vil blive blokeret.

Det er vigtigt, at huske paa, at man forinden brug af nogle af Kanalerne, skal godkendes af enten Kanalernes Administator eller Moderator inde paa selve Kanalerne, saa det er derfor en meget god Ide, at spørge efter Een af disse for, at tildelt Talerettigheder paa hver af disse Kanaler.

Husk, at der inviteres til Zello-Hyggesnak hver Onsdag fra klokken 20:30 paa 'LIM 01'!

Et godt Raad i Forbindelse med Zello-Hyggesnak paa 'LIM 01'.:
Hvis man f.Eks. er nogle Stykker som gerne vil tale om et bestemt Emne i et længere Stykke Tid, saa kan man flytte over paa enten 'LIM 02' eller 'LIM 03', hvis der naturligvis ikke er en igangværende Samtale paa en af dem.
Intet uden Mildhed.
Ærbødigst
Torben Brandstrup.
27 MHz./P.M.R.446.: Klein.
Radioamatør.: OZ13JK.

Redigeret 16/05-24 03:42
#2  05/06-24 07:26
Torben Brandstrup
Indlæg: 48
Kjære Læser.
Hermed bringes der en Tilføjelse!
Skulde det forholde sig saaledes, at man godt kunde bruge lidt Hjælp til, at komme i Gang med Zello, saa er der nu tilføjet en Vejledning til hvordan man tilføjer L.I.M.-Kanalerne til Android-Versionen.
Se Vejledningen paa følgende Hjemmeside-Adresse.:
https://cblim.webnode.dk/kanalerne/ .
Husk, at der inviteres til Zello-Hyggesnak hver Onsdag fra klokken 20:30 paa 'LIM 01', saa skynd Dem kjære Læser, at tilføje L.I.M.-Kanalerne nu i Dag, og vær med allerede i Aften!
Husk ogsaa, at tilføje Kanalerne LIM 02, og LIM 03!
Mere Information om Initiativet L.I.M. kan findes paa Hjemmeside-Adresse: https://cblim.webnode.dk/ .
Vær velkommen paa L.I.M.-Kanalerne!
Intet uden Mildhed.
Ærbødigst
Torben Brandstrup.
27MHz./P.M.R.446.: Klein.
Radioamatør.: OZ13JK.

#3  05/06-24 16:22
Hans
Indlæg: 485
Svar til #2:

Bruges de LIM kanaler ?

Besøgte de gamle men der var faktisk aldrig liv og kun få online

#4  05/06-24 17:54
Torben Brandstrup
Indlæg: 48
Svar til #3:
Kjære Hans.
Tilføj Kanalerne. Bliv betroet til Kanalerne. Tal med i Aften. Da vil Deres Spørgsmaal blive besvaret.
Til mulige interesserede! Kom paa. Vær med. Tal med. Luskelyt ej.
Intet uden Mildhed.
Ærbødigst
Torben Brandstrup.
27 MHz./P.M.R.446.: Klein.
Radioamatør.: OZ13JK.

#5  05/06-24 22:57
Torben Brandstrup
Indlæg: 48
Kjære Læsere.
Tak til de deltagende Stationer for en meget hyggelig Aften paa Zello paa LIM 01! Jeg haaber, at der med Tiden vil komme endnu flere med paa Kanalen, og samtidig være med til, at skabe nogle hyggelige Samtaler.
Intet uden Mildhed.
Ærbødigst
Torben Brandstrup.
27 MHz./P.M.R.446.: Klein.
Radioamatør.: OZ13JK.

#6  07/06-24 02:19
Torben Brandstrup
Indlæg: 48
Kjære Læser.
Nu er der tilmed tilføjet en Vejledning til Windows-Versionen af Zello. Se paa følgende Hjemmeside-Adresse.: https://cblim.webnode.dk/vejledning/ . Med Tiden vil der ogsaa blive tilføjet en Vejledning til IOS-Versionen.
Intet uden Mildhed.
Ærbødigst
Torben Brandstrup.
27MHz./P.M.R.446.: Klein.
Radioamatør.: OZ13JK.

#7  09/06-24 04:38
Torben Brandstrup
Indlæg: 48
Kjære Læsere.
Bare rolig! Nu skal der ikke gaa total Zello i den.
Dette Indlæg gøres blot for, at meddele, at der nu er tilføjet en Vejledning til Folk der benytter iOS. Se paa følgende Hjemmeside-Adresse.: https://cblim.webnode.dk/vejledning/ .
Husk, at der inviteres til Zello-Hyggesnak hver Onsdag fra klokken 20:30 paa 'LIM 01'!
Husk ogsaa, at tilføje Kanalerne 'LIM 02', og 'LIM 03'!
Intet uden Mildhed.
Ærbødigst
Torben Brandstrup.
27MHz./P.M.R.446.: Klein.
Radioamatør.: OZ13JK.

#8  12/06-24 23:33
Torben Brandstrup
Indlæg: 48
Kjære Læsere.
Endnu engang Tak for en hyggelig Aften paa Zello paa Kanalen 'LIM 01'! Dejligt, at der kom saa mange paa i denne Omgang!
Intet uden Mildhed.
Ærbødigst
Torben Brandstrup.
27 MHz./P.M.R.446.: Klein.
Radioamatør.: OZ13JK.

Redigeret 12/06-24 23:34