Brugtgrej.dk
Forside  |   Ny annonce  |   Forum  |   Nyhedsmails  |   Om brugtgrej  |   Kontakt Brugtgrej
91 online brugere
2448 online annoncer
SælgesKøbes

Skal RABOS (gen)oplives ?


#1  17/06-24 16:51
ole püschl, OZ1OP
Indlæg: 122
RABOS stod for RAdioamatørernes BOrgerService.

initiativtagere til at starte RABOS var Hans Bonnesen / OZ5RB og undertegnede Ole Püschl / OZ1OP.

Formålet med RABOS var at sætte i system, at radioamatører kunne yde kommunikationshjælp til deres umiddelbare nærområde i tilfælde af strømsvigt i området med udfald af almindelige kommunikationsmidler (internet og telefon)

tanken var at anvende WINLINK, som sætter radioamatører istand til at modtage og afsende e-mails, også når det lokale internet er nede. (se https://www.winlink.org/)
Herved kunne den lokale radioamatør hjælpe sit lokalområde med at få sine nært boende borgeres kommunikation frem til relevante modtagere. (Det kunne være en e-mail til 'familien i amerika' eller en mere nødbetonet kommunikation)

Jeg mener stadig at ideen er god og relevant, men det viste sig, at vi ikke kunne få tilstrækkelig interesse blandt vores radioamatører til at ideen kunne komme op at flyve.
Derfor besluttede vi at nedlægge initiativet.

Nu er verdenssituationen desværre blevet en anden, og de danske myndigheder instruerer befolkningen i at være forberedt på en situation med strømsvigt.

"RAdioamatørernes KOmunikationsService" er derfor mere relevant end nogensinde.
Skal vi give ideen et nyt skud ?

Ole Püschl / OZ1OP

#2  17/06-24 23:13
OZ2LPX Boris
Indlæg: 913
Svar til #1:

Måske blot nemmere at bakke op om det eneste nu eksisterende nødradioberedskab i Danmark, nemlig Nødradio Danmark.
Vi gaber fint over både Winlink på HF og almindelig VHF til nær og fjern, ligesom vi jo allerede har radionettet til det og til stadighed udvider på det.

Mvh Boris - OZ2LPX

#3  18/06-24 00:18
OZ5DM - David

Indlæg: 441
Svar til #2:

Det er en oplagt ide.

Mit indtryk er at NRDK er veludrullet, dog nok mest i det vestlige.
Sagen er desværre den at der ikke var lydhørhed fra forskellig kant, da projektet blev opstartet- at det blev en realitet er godt gået.

Om RABOS bør genoplives, er jeg ikke sikker på er en god ide da projektet over ganske kort tid gik i sig selv.

Så hellere samarbejde med en gruppe som NRDK, evt. om at udarbejde en ny variant, eller indgå på de eksisterende præmisser i det etablerede samarbejde.

Hvorom alting er, jeg er sikker på at der kan deles erfaringer under de rette forhold.

Om vi i OZ-land har et reelt behov for "nødtjenester" er nok et emne der skiller vandene- med eller uden diverse mere eller mindre realistisk fremstillede scenarier fra officielt hold.

Hvis vi skeler over dammen til USA for inspiration til "nødnet", er der nok en væsentlig forskel mellem det amerikanske og danske folk, nemlig militariseringen af samfundet.
En betydelig del af den amerikanske befolkning har en vis erfaring fra "skarpe" situationer.

Denne erfaring vil gøre en afgørende forskel i "skarpe" situationer, herunder en disciplineret og stabil operation af et nødradionet.

Jeg er ikke sikker på at danske radioamatører, generelt, besidder disse "kvaliteter"- heldigvis.

Lidt tanker herfra.


----------
73 de OZ5DM/David

"Phone er phantastisk"


Redigeret 18/06-24 00:24
#4  18/06-24 03:45
ole püschl, OZ1OP
Indlæg: 122
Da RABOS blev diskutteret var der forskellig holdning til hvor omfattende RABOS skulle kunne fungere.

Efter overvejelser frem og tilbage er min holdning blevet, at radioamatørerne i Danmark ikke har kapacitet til at etablere et nødradionet, og i Danmark er myndighederne ej heller interesserede i at samarbejde med radioamatørerne.

Min tanke blev derfor meget mere enkelt: Blot at sætte i system, at de radioamatører, som vil deltage, vil kunne yde kommunikationshjælp til sit nabolag.

Eksempel: Din nabo henvender sig til dig: "min telefon og internet virker ikke. Kan du sende en email til min søster i Frankfurt, - og kan du modtage svar fra hende ?" (-og ja, det vil vi kunne med WINLINK, hvis vi har forberedt os lidt på det. Det kræver bare, at vi har sat tingene lidt i system, så naboen også ved, at du vil kunne hjælpe ham)

Hvis (og kun, hvis) myndighederne opretter en fungerende e-mail adresse eller en radiokanal, vil RABOS deltagerne også kunne udføre nødkommunikation for sit naboområde.

Ved at sætte tingene lidt i system og gøre tilbuddet kendt, vil radioamatøren blive til en positiv ressource blandt sine naboer. Radioamatørernes antenner vil fremstå meningsfulde. Til gavn for naboerne og til gavn for radioamatørernes omdømme i lokalområdet.

Redigeret 18/06-24 04:28
#5  18/06-24 09:35
Arthur

Indlæg: 737
Svar til #4:
Noget af det vigtigste at få styr på, hvis radioamatører skal etablere et nødradionet, er nok som det første, tydeligt at beskrive den service vores naboer og andre kan forvente. Hvilken type beskeder kan forventes formidlet?

Det er muligt at naboerne vil se positivt på vores antenner, så længe krisen eksisterer, men en skuffelse over, at vi ikke kan formidle alle beskeder, vil nok have den modsatte effekt.

Med den lette adgang som der er normalt, for at kunne udveksle beskeder om alt muligt, hurtigt og nemt, vil forventningen nok være høj...

OZ4ZG Gert

#6  18/06-24 10:54
ole püschl, OZ1OP
Indlæg: 122
Svar til #5:
Hej Gert.

Jeg tænker, at i en krisesituation vil det være godt hvis valle efter bedste evne hjælper hinanden, og hvis de som evt. har særlige muligheder eller kompetancer, bringer dem i anvendelse for fællesskabet.
Som radioamatører, har vi en begrænset, men dog særlig mulighed.
Det vil være naturligt (forventeligt ?), at tilbyde denne mulighed til fællesskabet.

Vores umiddelbare mulighed er, at vi (via WINLINK) kan afsende og modtage e-mails (kortere tekstbasserede) til adresser, som har internetforbindelse.
Hvis myndighederne åbner en fungerende e-mail adresse eller en radiokanal,, vil vi også kunne afsende nødmeddelelser.

Det er en begrænset indsats, men så har vi bidraget med det vi faktisk kan, og dermed gjort vores bedste.

Hvis vi skal kunne tilbyde denne service, kræver det en smule rettidig forberedelse.

Det kræver, at vi gør opmærksom på muligheden, men jeg er også helt enig med Gert i, at det kræver, at vi nøje informerer om systemets begrænsninger.
Redigeret 19/06-24 14:44
#7  18/06-24 17:22
Arthur

Indlæg: 737
Svar til #6:
Det ser spændende ud, men nok også med en stejl indlæringskurve, hvis man skal rundt i alle hjørnerne :-)

Men det må prøves....

https://www.winlink.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/Winlink

OZ4ZG Gert

#8  20/06-24 13:10
John Brix Jensen
Indlæg: 26
Svar til #3:
Jeg synes det er en god idé med at genoplive RABOS. Men det er som så mange andre klubber og foreninger, at det er svært at holde folk til. Hvis der er 20 medlemmer, er der 20 forskellige meninger og ideer til lige nøjagtigt hvordan han eller hun vil have tingene udført.

Jeg tror ikke interessen er der nok for at det kan lykkedes, og bliver der et eller andet form for angreb mod os, så vil jeg håbe at vi klarer os alligevel. Vi er heldigvis ikke et U land. Omvendt så har vi i Danmark været naive i mange år, for vi går alle rundt med den tanke, at det er ikke os de rammer os, og sker der noget alvorligt, så er vi på røven mildest talt.

Bare en tanke.

vh John

#9  20/06-24 15:43
OZ5AGK / Flemming

Indlæg: 201
Svar til #1:


Kunne være en god ide`.

Dog skal man kunne enes om protokoller, osv. Jeg vil klart foreslå at genoplive ax25 packet radio netværket/bbs,er og almindelig FM phone.

73 oz5agk / Flemming#10  21/06-24 05:53
ole püschl, OZ1OP
Indlæg: 122
Jeg mener også stadig at det vil være relevant at genoplive RABOS.

Bedømt udfra de få indlæg, der er kommet i denne tråd, synes der imidlertid ikke umiddelbart at være indikation for, at der er en tilstrækkelig almen interesse til at sætte det igang.

Hvis interessen imidlertid viser sig at vokse, er jeg parat til at tilbyde at samle trådene og tage noget initiativ.Redigeret 21/06-24 05:54
#11  21/06-24 09:10
Axel Nielsen
Indlæg: 174
Svar til #10:
Hvis det bliver noget med REELT at kunne hjælpe, dvs. kommunikation mellem landsdele på simpelt niveau, herunder forskellige måder hvormed man kan lave simple antenner hurtigt (hurtigt op/hurtigt ned), strømbevarelse, operation under simple forhold etc.

En form for operationsprotokol hvormed man sikrer at vi dels kan levere det nødvendige, dels at de rette folk ved vi er her, dels at borgerne ved det.

Noget af det hører helt klart under "Fieldday" hhv. VHF/UHF og HF, men der er tilsyneladende ikke den store interesse for projekter hvor der ikke er inkluderet varmestue og kW-trin - Jeg har ihvertfald kørt single-OP de seneste år, på trods af rigelig reklame lokalt.

Og jeg er meget enig fsv. FM, SSB, CW, packet AX.25 angår.
Glem det "brede" internet - Der er alligevel ikke nogen gateways der virker i en sådan situation...
Kontakt til 112, 114, 118 mm. er langt vigtigere - Eftersom alle, som i alle, er afhængige af diverse mobilnetværk, vil kommunikation dén vej meget hurtigt lukke ned (ca. 12 timer uden net-AC).

Vi har alle mere end 3 gange så meget udstyr som vi bruger - Det meste af det virker sikkert også - Så at have en "pakke" klar som beredskabet kan låne i den ene "ende" vil være meget nemt at producere.

Vi har alle muligheder - Derfor amerikanerne gør så meget ud af det - Du kan ikke "slukke" et helt land der kan kommunikere på kryds og tværs på samtlige bånd fra 150kHz til 10GHz, dels er der ikke nok bomber/raketter/droner/missiler til at udtage samtlige punkter - Dels er der ikke nok energi i verden til at jamme det hele. Hvis bare solen skinner og vinden blæser kan vi også holde strøm på det uden de store problemer...

Hvis vi altså er FORBEREDTE!

(Rettet 2024-06-22 f. klarhed)

----------
Livet er for kort til dyre PA-trin!
Vy 73 de OZ8AFH/OZ0IO

Redigeret 22/06-24 17:32
#12  21/06-24 10:54
Arthur

Indlæg: 737
Svar til #11:
Enig..

Med hensyn til modes, skal det nok være det som vi bruger til hverdag.
Ikke noget der kræver adgang til kommercielle gateways eller installation af speciel software.

Her i Slagelse og omegn har vi for eksempel nogle steder som ligger 90+ meter over havet.
Herfra kan man række det meste af landet med FM direkte og dermed andre radioamatører, som har antenner og HF radioer, der kan nå verden rundt.

I mit eget tilfælde er det i form af en bil med magnetfodsantenne eller Yagi antenne. Så længe der er benzin på tanken er der også mulighed for strøm på batteriet....

OZ4ZG Gert

#13  21/06-24 11:49
Hauge
Indlæg: 243
Svar til #1

Det vil være en god ide at genopbygge RABOS systemet. Men det skal være langt mere simpelt. 2 meter båndet så alle kan være med også de unge friske D certificerede, der er lette til bens og så skal det foregå i klart sprog.
Vi kigger nu ind i en helt anden virkelighed og det er efter min opfattelse til nød brug og så helliger målet midlet. Vi kan ikke sammenligne RABOS anno 2020 med 2024. ALT er forandret. Det er bare st melde en frekvens d og så kan vi alle ligge og lytte evt. scanne henover frekvensen. Så er der helt sikkert nogen der hører en anden radioamatørs nødkald i RABOS regi. Det behøver ikke være svært. Så sæt i gang.

----------
...
Hauge
Walkie call: JH47 / 47JH

#14  22/06-24 13:09
Arthur

Indlæg: 737
Svar til #1:
Respekt og taknemlighed for at I holder liv i ideen, trods manglende interesse eller forståelse af nødvendigheden.

Her er mine egne tanker på baggrund af tidligere læsning om emnet.

Resultaterne af de spændende tekniske forsøg, som er foretaget, for eksempel med NVIS på HF, ville være godt at få ud i radioamatør fora, herunder på Facebook og på denne side. Det er måske noget af det brændstof, som kunne gøre arbejdet spændende.

Alle licens kategorier skal kunne deltage.

Deltagelse skal ikke kræve investeringer i op til femcifrede beløb og efterfølgende skal ingen hånes, for ikke at ville tage tegnebogen op. (vi er en del som kun modtager folkepension).

Deltagelse skal tage udgangspunkt i den daglige brug af hobbyen og det udstyr vi allerede har.

OZ4ZG Gert

#15  22/06-24 13:25
Andreas Bang
Indlæg: 91
Svar til #13:

ENIG Keep it simple
Der findes et utal af protokoller og modes.
Hvis vi som amatører skal lykkes i en krisesituation, er vi nødt til at holde os til laveste fællesnævner. Vi skal nøjes med det udstyr vi benytter til daglig og som er umiddelbart tilgængeligt for alle amatører.
Winlink og meget andet er sikkert fint, hvis det virker. Men skal vi først til at få det til at virke, uden mulighed for at frekventere internettet for at få hjælp, spilder vi kostbar tid.
En ganske simpel station, bestående af en radio på vhf båndet og en fornuftigt anbragt antenne, kan række mere end rigelig langt til at få bragt et signal videre. Har man ikke lige den perfekte QTH til daglig, kan en bakketop og en antenne på bilen gøre en kæmpe forskel.
Vil nogen køre en campingvogn derop og lave en relæ station, er det helt perfekt.
Glem alt om at sende mail til mosteren i Rostock. Det er det helt elementære, som at få hjælp ud til en der er kommet til skade eller mangler livsvigtig medicin.
Det kræver naturligvis at vi får foden indenfor fx ved beredskabet, så det bliver muligt at viderebringe signalerne. Ved mange “falckstationer” stod der ihvertfald tidligere pænt høje gittermaster. En vhf antenne anbragt i sådan en, vil som regel sikre at hele kommunen kan nås, så skal der bare være en person i jord enden af kablet, til at modtage signaler.


#16  22/06-24 17:37
Axel Nielsen
Indlæg: 174
Svar til #15:
Det var egentlig også det jeg forsøgte at skrive i mit indlæg, tror "protokol" har forstyrret nogle...

En klar operationsprotokol:

*Hvordan gør man, hvem kalder man osv.

*Anvendte modes, FM, SSB, evt. CW (for dem der kan), AX.25 (til data)

*Frekvenser (Bånd, centerfrekvens)

*Kurser (For relevante samarbejdspartnere, f.eks. Brand & redning, politi etc. - De skal kunne betjene udstyr eller "låne" en radioamatør til samme, helst det første, radioamatørerne er formentlig allerede optaget pga. situationen).

*Walkiebåndet skal medtages som en kommunikationsmulighed

----------
Livet er for kort til dyre PA-trin!
Vy 73 de OZ8AFH/OZ0IO

Redigeret 22/06-24 17:40
#17  22/06-24 17:39
Axel Nielsen
Indlæg: 174
Svar til #14:
NVIS praktiseres i høj grad allerede - De fleste 80 & 160m QSO's mellem OZ'er er NVIS.

----------
Livet er for kort til dyre PA-trin!
Vy 73 de OZ8AFH/OZ0IO

#18  22/06-24 21:50
kai Kanstrup OZ1KAI/OZ0DR

Indlæg: 153
Svar til #2:
HØRT, STØT op om Nødradio Danmark.

----------
oz1kai

#19  23/06-24 07:41
Arthur

Indlæg: 737
Svar til #2:
Det havde jeg lige overset...beklager.

https://www.tcnet.dk/

Gert-OZ4ZG

#20  24/06-24 17:15
Palle Preben-Hansen, OZ1RH

Indlæg: 121
Jeg flyttede i 2020 ud på landet og har siden opbygget contesitet OZ5W med trailermonterede antennemaster på 19-27 m. Siden har OZ9EDR/P kørt fieldday herfra og jeg har fortalt naboerne at det er en konkurrence hvor vi træner i at kommunikere med hele verden selvom samfundet delvist er brudt sammen, så der ikke er strøm i stikkontakten. Det skaber forståelse og respekt for radioamatørernes virke. Så deltag i fieldday og fortæl naboerne om det.

73, Palle, OZ1RH.
www.qrz.com/db/oz5w

#21  24/06-24 20:37
Arthur

Indlæg: 737
På QO-100 satellitten er der udpeget en nødfrekvens.
Måske den også kunne bruges.

https://amsat-dl.org/en/international-qo-100-eme rgency-frequency/

OZ4ZG-Gert

#22  25/06-24 16:33
OZ1LLY/Gert Poulsen

Indlæg: 390
Hej OLE

Bare sæt igang i det små, måske kun med tale.

Hvis Danmark skulle blive udsat for nedbrud, så mener jeg at vi som radioamatører bør hjælpe der hvor vi kan.

Hvis ikke vi kan, så hvem kan så?

Så valg af frekvenser:
HF
VHF
UHF
WT
PMR
Har vi repeatere som kan køre på nødstrøm?

----------
EDR MCTC FDM DDXG

#23  25/06-24 17:32
Arthur

Indlæg: 737
Svar til #22:
Hej Gert

Hvis denne liste er opdateret, er der mindst en repeater, som har mulighed for både nødstrøm (diesel) og strøm uden afbrydelse (batterier). Det gætter jeg på, baseret på de nævnte antennehøjder.

https://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/index.html

Nemlig Slagelse DMR+

Og der er sikkert flere :-)

#24  26/06-24 13:20
ole püschl, OZ1OP
Indlæg: 122
Tak for alle indlæg i denne tråd.
Som tidl.skrevet mener jeg at det vil være relevant at genoplive RABOS.
(se mit indlæg #1 og #4 i denne tråd)

Men...belært af erfaringerne, kan RABOS kun genoplives, hvis der viser sig en markant interesse for det blandt radioamatørerne.

Jeg har nøje noteret mig alle indlæg, og tak for dem, men den nødvendige generelle interesse har efter mit skøn endnu ikke manifesteret sig.

Jeg følger fortsat alle indlæg med stor interesse og er spændt på at se, hvad der fremkommer her på tråden. Hvis interessen viser sig, skal vi igang.

Skriv indlæg her på tråden hvis du har kommentarer og giv til kende hvis du finder det relevant at genoplive RABOS

PS:
Jeg har advokeret for at RABOS,skal benytte WINLINK,fordi systemet er i brug og fungerer og kan tages i brug af den enkelte radioamatør uden behov for anskaffelse af ekstra hardware
Hvis vi imidlertid kan få et passende antal af 2-meter repeaterne til at etablere nødstrøm, vil det formentligt være at foretrække.

Redigeret 26/06-24 13:40
#25  26/06-24 14:05
Arthur

Indlæg: 737
Svar til #24:
Ikke fordi jeg ønsker at invitere elefanten ind i rummet, men er der noget i vejen for at Nødradio Danmark og RABOS kan samarbejde om emnet?
Det er mildest talt lidt forvirrende og ærgerligt, at man i et så lille land som Danmark, ikke kan samarbejde på dette område.

Din tanke med 2 meter repeaterne og nødstrøm er super god. Så kan mange flere nemlig være med. Det skal så ikke kræve forbindelser via internettet , men at de kan køre ø-drift.

OZ4ZG - Gert

#26  26/06-24 21:35
OZ5DM - David

Indlæg: 441
Svar til #24:

Hej Ole.

Velvidende at mine betragtninger muligvis ikke finder gehør, vover jeg pelsen.

Jeg tænker at RABOS bør hvile i fred.

Kunstigt åndedræt til et dødt projekt, er i min optik på forhånd dømt den samme skæbne som den "afdøde moder". En størrelse der bevisligt ikke kunne holdes i live.

Et projekt indeholdende elementer eller grundtanker fra det tidligere projekt, SKAL nytænkes.

Det hedengangne RABOS, havde desværre ikke den fornødne bredde og som følge heraf en minimal tilslutning.

Skal et nyt og tilsvarende projekt have gang på jord, må der tænkes i bredden- forstået således at deltagelse skal være tilgængeligt for alle certifikatkategori indehavere.

Frekvensmæssigt, mener jeg at frekvensspektret der kan benyttes med en "D" vil kunne dække behovet- dog er bredden og tilslutningen, til projekter af denne art, som altid en forudsætning.

Der er rigtig mange dygtige og engagerede D-certificerede medamatører, alle med stor åbenhed og nysgærrighed for vores radioverden- der må og skal satses på disse (ofte) friske og yngre kræfter.
Der må ændres image og udtryk, der kan lede tankerne væk fra den gængse og stereotype opfattelse af "de ternede skjorters støvede image" og mulige skyggesider heraf.

Kommunikation på 80 og 160m mener jeg i bedste fald, kan benyttes som supplement til kommunikation hvor V/UHF ikke kan række, dog uden at være et primært, bærende element.

Meshtastic teknologien kan givetvis med succes implementeres til distribution af kortere tekstbeskeder- denne teknologi er certifikatfri og opsættes ivrigt, af en bred vifte af nørder.

Apropos bredde: det vil kunne fremstå som en falliterklæring såfremt der ikke arbejdes progressivt og konstruktivt på at etablere en form for samarbejde med eksempelvis NRDK, med henblik på deling af erfaringer, visioner og generel gensidig støtte på fælles præmisser.

Om NRDK vil afvise en mulig henvendelse, har jeg svært ved at forestille mig, såfremt der sigtes mod fælles præmisser samt en ydmyg tilgang til de, efterhånden meget erfarne folk bag projektet.

At skele til 27MHz og PMR446, vil osse være oplagt, da dette vil kunne forøge bredden af kommunikationsgrundlaget, dog som en sekundær platform med lavere prioritet.
Det vil være hensigtsmæssigt at hr. og fru Danmark, i een eller anden grad kan henvende sig på de åbne net, dog kræver det nok en hård styring samt nedjustering af forventningsniveauet.

Ved indgåelse af sådanne samarbejder og åbne muligheder, kan man fra dag eet, sende et vigtigt signal.

Et åbent samarbejde på tværs med et fælles sigte, er et væsentligt element, som vil udtrykke den rette ånd: Åbenhed, målrettethed samt opofrelse og tilsidesættelse af egoer i en fælles sags tjeneste.

Det var dagens betragtninger.....

----------
73 de OZ5DM/David

"Phone er phantastisk"


#27  04/07-24 15:58
Richo Andersen - OZ1RA

Indlæg: 129
Svar til #1:
Jeg ved ikke om radioamatørerne er klar til en indsats?
Uanset hvilket system der MÅSKE kan blive enighed om, skal radiostationerne jo også have nok strøm - batterier, generator, solcelle m.m.
Er der repeatere nok der fungerer?
....eller er der HF-stationer nok til at holde et net kørende?

Jeg har stadig en fastnettelefon til nødbrug - lavest mulige abonnement.
De analoge centraler har nødstrømsgeneratorer, så det netværk burde kunne køre.
Jeg kan altså hjælpe dem i nabolaget der ikke længere har analoge telefoner.
Jeg har ingen ide om hvor mange analoge telefoner der stadig kører, men mit umiddelbare indtryk er, at der er flere end HF-stationer.
Jeg kan frygte at radioamatørerne fokuserer alt for meget på teknikken, og glemmer selve opgaven?
...og så er jeg tilfreds med at FM-stationerne ikke blev nedlagt. De burde kunne fungere i en nødsituation......og jeg har masser batteridrevne radioer, så jeg har ikke en undskyldning for at anskaffe en af dem med håndsving :-)
Jeg er fra en tid hvor man sagtens kunne klare en nødsituation uden smartphone. Det er værre med ungdommen som får noget af et traume hvis deres mobil pludselig ikke fungerer længere.
Men alligevel - pøj, pøj med projekterne-
...og lige en sidste ting - HUSK at definere opgaven inden I forsøger at løse den :-)
/OZ1RA


Redigeret 04/07-24 16:00
#28  04/07-24 19:45
Oz7ch Christian Hougaard
Indlæg: 16
Svar til #27: Tdc er i gang med at lukke fastnettet.

#29  05/07-24 13:49
Richo Andersen - OZ1RA

Indlæg: 129
Svar til #28:
Tak for info - det ser desværre ud til du har ret.
#30  18/07-24 10:40
Chris
Indlæg: 84
Jeg finder denne tråd spændende . Heldigvis/desværre har man 100 radio amatører , har man også 100 forskellige måder at løse eller ikke at løse et problem på .

Jeg høre mange omtale amatør radio som en ”hobby” men faktisk er det en ”teletjeneste” hvilket burde give mere punch , især over for andre myndighedere.

Når vi taler nød situation , er det så en lille strømafbrydelse eller en EMP efterfulgt af en inversion?

Under en krise vil resurser være et mål . Når man ser foto fra Ukraine af civile ejendomme som er blevet bombet , har mange af dem høje antenner på taget ! Har man en generator syntes en nabo måske den skal prioriteres til hans fryser over Din radio og hvad med benzin som ikke kan opbevares i store mængder. (hvem har en diesel?)

Der findes i dag flere billige systemer for off grid/nød internet . Et er Starlink som har bestået sin brandprøve i Ukraine selv under jamming. Desværre har de et højt strøm forbrug som gør længere tids batteri drift besværlig.

Jeg tilskriver mig også den holding at holde nød tele kommunikation i KISS mode , altså så simpelt som muligt. Jeg syntes det ville være fantastisk hvis vi begyndte at bruge vores radioer mere med flere ring QSOer , som det var år tilbage på 2meter .

Meshtastic som har været omtalt her i forum kan være et af disse KISS mode . Det har faktisk været omtalt som en terror trussel , men det er jo ikke et problem når det bliver brugt af ” the good guys”

Crystal peak, signing off-

#31  19/07-24 12:35
Arthur

Indlæg: 737
Svar til #30:
Meget enig at QSOer på 2 m og 70 cm er blevet mere sjældne, end de var for år tilbage, men det er nok fordi der er så mange andre muligheder i dag.
I 1980erne kogte og boblede det overalt. På Vejrhøj repeateren. På packet radio og så videre. Det var en hyggelig tid...

Om radioamatørtjenesten:

En radiokommunikationstjeneste, der kan bruges til selvtræning, interkommunikation og tekniske undersøgelser foretaget af radioamatører, det vil sige af behørigt autoriserede personer, som er in-
teresseret i radioteknik alene ud fra et personligt sigte uden økonomisk interesse.

En teletjeneste er en tjeneste, som dækker alle borgeres behov for kommunikation mod betaling..

Gert - OZ4ZG